Kinh nghiệm giải bài tập tiếng anh B1 nhanh chóng, hiệu quả

Để giải bài tập tiếng Anh B1 nhanh chóng hiệu quả, học viên cần chú ý:

 • Bài tập đọc và điền từ: Đọc câu hỏi trước và xác định từ khóa, chú ý các thông tin cụ thể như tên, ngày tháng.
 • Bài tập nghe và chọn đáp án đúng: Đọc kỹ câu hỏi và xem tranh để phán đoán chủ đề.
 • Bài tập nói phần phỏng vấn: Hãy luyện nói với bạn bè, trả lời chi tiết vào trọng tâm câu hỏi và khéo léo phát triển chủ đề.
 • Bài tập viết: Hãy tập lập dàn ý và sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp, từ nối.

Các dạng bài tập tiếng anh B1 và cách giải

Để đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh B1, học viên cần phải thường xuyên giải bài tập tiếng anh B1 để làm quen với các dạng đề thi. Dưới đây là tổng hợp các dạng bài tập và kinh nghiệm giải bài tập tiếng anh B1 của 4 kỹ năng.

Bài tập tiếng anh B1 nghe điền từ

Trước khi nghe hãy đọc lướt qua câu hỏi, nắm bắt nội dung câu hỏi. Xác định từ khóa chính, chủ đề của bài nghe để biết chỗ trống cần điền thông tin gì.

Thông thường đáp án trong bài điền từ sẽ có là những thông tin cụ thể về tên, ngày tháng, danh từ, động từ, tính từ…Hãy chú ý những từ khóa này để lựa chọn đáp án phù hợp.

Mẫu câu hỏi:

Listen to the following sentence and choose the correct word to fill in the blank:

“The …… of the movie was so captivating that it kept the audience on the edge of their seats.”

A. plot B. director , C. actor , D. soundtrack

Đáp án: A. Plot

Bài tập tiếng anh B1 nghe và chọn đáp án đúng

Trước khi nghe hãy đọc kỹ câu hỏi để biết thông tin cần hỏi đề cập đến vấn đề gì. Xem kỹ các bức tranh phán đoán chủ đề của từng bức tranh, ghi nhớ các điểm khác nhau giữa các bức tranh.

Mẫu câu hỏi:

Listen to the following sentence and choose the correct option (A, B, C, or D) to answer the question:

“John decided to take a …….to the mountains next weekend.”

What is the most suitable word to complete the sentence? Please select the correct option.

A. hike B. swim C. drive D. book

Đáp án: A. hike

Kinh nghiệm để làm bài tập nghe B1 tại nhà là hãy cố gắng dành thời gian luyện nghe với các dạng bài ngắn chủ đề quen thuộc. Đừng cố gắng nghe toàn bộ, hãy chú ý các từ khóa chính. Nếu được hãy nhờ thầy cô hoặc những người có chuyên môn hỗ trợ giúp đỡ chỉnh sửa.

Bài tập tiếng anh B1 phỏng vấn

Trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh B1 trước khi vào thi, hãy luyện nói với bạn bè hoặc tự nói để bắt nhịp tránh tình trạng gượng gạo khi nói. Khéo léo phát triển chủ đề, không trả lời cộc lốc kiểu yes hoặc no.Hãy tránh trả lời kiểu liệt kê hàng loạt, trả lời vấn đề mà giám khảo chưa hỏi.

Để trả lời bài tập phỏng vấn hãy sử dụng những cấu trúc câu ngữ pháp chính xác để tránh gây hiểu nhầm hoặc gây sự ngạc nhiên. Mở đầu câu trả lời với một câu ngắn gọn trả lời trực tiếp câu hỏi như: My favorite hobby is photography.

Sau câu trả lời ngắn gọn có thể bổ sung thông tin chi tiết hoặc ví dụ để làm cho câu trả lời thú vị và phong phú hơn. Khi trả lời về kinh nghiệm hoặc cảm xúc của bản thân, thêm vào câu trả lời các thông tin lý do thích một thứ gì đó.

