Hướng dẫn cách miêu tả tranh bằng tiếng anh A1

Miêu tả tranh bằng tiếng anh A1 là dạng đề thường được sử dụng trong phần 2 của bài thi kỹ năng nói tiếng anh A1. Vậy đề thi miêu tả tranh bằng tiếng anh thường sử dụng những chủ đề gì? Đề thi thường yêu cầu miêu tả những gì? Tất cả sẽ được VSTEP Việt Nam giải đáp tại bài viết này, cùng với đó là hướng dẫn cách miêu tả bức tranh bằng tiếng anh trình độ A1 để đạt điểm tối đa.

Các chủ đề mô tả tranh bằng tiếng anh A1

Đề thi miêu tả tranh bằng tiếng anh thường sử dụng những chủ thể quen thuộc hàng ngày. Dưới đây là 4 chủ đề thường dùng trong phần thi miêu tả tranh bằng tiếng anh A1.

 • Con người: Bạn sẽ nhận được đề thi có thể là một bức tranh hoặc một bức ảnh với chủ thể là con người đang thực hiện các một hoạt động nào đó như: vui chơi, học tập, làm việc…Câu hỏi nội dung này thường là mô tả nhân vật, họ đang làm gì…
 • Động vật: Đề thi bạn nhận được sẽ là một bức tranh hoặc một bức ảnh với chủ thể chính là một loài động vật quen thuộc như: chó, mèo, rắn, khỉ, hổ, sóc…Đối với chủ đề này câu hỏi thường là bạn nhìn thấy gì trong ảnh.
 • Phong cảnh: Đề thi chủ đề này thường là phong cảnh của một địa điểm nổi tiếng nào đó hoặc ảnh phong cảnh thiên nhiên. Câu hỏi sẽ yêu cầu bạn mô tả lại những gì nhìn thấy, phần này sẽ sử dụng rất nhiều từ vựng về màu sắc để mô tả.
 • Đồ vật: Các bạn sẽ nhận được một bức tranh có nhiều dụng cụ quen thuộc như: sách, vở, bút, thước, máy tính…hoặc bức tranh có nhiều loại hoa quả, thực phẩm. Câu hỏi sẽ yêu cầu bạn mô tả những gì nhìn thấy.

Cách miêu tả tranh bằng tiếng anh A1

Có 2 cách mô tả tranh phổ biến hiện nay đó là mô tả tổng quan và mô tả chi tiết. Tùy thuộc vào từng bức tranh mà các bạn có thể lựa chọn cách mô tả phù hợp.

Miêu tả tổng quan bức tranh

Miêu tả tổng quan là cách thường dùng với những bức tranh có nhiều đối tượng cần miêu tả. Đối với đề thi tiếng anh A1 các bạn không nên đi quá chi tiết vào từng đối tượng.  Mà chỉ cần giới thiệu không gian trong tranh, bức tranh vẽ ai, đối tượng là gì, chủ thể đang làm gì….

Ví dụ: 

Miêu tả tổng quan bức ảnh
What do you see in the photo?

Miêu tả chi tiết bức ảnh

Miêu tả chi tiết thường sử dụng trong bức tranh có ít đối tượng cần miêu tả. Với dạng đề thi này, chúng ta sẽ đi sâu vào miêu tả chi tiết từng đặc điểm như: màu sắc, biểu cảm, hành động, các đồ vật, hiện tượng xuất hiện trong bức tranh.

Ví dụ: 

miêu tả chi tiết bức ảnh
Describe what you see in the photo?

Các câu hỏi thường dùng miêu tả tranh bằng tiếng anh A1

What can you see in the picture?

Bạn thấy gì trong bức tranh? là yêu cầu chắc chắn sẽ có trong các bài thi miêu tả bằng tiếng anh A1. Bài thi này thường sử dụng các bức tranh có chủ đề về gia đình, con người, động vật, tĩnh vật….Để làm dạng bài này, các bạn hãy mô tả rõ các đối tượng trong tranh. Bạn có thể sử dụng các cụm từ mô tả chung dưới đây để trả lời.

