Chứng chỉ chuyên viên chính là gì? Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính gồm những gì? Thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính ở đâu?…Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết tại bài viết này.

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì

Chứng chỉ chuyên viên chính là chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Đây là văn bằng được cấp cho những học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính..

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính được cấp bởi một số trường đại học trực thuộc Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Bộ Nội Vụ và các trường chính trị  trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

học chứng chỉ chuyên viên chính
Chứng chỉ chuyên viên chính là chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Chứng chỉ chuyên viên chính dùng để làm gì

Chứng chỉ chuyên viên chính có vai trò rất quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang nắm giữ vị trí ngạch chuyên viên. Vai trò của chứng chỉ ngạch chuyên viên chính gồm:

 • Chứng chỉ chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, chuyển ngạch hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn.
 • Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính sẽ góp phần củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
 • Bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính. Giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện tốt chức các nhiệm vụ được giao.
 • Giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng được học chuyên viên chính

Các đối tượng cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương.
 • Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu chứng chỉ chuyên viên chính

chứng chỉ chuyên viên chính
Hình ảnh chứng chỉ chuyên viên chính

Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không

Hiện nay trên chứng chỉ chuyên viên chính không ghi thời hạn sử dụng cụ thể. Theo quy định của Bộ Nội Vụ và Bộ giáo dục đào tạo chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, sẽ có thời gian sử dụng lâu dài cho đến khi Bộ có quyết định mới. Như vậy ở thời điểm hiện tại chứng chỉ chuyên viên chính sẽ có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

Điều kiện tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính

Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên.

Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án từ cấp cơ sở trở lên được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác

Thi chứng chỉ chuyên viên chính ở đâu

Để thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính các bạn có thể đăng ký tại các trường đó là:

 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia.
 • Trường Đại học văn hóa và du lịch.
 • Trường Học viện quản lý giáo dục.
 • Trường đào tạo cán bộ quản lý thông tin và truyền thông.
 • ….

Để xem thông tin chi tiết tất cả các trường tổ chức thi lấy chứng chỉ chuyên viên chính các bạn hãy xem tại bài viết: Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nội dung học  chương trình học chuyên viên chính

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 2641/QĐ-BNV gồm 240 tiết được chia thành 4 phần chính. Cụ thể như sau:

Số phần Tên chương trình bồi dưỡng Số chuyên đề
Phần 1 Nền hành chính nhà nước 9 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 2 chuyên đề báo cáo
Phần 2 Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 2 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, 1 chuyên đề báo cáo
Phần 3 Kỹ năng 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công).
Phần 4 Đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

Thông tin chi tiết về chương trình học, môn học cụ thể như sau:

Nội dung Môn học Số tiết
Kiến thức chung Nhà nước trong hệ thống chính trị 8 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Công vụ, công chức
Đạo đức công vụ (8 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành)
Thủ tục hành chính nhà nước
Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Cải cách hành chính nhà nước
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương
Nền hành chính nhà nước Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ (8 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành)
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam (8 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành)
Ôn tập 8 tiết
Kiểm tra (lần 1) 4 tiết
Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ Kỹ năng quản lý thời gian 4 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành
Kỹ năng giao tiếp hành chính
Kỹ năng làm việc nhóm (4 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng viết báo cáo
Ôn tập 8 tiết
Kiểm tra (lần 2) 2 tiết
Đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng. Khai giảng 2 tiết
Đi thực tế 16 tiết
Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống  4 tiết
Viết tiểu luận tình huống 30 tiết
Bế giảng 2 tiết

Thời gian học chuyên viên chính

Hiện nay thời gian học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính là khoảng 4- 6 tuần (30 ngày liên tục; 8 tiết/ ngày. Nếu như các bạn đang cần gấp chứng chỉ chuyên viên, muốn nhanh chóng có được được kiến thức để có thể thi đỗ trong thời gian ngắn nhất. Cách tốt nhất là đăng ký học tại trung tâm luyện thi uy tín như Vstep Việt Nam. Với hình thức online, khóa học chỉ 7-10 ngày với các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo các bạn sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết để thi đỗ chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

thi chứng chỉ chuyên viên chính
Học chứng chỉ chuyên viên chính mất bao lâu?

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Vstep Việt Nam là đơn vị đã có hơn 5 năm kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Đăng ký học tại trung tâm các bạn sẽ được đào tạo, bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm. Các khóa học trực tuyến ngắn hạn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên chính

1.Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

 • Công chức, viên chức, cán bộ  đang giữ chức vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 • Những người cần chứng chỉ chuyên viên chính để đáp ứng yêu cầu công việc.

2.Thời gian học:

 • Khoảng 7-10 ngày.
 • Thời gian học vào các ngày trong tuần hoặc T7-CN và buổi tối.

3.Hình thức học:

 •  Học offline & online qua phần mềm.

4.Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu).
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh 3x4cm (mặt sau ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh).
 • 01 Chứng minh hoặc CCCD photo công chứng.

5.Thời gian nộp hồ sơ lớp luyện thi chứng chỉ chuyên viên chính: 

 • Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ nay đến hết ngày khai giảng.

6.Học phí:

1.800.000 VNĐ/khóa

7.Lịch Khai giảng:

 • Liên tục hàng tuần.

Để đăng ký và được tư vấn thêm về khóa luyện thi chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Các bạn hãy liên hệ với trung tâm theo địa chỉ:

Trung Tâm Luyện Thi Chứng Chỉ Vstep Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 087.6661.468.

Trên đây là những thông tin cần biết về chứng chỉ chuyên viên chính. Qua nội dung bài viết này, hy vọng các bạn hiểu rõ về  loại chứng chỉ này cũng như nắm bắt được những thông tin về địa chỉ học và thi uy tín. Chúc các bạn thành công.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7