Mẫu câu hỏi:

 1. What is your favorite hobby, and how did you get into it? (Sở thích là gì,và làm thế nào bắt đầu thích nó?)
 2. Can you describe your current job or profession and what you enjoy most about it? (Hãy mô tả công việc hiện tại hoặc nghề nghiệp của và điều gì thích nhất trong công việc?)
 3. What’s the most memorable place you’ve ever traveled to, and why did it leave a lasting impression on you? (Nơi từng du lịch đáng nhớ nhất là đâu, và tại sao nó để lại ấn tượng sâu đậm?)
 4. How do you like to spend your weekends or free time? (Thời gian cuối tuần hoặc thời gian rảnh thường làm gì?)
 5. Can you share a personal goal or aspiration that you’re currently working towards? (Chia sẻ một mục tiêu cá nhân hoặc hoài bão đang theo đuổi hiện tại không?)

Bài tập tiếng anh B1 trình bày quan điểm về một vấn đề

Khi giải bài tập dạng này hãy chọn chủ đề quen thuộc và rèn luyện cách lập dàn ý nhanh, ghi nhớ các ý chính mình sẽ triển khai trong phần thân bài. Như vậy bài nói sẽ đầy đủ hơn, chi tiết hơn được giám khảo đánh giá cao hơn.

Xác định quan điểm ca nhân về vấn đề trong nội dung câu hỏi, học viên có thể lựa chọn ủng hộ hoặc phản đối và đề xuất giải pháp. Đảm bảo quan điểm rõ ràng hợp lý.

Mẫu câu hỏi:

What steps do you believe should be taken to address and mitigate the environmental issues facing our oceans and marine ecosystems today? (Nên thực hiện những bước nào để giải quyết và giảm thiểu các vấn đề môi trường mà đại dương và hệ sinh thái biển của chúng ta đang phải đối mặt ngày nay)

Bài tập tiếng anh B1 thảo luận (mở rộng chủ đề)

Để hoàn thành tốt dạng bài tập này cần lắng nghe kỹ câu hỏi, học thật nhiều về các dạng câu liên kết, câu khẳng định…đây là những kiến thức sẽ dùng nhiều trong kỳ thi thực tế.

Mẫu câu hỏi:

How can we encourage greater public awareness and involvement in protecting our marine environment and ensuring the long-term sustainability of our oceans? (Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy sự nhận thức và sự tham gia rộng rãi hơn từ phía công chúng trong việc bảo vệ môi trường biển và đảm bảo sự bền vững dài hạn cho đại dương của chúng ta?)

Bài tập tiếng anh B1 từ vựng, ngữ pháp

Hãy đọc nhanh câu hỏi và xác định chủ đề mà câu hỏi đang hướng đến là từ vựng hay ngữ pháp tiếng anh B1. Thông thường các câu hỏi sẽ không sử dụng 2 kiến thức trong cùng một câu. Đọc hết toàn bộ đáp án trong câu hỏi, từ đó học viên sẽ dễ dàng lựa chọn được đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi:

Which of the following words is a synonym for “Benevolent”?

A .Kind B. Angry C. Sad D. Scared

Đáp án: A. Kind

Bài tập tiếng anh B1 đọc biển báo, thông báo

Hãy xem trước các biển báo, thông báo và phán đoán nội dung chủ đề. Đọc kỹ các câu mô tả , phân tích cấu trúc tìm các mệnh đề và loại từ. Hãy điền đáp án những câu biết chính xác đáp án. Những câu chưa biết đáp án hãy dùng phương pháp loại trừ.

Mẫu câu hỏi:

Mẫu đề thi đọc tiếng anh B1 (2)

Bài tập tiếng anh B1 viết thư

Hãy đọc kỹ đề bài, lập dàn ý bằng các câu hỏi hoặc câu trả lời dựa vào yêu cầu của chủ đề, xác định thì của động từ sẽ viết. Hãy cố gắng sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp, các từ nối để bài tập viết thư được liền mạch hợp lý. Sau khi viết xong hãy đọc lại từ đầu để soát lỗi chính tả, đảm bảo cấu trúc bài viết đã đầy đủ các ý cần triển khai.

