Chính sách đào tạo

Các điều khoản sau đây được thiết lập để đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm của học viên tham gia khóa đào tạo tại Vstep Việt Nam.

ĐIỀU 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

1.1. Quyền hạn

 • Học viên được Trung tâm luyện thi VSTEP VIỆT NAM cam kết chất lượng đầu ra thông qua hình thức: Học viên được học lại trọn đời cho đến khi thi đạt chứng chỉ theo nguyện vọng.
 • Được yêu cầu VSTEP VIỆT NAM cung cấp những tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc ôn luyện
 • Học viên được tham gia test đầu ra trước khi kết thúc khóa học để đánh giá trình độ của mình, định hướng bài thi, kỳ thi phù hợp với năng lực học viên.
 • Học viên nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc không hài lòng trong quá trình học tập, xin vui lòng liên hệ với quản lý học tập. Mọi đóng góp của học viên sẽ được xem xét và giải quyết trong vòng 02 ngày. Nếu không có sự liên hệ, học viên sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ về kết quả học tập của mình.
 • Học viên được bảo lưu khóa học tối đa 6 tháng.

1.2. Nghĩa vụ của Học viên:

 • Cam kết học tập theo đúng lộ trình và hướng dẫn của VSTEP VIỆT NAM đề ra.
 • Tuân thủ các quy định về hướng dẫn kỹ thuật, nội quy lớp học và các quy định của VSTEP VIỆT NAM
 • Phối hợp với VSTEP VIỆT NAM để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình học tập.
 • Thanh toán đầy đủ học phí cho VSTEP VIỆT NAM.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VSTEP VIỆT NAM

2.1. Nghĩa vụ

 • Giảng dạy đúng theo chương trình và tiến độ học tập đã thống nhất giữa hai bên.
 • Trường hợp Học viên tuân thủ đầy đủ quy định và chỉ dẫn của VSTEP VIỆT NAM nhưng không đạt được điểm cam kết, thì VSTEP VIỆT NAM phải cung cấp hỗ trợ học lại hoàn toàn miễn phí cho Học viên cho đến khi Học viên đạt được chứng chỉ và không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào thêm.

2.2. Quyền hạn

 • Giám sát và đôn đốc việc học của học viên
 • Yêu cầu học viên hoàn thành đủ lệ phí học ôn
 • Trong trường hợp Học viên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này ( Điều 1, Mục 1.2 – Nghĩa vụ của học viên), VSTEP VIỆT NAM không có trách nhiệm phải đảm bảo điểm số cam kết như ban đầu cho Học viên.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ RÚT HỌC PHÍ

3.1. Học viên chỉ được phép rút học phí khi thuộc trong các trường hợp đặc biệt được rút học phí do VSTEP VIỆT NAM quy định như sau:

 • Học viên có hoàn cảnh đặc biệt: bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tử vong không thể tiếp tục việc học.
 • Học viên không hài lòng về chương trình đào tạo do bị đổi giáo viên >(lớn hơn) 03 lần không phải do yêu cầu của học viên.

3.2. Nếu thuộc một trong các trường hợp đặc biệt do VSTEP VIỆT NAM quy định ở trên, Học viên có quyền rút học phí theo quy trình mà VSTEP VIỆT NAM ban hành như sau:

 • Thời gian xét duyệt: Tối đa 5 ngày kể từ ngày VSTEP VIỆT NAM nhận được đơn xin rút học phí của học viên
 • Thời gian hoàn trả học phí: Tối đa 15 ngày kể từ ngày VSTEP VIỆT NAM xác nhận đồng ý hoàn trả học phí.

Thủ tục cụ thể về việc rút học phí sẽ được quản lý đào tạo của VSTEP VIỆT NAM tư vấn hỗ trợ Học viên thực hiện.