Tiếng Anh B2

Chứng chỉ tiếng Anh B2, hay còn gọi là bằng Anh văn B2 Vstep, đại diện cho trình độ tiếng Anh ở bậc 4 (trung cấp) theo hệ thống năng lực ngoại ngữ 6 bậc, được áp dụng cho Việt Nam theo khung tham chiếu châu Âu. Bằng Anh văn B2 Vstep được trao cho những người tham gia kỳ thi tiếng Anh B2 Vstep và đạt được điểm từ 6.0 đến 8.0/10, tương đương với trình độ tiếng Anh B2.

Trong chuyên mục này, Vstep Việt Nam gửi đến quý học viên thông tin chi tiết về loại chứng chỉ này, định dạng bài thi, chiến lược làm bài và hệ thống các tài liệu được tổng hợp đầy đủ nhất.

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7