Mẫu câu hỏi:

Write a letter to your friend inviting them to your birthday party. In your letter, include the following:

+ The date and time of the party.

+ The venue (location) of the party.

+ Mention any special activities or games that will be part of the celebration.

+ Ask if your friend can make it to the party and if they have any dietary restrictions for the food.

Bài tập tiếng anh B1 viết luận

Đối với dạng bài tập viết luận tiếng anh B1 hãy làm như sau: Đọc kỹ đề bài xác định chủ đề sẽ triển khai, lập dàn ý gồm 3 phần mở bài – thân bài – kết bài. Trong bài luận nên sử dụng các từ nối và những cấu trúc ngữ pháp chuyển tiếp để người đọc hiểu được thứ tự các ý. Sau khi làm xong bài hãy đọc lại để soát lỗi chính tả, các ý cần triển khai đã đầy đủ hay chưa.

Mẫu câu hỏi:

Write an essay on the topic of:

The Impact of Technology on Society.” In your essay, discuss both the positive and negative effects of technology on people’s lives and the world at large. Provide examples and your personal perspective on the topic.

(Viết một bài luận về chủ đề: Tác động của Công nghệ đối với Xã hội.” Trong bài luận, hãy thảo luận về cả các tác động tích cực và tiêu cực của công nghệ đối với cuộc sống của con người và thế giới nói chung. Cung cấp ví dụ và quan điểm cá nhân về chủ đề.)

Trong quá trình ôn luyện nên sử dụng những tài liệu, bài tập, mẫu đề thi tiếng anh B1 có kèm đáp án. Như vậy có thể đánh giá được trình độ, năng lực hiện tại và tham khảo những cách làm nhanh chóng và hiệu quả.

Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh B1 theo mẫu đề thi VSTEP

Sau đây là hướng dẫn cách giải bài tập tiếng anh B1, theo các dạng đề thường sử dụng trong các kỳ thi B1 VSTEP. Các dạng đề thi sẽ được sắp xếp theo đúng kỹ năng tương ứng.

Giải bài tập tiếng anh B1 kỹ năng nghe B1

Câu 1: Her outgoing character contrasts …… with that of her sister.

A. thoroughly

B. fully

C. sharply

D. coolly

Dịch đề: Tính cách dễ gần của cô ấy hoàn toàn đối lập với chị gái.

Giải thích: thoroughly (adv): [một cách] hoàn toàn, hết sức, fully (adv): [một cách] đầy đủ, sharply (adv): [một cách] rõ nét, sắc nét; coolly (adv): mát mẻ, điềm tĩnh. Từ sharply ở đây mang ý nghĩa rõ ràng, đậm và hoàn toàn phản ánh sự tương phản mạnh mẽ giữa hai người.

Câu 2: Can I use your computer? – ……..

A. Well done.

B. No, thanks.

C. Of course 

D. Yes, I can

Dịch đề: Tớ có thể sử dụng máy tính của cậu không?

Câu 3: We …… for this opportunity for more than three years.

A. were waiting

B. have been waiting

C. waited

D. are waiting

Giải thích: 

Ở đây có trạng ngữ chỉ thời gian for more than three years => dấu hiệu của thì hoàn thành/hoàn thành tiếp diễn. Do đó, đáp án là B (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, diễn tả 1 hành động phát sinh trong quá khứ và tiếp diễn liên tục đến hiện tại)

Dịch: Chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này hơn 3 năm rồi.

Câu 4: Your kitchen is fantastic! Did you do it all by yourself? – No, I …… by a professional.

A. had it designed

B. have it to be designed

C. had designed it

D. designed it

Giải thích: 

Cấu trúc have something done by somebody: có cái gì được làm bởi ai đó – ở đây chủ ngữ không thực hiện hành động, mà người thực hiện là sb (sau by)

Dịch: Bếp của bạn thật tuyệt! Bạn tự làm nó 1 mình à?

