Mẫu đơn phúc khảo và đơn dự thi ngạch chuyên viên chính

Nội dung bài viết này sẽ cung cấp những thông tin gồm:

 • Link download mẫu đơn phúc khảo thi chuyên viên chính.
 • Link download mẫu đơn xin dự thi chuyên viên chính.

Học viên chỉ có thể nộp đơn phúc khảo đối với hình thức thi trên giấy.

Đơn xin dự thi chuyên viên chính sử dụng khi nào?

Để đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, học viên phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính gồm những loại giấy tờ sau.

 • Đơn xin dự thi ngạch chuyên viên chính.
 • Bằng tốt nghiệp đại học.
 • Chứng chỉ chuyên viên chính.
 • Thông báo tuyển dụng lao động của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức đăng tuyển.
 • Thẻ căn cước công dân photo có công chứng.
 • 4 ảnh 3×4 ghi rõ thông tin mặt sau.

Hồ sơ và đơn xin dự thi nâng ngạch chuyên viên chính nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu điện. Thời hạn nhận đơn xin thi nâng ngạch chuyên viên chính thông thường là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Học viên hãy xem thêm thông tin chi tiết tại bài viết: Điều kiện thi chuyên viên chính.

Trường hợp sử dụng đơn phúc khảo thi chuyên viên chính?

Đối với đơn phúc khảo chuyên viên chính, khi công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch mà nhận thấy kết quả không đúng với số điểm thực tế, giám khảo chấm sai thì có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi.

Quy trình xin phúc khảo bài thi nâng ngạch chuyên viên chính như sau:

 • Phúc khảo bài thi vòng 1: Nếu như bài thi được thực hiện trên máy tính, thí sinh sẽ không được phúc khảo (bài thi được chấm bằng máy tính, tỉ lệ chính xác 100%). Thí sinh chỉ có thể nộp đơn phúc khảo khi bài thi sử dụng hình thức thi trên giấy.
 • Phúc khảo bài thi vòng 2: Thí sinh sẽ không được phúc khảo bài thi hình thức phỏng vấn. Nếu sử dụng hình thức thi viết thì thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo để được chấm lại bài.

Thời gian nộp đơn phúc khảo thi chuyên viên chính chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi. Hội đồng tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính có trách nhiệm chấm phúc khảo bài thi và công bố kết quả chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo thi chuyên viên chính
Mẫu đơn phúc khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính

Download mẫu đơn xin dự thi nâng ngạch chuyên viên chính

Các thông tin và nội dung cần phải có trong đơn xin dự thi nâng ngạch gồm những nội dung sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm …

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Tôi tên là:……………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh…………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác……………………………………………………..

Đang xếp ngạch:…………………Mã số…………………………………….

Bậc……………………………….Hệ số lương………………………………

Thời gian xếp ngạch………………………………………………………….

Được miễn thi môn Tin học………………….Lý do…………………………

Được miễn môn Ngoại ngữ…………………..Lý do…………………………

Sau khi nghiên cứu các quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn về thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, bản thân tôi thấy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Kính đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

Tôi xin chấp hành nghiêm túc các quy định của kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

……ngày……tháng……năm……

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để tải mẫu đơn xin dự thi nâng ngạch file word.

Xem thêm:

Download đề thi chuyên viên chính có đáp án.

Download mẫu đơn phúc khảo chuyên viên chính

Dưới đây là cấu trúc và các thông tin cần có trong đơn phúc khảo thi chuyên viên chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính của….

Tên tôi là: ………………………………………..Nam, nữ:…………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Số báo danh: ……………………….;Phòng thi: …………………………..

Sau khi nhận được thông tin về kết quả điểm thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính…. của …… thông báo, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng thi xem xét và chấm lại bài cho tôi bài thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả điểm thi (theo thông báo): …….  điểm.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

………, ngày…… tháng ……..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để mẫu đơn phúc khảo thi chuyên viên chính file word.

Trên đây là mẫu đơn xin dự thi và mẫu đơn phúc khảo thi chuyên viên chính mới nhất. Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp học viên có thêm những thông tin cần thiết, hiểu rõ quy định về sử dụng đơn.

Xem thêm:

Chính thức bỏ thi chuyên viên chính từ bao giờ?

Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024