Nội quy lớp học trực tuyến

Vstep Việt Nam đã triển khai lớp học trực tuyến để hỗ trợ các học viên ôn luyện thi VSTEP trên toàn quốc. Để đạt được hiệu quả học tập tối đa, học viên cần tuân thủ các quy định sau đây để đảm bảo chất lượng đào tạo và bồi dưỡng.

Học viên tham gia lớp học cần tuân thủ các quy định sau:

1. Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi học và đăng nhập trước buổi học 10-15 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu. Nếu học viên đăng nhập muộn hơn 30 phút so với giờ học, các bộ quản lý có quyền từ chối cho học viên đó tham gia buổi học.

2. Học viên phải đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giảng viên và chuẩn bị tài liệu đầy đủ trước giờ học.

3. Học viên phải tắt chức năng micro và camera của mình, chỉ có giảng viên có quyền điều khiển các chức năng này; giảng viên sẽ bật mic khi mời học viên phát biểu.

4. Học viên phải ngồi học ngay ngắn và tập trung, trang phục lịch sự và sử dụng tai nghe để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh khi cần thiết.

5. Học viên không được bật các thiết bị hoặc chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học, cũng không được ghi âm hay ghi hình buổi học trực tuyến.

6. Cán bộ quản lý lớp sẽ điểm danh định kỳ và có thể điểm danh đột xuất; nếu học viên vắng mặt không lý do, quy định ở mục 7 sẽ được áp dụng.

7. Đối với việc xin nghỉ phép: Nếu học viên bận không tham gia học cần xin phép quản lý lớp trước 2 giờ khi lớp bắt đầu học.

7a. Trong trường hợp học viên vắng mặt không phép quá 2 buổi học, quản lý sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp với học viên để tìm hiểu lý do. Nếu lý do không được chấp nhận, trung tâm có quyền yêu cầu học viên dừng tham gia khóa học.

7b. Học viên muốn rời lớp trước giờ kết thúc cần phải xin phép giảng viên và quản lý lớp, đồng thời nêu rõ lý do. Trong trường hợp học viên tự ý nghỉ không lý do quá 3 lần, họ sẽ không được tiếp tục tham gia khóa học.

8. Nếu học viên muốn học bù, học lại buổi nào hoặc tham gia khóa ôn tập, họ cần phải thông báo trước với quản lý lớp để cán bộ quản lý lớp có thể sắp xếp. Học viên phải giải thích rõ lý do để được học lại.

9. Học viên cần giữ gìn trật tự, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập. Không đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, xúc phạm đến cá nhân hoặc tổ chức nào trong lớp học trực tuyến.

10. Học viên có thắc mắc, khó khăn trong quá trình học cần liên hệ với cán bộ quản lý lớp để được hỗ trợ, giải đáp. Nếu cần, học viên cũng có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên sau buổi học.

11. Nếu phát hiện học viên vi phạm các quy định trên, Vstep Việt Nam có quyền xử lý theo đúng quy trình. Học viên sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình và có thể bị loại khỏi lớp học nếu vi phạm nghiêm trọng.

12. Để đảm bảo chất lượng đào tạo và tăng cường sự tham gia của học viên, Vstep Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá định kỳ về quá trình học tập của học viên. Kết quả đánh giá này sẽ được sử dụng để đưa ra các chính sách hỗ trợ và cải tiến chất lượng đào tạo.