Không, nó được thiết kế bởi 1 chuyên gia.

Câu 5: I have lived near the airport for so long now that I’ve grown …… to the noise of the airplanes.

A. accustomed

B. unconscious

C. familiar

D. aware

Giải thích: 

Accustomed to something: quen với cái gì

Familiar cũng có nghĩa là quen thuộc, nhưng giới từ là with Aware + of

Dịch: Tôi đã sống cạnh sân bay lâu đến mức tôi đã trở nên quen với tiếng ồn từ máy bay.

Câu 6: I think there’s a picture of the hotel……the first page.

A. in

B. at

C. on

D. to

Giải thích: 

Muốn diễn tả cái gì đó ở trang nào, ta dùng on the … page (trên trang…)

Dịch: Tôi nghĩ có 1 hình của khách sạn ở trang đầu tiên đấy.

Câu 7: …… number of boys were swimming in the lake, but I didn’t know…… exact number of them.

A. A / the

B. The / an

C. The/the

D. A/an

Giải thích: A number of + N động từ phía sau được chia như với danh từ số nhiều The number of + N động từ phía sau được chia như với danh từ số ít.

Vế sau ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ Tạm dịch: Một số chàng trai đang bơi trong hồ, nhưng tôi không biết chính xác bao so lượng bao nhiêu người.

Câu 8: All applicants must …… their university transcript and two reference letters to be considered for this job.

A. permit

B. omit

C. submit

D. admit

Giải thích: 

A. Permit: cho phép

B. Omit: bỏ sót, quên

C. Submit: đệ trình, nộp

D. Admit: thừa nhận

Dịch: Tất cả các ứng viên phải nộp bảng điểm đại học của họ và hai thư giới thiệu để được xem xét cho công việc này.

Câu 9: Snow and rain …… of nature.

A. are phenomena

B. is phenomena

C. is phenomenon

D. are phenomenon

Giải thích: phenomenon (n): hiện tượng. Số nhiều của phenomenon là phenomena

Trong câu này ta phải dùng danh từ số nhiều và to be là are. Tạm dịch: Tuyết và mưa là hiện tượng của tự nhiên.

Đáp án: 1C, 2C, 3B, 4A,5A, 6D, 7A, 8C, 9A.

Giải bài tập tiếng anh B1 kỹ năng đọc B1 (dạng đề Multiple Choice Question)

Câu 1: After several injuries and failures, things eventually ……. for Todd when he reached the final round of the tournament.

A. looked up

B. gone on

C. taken up

D. turned on

Giải thích: Cụm động từ: look up: củng cố, cải thiện

Câu 2:……. individuals are those who share the same hobbies, interests, or points of view.

A. Light-hearted

B. Like-minded

C. Even-handed

D. Open-minded

Giải thích: Đây là một câu hỏi từ vựng buộc các em phải dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi và các đáp án.

A. light-hearted: vui vẻ

B. like-minded: giống tính nhau

C. even-handed: công bằng

D. open-minded: cởi mở

Câu 3: If he were younger, he ……. a professional running competition now.

A. will join

B. had joined

C. would have joined

D. would join

Giải thích: Vế thứ nhất có if và thì quá khứ đơn nên chọn D theo cấu trúc câu điều kiện loại 2.

Câu 4: The children……. to bed before their parents came home from work.

A. were all going

B. had all gone

C. had all been going

D. have all gone

Giải thích: Câu này chúng ta thấy 2 vế và cần điền vào vế thứ nhất, mà lại có before, theo sau là vế 2 đang ở thì quá khứ đơn. Vậy ta cần thì quá khứ hoàn thành ở phía trước.

Câu 5: The average, …….watches television for about 15 hours a week.

A. spectator

B. observer

C. audience

D. viewer

Giải thích: 

A. Spectator = a person who is watching an event, especially a sports event

B. Observer = a person who watches somebody/something

C. Audience = the group of people who have gathered to watch or listen to something (a play, concert, somebody speaking, etc.)