 • Mô tả hình ảnh nhìn thấy: In the picture….(Trong bức tranh, có…); I can see…(Tôi có thể thấy…); I notice that there are…(Tôi nhận thấy rằng….)
 • Mô tả người hoặc đồ vật: This is / There are ( Đây là …)+ … (This is + person, thing or animal…)

What are the people in the picture doing?

Những người trong bức tranh đang làm gì? cùng là dạng bài thường xuất hiện. Để làm dạng bài này các bạn hãy mô tả vị trí mà đối tượng trong tranh đang đứng, công việc họ đang làm. Bạn hãy sử dụng những cụm từ mô tả vị trí dưới đây để mô tả.

 • In the middle/center there are…(Ở giữa/trung tâm có..)
 • Behind/In front of… you can see…(Phía sau/Phía trước…bạn có thể thấy..)
 • At the top/At the bottom there is…(Ở trên cùng/Ở dưới cùng có…)
 • On the left/right of the picture there are …(Ở bên trái/phải của hình ảnh có…)
 • Between …there is …(Giữa…có…)
 • The central focus of this picture is…(Trọng tâm của bức ảnh này là…)

Hoặc cụm từ mô tả nội dung:

 • The people in the picture are…(Những người trong bức tranh đang…)
 • In the image, they appear to be…(Trong bức tranh, họ dường như đang…)
 • It looks like they are engaged in…Dường như họ đang tham gia vào…
 • From what I can see, they are involved in…(Từ những gì tôi thấy, họ đang tham gia vào…)
 • I can tell that they are doing…(Tôi có thể nói rằng họ đang làm…)

What animals are in the picture?

Trong tranh có những loài vật nào? Với câu hỏi này nếu gặp phải những loài bạn không biết, hãy sử dụng cụm từ miêu tả những thứ không rõ ràng dưới để mô tả.

 • It looks like a …(Nó trông giống như một …)
 • Maybe it’s a …(Có lẽ đó là một…)
 • It might be a …(Nó có thể là một…)

What is the man/woman doing?

Người đàn ông/ người phụ nữ đang làm gì? Câu hỏi này bạn có thể sử dụng những cụm từ hiện tại tiếp diễn để mô tả.

 • The man/woman is …(Người đàn ông/phụ nữ đang…)
 • The people are …(Mọi người đang…)

How do you feel about the picture?

Bạn nghĩ gì về bức tranh là câu hỏi tiếp theo thường được sử dụng trong bài miêu tả tranh bằng tiếng anh A1. Để làm dạng bài thi này, các bạn hãy nói lên suy nghĩ của mình về bức tranh. Lưu ý rằng các bạn chỉ sử dụng những cụm từ nhận xét mang tính suy đoán, tương đối. Không sử dụng những cụm từ khẳng định, chắc chắn.

Bạn có thể sử dụng các cụm từ dưới đây để trả lời

 • I don’t know….(Tôi không biết….)
 • The woman appears to…(Người phụ nữ dường như…)
 • The environment is serene/depressing… (Môi trường thanh thản / buồn bã….)
 • I believe or assume…(Tôi tin hoặc cho rằng…)
 • It reminds me of…(Nó làm tôi nhớ đến…)
 • This may be… (Điều này có thể xảy ra….)
 • I believe that could be a symbol for…(Tôi tin rằng đó có thể là biểu tượng cho…)
 • It appears that…(Có vẻ như…)
 • Maybe …(Có lẽ…)
 • Looks like…(Giống như…)
 • I (don’t) like the image because…(Tôi (không) thích hình ảnh này vì…)

Xem thêm:

Download đề thi nói tiếng anh A1.

Hướng dẫn miêu tả tranh bằng tiếng anh A1 theo chủ đề

Miêu tả tranh chủ đề con người

Mẫu đề thi miêu tả con người bằng tiếng anh A1

mẫu đề thi miêu tả tranh con người bằng tiếng anh A1
What are the people in the picture doing?