Viewer = a person watching television

Câu 6: David was deported on account of his expired visa. He ……. it renewed.

A. must have had

B. should have had

C. needn’t have had

D. mightn’t have had

Giải thích: Câu này ta dùng should have VII với nghĩa: đáng lẽ đã nên làm gì.

Câu 7:

John and Mary are talking about what to do after class.

– John: ……. – Mary: Yes, I’d love to.

A. Do you often have time for a drink after class?

B. Would you like to have a drink after class?

C. Do you often go out for a drink after class?

D. Would you like tea or coffee after class?

Giải thích: Đây là cấu trúc lời mời (nhận biết được nó là do nhìn vào câu trả lời của cuộc thoại).

Nhiều học viên sẽ phân vân giữa đáp án B và D. Tuy nhiên đáp án D là câu hỏi lựa chọn 1 trong 2 nên không phù hợp.

Câu 8: A good leader should not be conservative, but rather ……. to new ideas.

A. receptive

B. acceptable

C. permissive

D. applicable

Giải thích: Đây là một câu hỏi từ vựng buộc các em phải dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi và các đáp án và biết một số cấu trúc cố định: be receptive to st: dễ tiếp thu cái gì.

Đáp án: 1A, 2B, 3D, 4B, 5D, 6B, 7B, 8A.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B1 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội, Đại Học Sư Phạm TPHCM

Nhận đề ôn thi miễn phí

Giải bài tập tiếng anh B1 dạng đề tìm lỗi sai (kỹ năng nghe và đọc)

Câu 1: Despite America’s affluence, many people are without jobs, on welfare, and have a lot of debts.

A. Despite

B. Without jobs

C. On welfare

D. Have a lot of debts

Giải thích: Câu hỏi yêu cầu xác định phần trong câu trên chứa lỗi ngữ pháp hoặc sử dụng sai từ ngữ. Câu trả lời đúng là: B. Without jobs.

Câu 2: Thanks for the liberation of women, women can now take part in social activities.

A. Thanks to

B. Liberation of

C. Can

D.Take part in

Giải thích: Từ “Thanks for” trong câu ban đầu không phù hợp với ngữ cảnh. Để thể hiện sự biểu đạt “cảm ơn việc phụ nữ được giải phóng,” ta cần sử dụng “Thanks to” để chỉ nguyên nhân hoặc lý do đã đưa đến sự thay đổi này.

Câu 3: Has the government made a decision to ban the use of chemical weapons yet ?

A. Has

B. Decide

C. To ban

D. Use

Giải thích: Từ “decide” cần phải sử dụng dạng quá khứ đơn “decided” để phù hợp với thời điểm đã diễn ra quyết định của chính phủ.

Câu 4: Geochemistry includes the study of the movement of elements from one place to another as a result of processes.

A. The story of

B. Of elements

C. As a

D. Processes chemical

Giải thích: tính từ luôn đứng trước danh từ

Câu 5: In spite of my father being old , he gets up early and does morning exercise.

A. In spite of

B. Is

C. Gets up

D. Does morning exercise

Giải thích: although + mệnh đề = In spite of + N: mặc dù

Câu 6: Narcissus, a character in mythology, gazed at his own image in a pool so ardently that he fell into itself and downed.

A. character in mythology

B. His own

C. That

D. Into itself

Giải thích: itself là đại từ phản thân mang nghĩa chính bản thân nó, ở đây nghĩa đó không phù hợp nên ta sửa thảnh it (a pool)

Câu 7: Collecting stamps, playing chess and to mount beautiful butterflies are derrick’s hobbies.

A. Collecting

B.. Playing

C. To mount

D. Are

Giải thích: cấu trúc song song, các từ nối bởi and phải ở cùng dạng thức.

Câu 8: There is only a little food for dinner. I think you should buy some more to eat.

A. Is

B. A few

C. For

D. To eat

Giải thích: food là danh từ không đếm được nên đi với a little chứ không phải a few

Đáp án: 1B, 2A, 3B, 4D, 5A, 6D, 7C, 8B.

Giải bài tập kỹ năng nói B1

Phần thi kỹ năng nói gồm có 3 phần, sau đây là mẫu bài tập nói tiếng anh B1 và hướng dẫn trả lời.

 • Giải bài tập tiếng anh B1 phần: Tương tác xã hội

Question: 

Let’s talk about your free time activities.

 1. What do you usually do on weekends?
 2. Do you enjoy reading books? What’s your favorite book, and why?

Let’s talk about your neighborhood

 1. Could you tell me a bit about the neighborhood you currently live in?
 2. Have you lived in that neighborhood since childhood or did you recently move there?
 3. Do you have plans to stay there long-term?
 4. What do you like the most about the place you are currently living in?
 • Giải bài tập tiếng anh B1 phần:Thảo luận giải pháp

Question: What are the occupations of your family members and how do you maintain a close relationship with them?

Cách làm:

Hãy dịch câu hỏi để biết yêu cầu, nội dung câu hỏi, sau đó có thể sử dụng một số mẫu câu với cấu trúc như sau để trả lời.

+ Câu mệnh đề chính: In my family, there are four members.

+ Mệnh đề quan hệ: My father, my mother, my younger brother, and me.

+ Câu mệnh đề về cha: My father is a physician who works at the community hospital. He puts in a lot of effort to support my family and his patients. Every day, my father enjoys reading the newspaper to stay current on the latest information.

+ Câu mệnh đề về mẹ: My mom works in education. She enjoys spending her free time baking sweets for my family.

+ Câu mệnh đề về em trai: My younger brother is only ten years old.

+ Câu mệnh đề về mối quan hệ gia đình: We frequently communicate our emotions, so there is no generational divide between us.

+ Câu mệnh đề về tình cảm gia đình: My family is incredibly important to me, and I adore them.

Các từ vựng có thể sử dụng trong phần trả lời gồm:

+ Từ vựng về gia đình: father, mother, younger brother, me, family.

+ Từ vựng về công việc: physician, community hospital, education.

+ Từ vựng về sở thích và hoạt động: reading, newspaper, baking sweets.

+ Từ vựng về tuổi tác: ten years old.

+ Từ vựng về tình cảm gia đình: adore, emotions, generational divide.

Từ các gợi ý về mẫu câu và cấu trúc trên có thể xây dựng thành bài viết như sau.

Mẫu trả lời:

In my family, there are four members: my father, my mother, my younger brother, and me.

My father is a physician who works at the community hospital. He puts in a lot of effort to support my family and his patients. Every day, my father enjoys reading the newspaper to stay current on the latest information.

My mom works in education. She enjoys spending her free time baking sweets for my family. My younger brother is only ten years old. We frequently communicate our emotions, so there is no generational divide between us. My family is incredibly important to me, and I adore them.

 • Giải bài tập tiếng anh B1 phần: Phát triển chủ đề

Question: How do your family members’ occupations influence your daily life and the activities you do together as a family

Cách làm: Cũng giống như phần 2 nghĩa của câu hỏi này là: Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hàng ngày và các hoạt động cùng làm trong gia đình.

Sau khi nắm bắt được yêu cầu hãy sử dụng một số cấu trúc và từ vựng như sau để thực hiện bài trả lời:

+ Dạng câu điều kiện: If my mother hadn’t been a teacher, we wouldn’t have had such delicious homemade treats.

+ Sự so sánh: My younger brother is as energetic as most kids his age.

+ Thì hiện tại đơn: My father is a physician who works at the community hospital.

+ Thì quá khứ hoàn thành: If we hadn’t communicated our emotions, there might have been a generational divide between us.

+ Từ vựng ngành nghề: physician, education.

+ Từ vựng sở thích và hoạt động: dedication, hobby, communication.

+ Từ vựng mối quan hệ gia đình: family, younger brother.