Cách miêu tả: Câu hỏi trong đề thi là: Những người trong bức ảnh họ đang làm gì? Để miêu tả bức tranh này, các bạn hãy nhìn vào bức tranh và xác định rõ không gian bức tranh ở đâu, số lượng người, quần áo màu gì, màu tóc màu da của mỗi người, họ đang làm gì….Đây sẽ là những nội dung trong bài miêu tả của bạn.

Để mở bài miêu tả các bạn hãy sử dụng những mẫu câu như:

 • In the photo (Trong bức ảnh)
 • There are (Có)
 • Two people (Hai người)
 • In an office (Trong một văn phòng)
 • Engaging in a discussion (Tham gia vào cuộc trò chuyện)
 • On a computer (Trên một máy tính)

Để miêu tả con người các bạn hãy sử dụng những mẫu câu và từ vựng chỉ màu sắc, hoạt động, giới tính như:

 • The young lady (Cô gái trẻ)
 • With her hair tied up (Với mái tóc buộc cao)
 • Is wearing (Đang mặc)
 • A red blouse (Áo sơ mi màu đỏ)
 • And a black cardigan (Và áo gile màu đen)
 • The man (Người đàn ông)
 • Is dressed (Đang mặc)
 • In a gray dress shirt (Trong áo sơ mi màu xám)
 • And a black vest (Và áo vest màu đen)
 • Both of them (Cả hai họ)
 • Appear to be (Dường như đang)
 • In high spirits (Trong tinh thần cao cả).

Mẫu bài miêu tả:

In the photo, there are two people in an office, engaging in a discussion on a computer. The young lady with her hair tied up is wearing a red blouse and a black cardigan. The man is dressed in a gray dress shirt and a black vest. Both of them appear to be in high spirits as they exchange ideas. (Trong bức ảnh có 2 người đang trong phòng làm việc, họ đang trao đổi về một vấn đề nào đó trên máy vi tính. Cô gái có mái tóc dài buộc cao, cô ấy mặc áo sơ mi màu đỏ và áo gile màu đen. Người đàn ông mắc áo sơ mi màu xám và áo vest màu đen. Cả 2 người đều đang rất vui vẻ với nội dung cuộc trao đổi).

Miêu tả tranh chủ thể chính là động vật

Mẫu đề thi miêu tả động vật bằng tiếng anh A1

mẫu đề thi miêu tả tranh động vật bằng tiếng anh A1
What animals are in the picture?

Cách miêu tả: Câu hỏi trong mẫu đề thi này là: Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh? Để miêu tả bức tranh hình động vật các bạn hãy tập trung miêu tả chi tiết về giống loài, hình dáng, màu sắc, số lượng, môi trường xung quanh….

Để thực hiện bài miêu tả này các bạn hãy sử dụng những từ vựng liên quan đến động vật và môi trường tự nhiên như:

 • Squirrel (sóc)
 • Yellow fur (lông màu vàng)
 • Gray head (đầu màu xám)
 • Canopy of leaves (tán lá)
 • Forest (rừng)
 • Mushroom (cây nấm)

Và những từ vựng chủ đề hành động như:

 • Standing (đang đứng)
 • Holds (nắm giữ)
 • Mouth (miệng)
 • Ready (sẵn sàng)
 • Nibble (gặm nhấm)

Mẫu bài miêu tả:

In the image, a squirrel with yellow fur and a gray head is standing under the canopy of leaves in the forest. It holds a mushroom in its mouth, ready to nibble on it (Trong ảnh, một con sóc có bộ lông màu vàng, đầu màu xám đang đứng dưới tán lá trong rừng. Nó ngậm một cây nấm trong miệng, sẵn sàng gặm nhấm nó.).

Miêu tả tranh phong cảnh

Mẫu đề thi miêu tả phong cảnh bằng tiếng anh A1

mẫu đề thi miêu tả tranh phong cảnh bằng tiếng anh A1
How do you feel about the picture?