Mẫu trả lời:

The occupations of my family members significantly influence our daily life and the activities we do together. My father is a physician, and his dedication to his job and his patients often requires him to work long hours each day. However, he puts in a lot of effort to support our family and provide care to his patients. He enjoys reading the newspaper daily to stay updated on the latest information.

My mother works in the field of education, and she always makes use of her free time to bake sweets for our family. Her hobby of baking has created warm and comforting moments for us. My younger brother is only 10 years old, and we maintain close communication, which eliminates any generational divide between us. We cherish our family and the time we spend together.

Giải bài tập kỹ năng viết B1

 • Giải bài tập tiếng anh B1 phần: Viết email

Task1: Write an email to your friends telling them about your weekend plans and asking if they would like to join.

Cách làm:

Để viết thư hoặc email hãy lên trước dàn ý gồm các phần như: chào hỏi, mời gọi, mô tả (ghi rõ thời gian, địa điểm) và kết thúc. Hãy đưa thêm những kiến thức xã hội vào bài viết để bài email trở nên mượt mà thân thiện hơn.

Bài mẫu viết email:

Hello dear friends,

I hope you’re having a great week! I’m writing this email to share some exciting weekend plans and to invite you to join us.

This Saturday, we’re having a day out at Green Park – a fantastic place to connect with nature and create memorable moments. We have prepared a range of fun activities like football, a picnic, and even a fishing competition!

Time: Saturday, from 9:00 AM to 3:00 PM. Location: Green Park (address: 123 Green Street, Happyville).

We understand that weekends can get busy, but if you have the time and want to join, please let me know by Thursday. It will help us organize everything more efficiently. If you can’t make it, no worries; we’ll have more opportunities in the future!

Looking forward to enjoying this weekend with you and making some wonderful memories at Green Park. Please reply to this email or give me a call to let me know if you can make it or not.

Thank you, and I’m eagerly awaiting your participation.

Best regards,

Nhu Thao

 • Giải bài tập tiếng anh B1 phần:Viết bài luận.

Essay Prompt: Write an essay discussing the appeal of Da Lat as a tourist destination. Highlight the natural beauty, climate, and the development of tourism in the region. Share your perspective on why people should visit this charming city.

It can be said that Da Lat is my current favorite tourist place if someone asks.

Cách làm:

Để viết bài luận này hãy sử dụng những mẫu cấu trúc ngữ pháp và từ vựng sau:

+ Câu phức: Sử dụng câu phức để nối các ý và chú thích chi tiết. Ví dụ: “Nestled in the Central Highlands, Dalat has a climate that is often described as eternal spring.”

+ Từ vựng mô tả: Sử dụng từ vựng mô tả chi tiết về địa điểm, như “mesmerizing flower gardens,” “pristine Cam Ly waterfall,” “serene Xuan Huong Lake,” và “stunning array of blooms.”

+ So sánh và phân loại: Sử dụng cấu trúc so sánh để so sánh Da Lat với các địa điểm khác. Ví dụ: “Compared to bustling urban centers, Da Lat offers a respite from the sweltering heat and chaotic city life.”

+ Quan điểm cá nhân: Để thể hiện quan điểm cá nhâ về Đà Lạt bằng cách sử dụng các cụm từ như “in my opinion,” “from my perspective,” hoặc “I believe that.”

+ Từ nối: Hãy sử dụng từ nối (transitional words and phrases) như “moreover,” “in addition,” “furthermore,” và “in conclusion” để liên kết các ý với nhau và tạo sự mạch lạc trong bài luận.

Từ những gợi ý trên hãy xây dựng thành bài luận với nội dung như sau.

Mẫu bài luận:

It can be said that Da Lat is my current favorite tourist place if someone asks. Da Lat, located in the Lam Dong province of Vietnam, is a destination filled with natural beauty and cultural charm. This city is nestled in the Central Highlands, and it’s no surprise that it has become a popular tourist haven.

The mesmerizing flower gardens, pristine Cam Ly waterfall, serene Xuan Huong Lake, and many other famous picturesque places make Da Lat a sought-after destination for travelers from around the world. Da Lat is often referred to as the “City of Eternal Spring” due to its pleasant year-round climate. The air here is cool and fresh, making it a respite from the sweltering heat of other regions.

The tourism industry in Da Lat has been on the rise, with the development of various construction works such as homestays, hotels, and amusement parks. The blend of modern amenities with the city’s natural charm offers visitors a unique experience.

Da Lat’s elevation, at approximately 1500 meters above sea level, has a significant influence on its agricultural produce. The city is famous for a variety of cold-weather vegetables such as lettuce, strawberries, and more. Visitors can enjoy fresh, locally grown produce and savor delicious dishes prepared with these ingredients.

Moreover, Da Lat city is a paradise of flowers. Its numerous gardens boast a stunning array of blooms, including roses, cherry apricot blossoms, butterfly flowers, azaleas, chrysanthemums, and orchids. This vibrant display of colors and fragrances captivates anyone with an appreciation for nature’s beauty.

In conclusion, Da Lat is more than just a tourist destination; it’s a place where the wonders of nature and human creativity come together. Its unique climate, breathtaking landscapes, and the rich tapestry of flowers make it a must-visit location for travelers. The charm of Da Lat will leave a lasting impression on anyone who has the privilege of experiencing this land.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B1 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội, Đại Học Sư Phạm TPHCM

Nhận đề ôn thi miễn phí

Các phần mềm giải bài tập tiếng anh bằng hình ảnh

Để tiết kiệm thời gian trong quá trình làm bài tập tiếng Anh B1, thí sinh có thể sử dụng các phần mềm giải bài tập tiếng anh. Dưới đây là một số app giải bài tập tiếng anh hiệu quả được nhiều người sử dụng.

Phần mềm Socratic 

Socratic là phần mềm có thể giải bài tập tiếng Anh thông qua hình ảnh, giọng nói và qua camera. Đây là phần mềm được Google phát triển áp dụng công nghệ AI hiện đại, giúp đưa ra đáp án bài tập tiếng anh nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra phần mềm này cũng cung cấp kho từ vựng đa dạng chủ đề và hệ thống bài tập tiếng anh B1 để người dùng có thể luyện tập thêm.

 • Link tải phần mềm cho hệ điều hành android tại đây.
 • Link tải phần mềm cho hệ điều hành IOS tại đây.

Giải bài tập tiếng anh B1 bằng camera

Phần mềm giải bài tập tiếng anh B1 bằng Camera với giao diện đẹp mắt, cách sử dụng rất đơn giản chỉ cần chụp lại câu hỏi trong sách sau đó chờ vài giây để ứng dụng quét câu hỏi, đáp án sẽ được đưa về ngay lập tức .

Hiện ứng dụng này chỉ có thể tải bằng các thiết bị sử dụng hệ điều hành android. Hãy tải ứng dụng tại đây.

Solvee 

Là phần mềm giải bài tập tiếng anh B1 được nhiều người yêu thích nhất hiện nay, Solvee hỗ trợ người dùng giải bài tập tiếng anh dạng trắc nghiệm và tự luận.  Ngoài ra phần mềm còn cung cấp kho đề thi đa dạng rất phù hợp để luyện thi tiếng anh B1. Phần mềm còn có khả năng nhận diện cả chữ in và chữ viết tay. Đây là phần mềm thuần Việt nên bài tập tiếng anh của phần mềm rất phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

 • Link tải phần mềm cho hệ điều hành android tại đây.

Trên đây là những kinh nghiệm giải bài tập tiếng anh B1. Hy vọng với những thông tin đã chia sẻ đã giúp học viên có thêm những kiến thức cần thiết trong quá trình luyện thi chứng chỉ B1.

Xem thêm:

Hướng dẫn đăng ký thi B1, B2 online miễn phí.

Download đề thi trắc nghiệm tiếng anh B1.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024