Cách miêu tả: Câu hỏi trong đề thi này là: Bạn nhìn thấy gì? Để miêu tả tranh phong cảnh các bạn hãy tập trung vào địa điểm của bức tranh/ảnh, chủ thể chính là gì (hồ nước, cây cối, công trình kiến trúc…)

Để thực hiện bài miêu tả này các bạn hãy sử dụng những từ vựng liên quan đến địa điểm:

 • Hoan Kiem Lake (hồ Hoàn Kiếm)
 • Turtle Tower (tháp rùa)

Từ vựng liên quan đến mùa thu:

 • Golden (vàng)
 • Autumn (mùa thu)
 • Leaves (lá vàng)

Từ vựng cây cối:

 • Surrounding trees (cây xung quanh)
 • Ancient banyan trees (cây cổ thụ)

Từ vựng miêu tả:

 • Beautifully (một cách đẹp đẽ)
 • Essence (bản chất)
 • Serene (yên bình)
 • Autumn day (ngày thu)

Bài mẫu miêu tả:

In the picture, I see Hoan Kiem Lake, adorned with golden autumn leaves on the surrounding trees, the iconic Turtle Tower, and the ancient banyan trees. The scene beautifully captures the essence of a serene autumn day in Hanoi. (Trong ảnh, tôi nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm được tô điểm bởi những chiếc lá mùa thu vàng trên cây cối xung quanh, Tháp Rùa biểu tượng và những cây đa cổ thụ. Khung cảnh thể hiện rất đẹp tinh túy của một ngày thu thanh bình ở Hà Nội.)

Miêu tả tranh chủ thể chính là đồ vật

Mẫu đề thi miêu tả đồ vật bằng tiếng anh A1

mẫu đề thi miêu tả tranh đồ vật bằng tiếng anh A1
What can you see in the picture?

Cách miêu tả: Để miêu tả bức tranh đồ vật, thực phẩm, các bạn có thể bắt đầu bằng việc xác định có bao nhiêu đồ vật hay bao nhiêu loại thực phẩm trong bức tranh, sau đó mô tả các đặc điểm quan trọng như hình dáng, màu sắc, công dụng, hương vị…

Để thực hiện bài miêu tả này các bạn hãy sử dụng những từ vựng như:

 • Laptop (máy tính xách tay)
 • Black notebook (cuốn sổ màu đen)
 • Picture of a tiger (hình một con hổ)
 • Pen (cây bút)
 • Potted cactus (cây xương rồng trong chậu)
 • Painting of a fish (bức tranh về một con cá)

Từ vựng liên quan đến vị trí và sự sắp xếp:

 • On a table (trên một cái bàn)

Từ vựng mô tả sự đa dạng:

 • Various objects (nhiều đồ vật khác nhau) 

Bài mẫu miêu tả:

In the picture, there are various objects placed on a table. These objects include a laptop, a black notebook with a picture of a tiger on its cover, a pen next to the notebook, a potted cactus, and a painting of a fish (Trong hình, có nhiều đồ vật khác nhau được đặt trên bàn. Những đồ vật này bao gồm một máy tính xách tay, một cuốn sổ màu đen có hình một con hổ trên bìa, một cây bút bên cạnh cuốn sổ, một chậu cây xương rồng và một bức tranh về một con cá).

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Và Tương Đương Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn hỗ trợ

Từ vựng có vai trò rất quan trọng trong phần thi miêu tả tranh bằng tiếng anh A1, các bạn hãy tham khảo thêm nhiều từ vựng hơn tại bài viết: Từ vựng tiếng anh A1.

Trên đây là hướng dẫn cách miêu tả tranh bằng tiếng anh A1. Hy vọng với những thông tin này VSTEP Việt Nam đã giúp các bạn biết cách miêu tả bức tranh bằng tiếng anh đơn giản, nhanh chóng. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Download tài liệu luyện nghe tiếng anh A1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
  H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút