Tiếng Anh A2

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là một cấp độ tiếng Anh ở hạng bậc 2 trong hệ thống năng lực ngoại ngữ gồm 6 bậc, được quy định áp dụng cho cộng đồng người Việt Nam bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (Vstep) đã được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở và tham chiếu từ khung châu Âu (CEFR). Do đó, chứng chỉ này có độ tương đương với trình độ tiếng Anh A2 theo bảng chuẩn CEFR. Tại Việt Nam, chứng chỉ tiếng Anh A2 được cấp bởi các trường đại học được Bộ GD&ĐT ủy quyền để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trong chuyên mục này, Vstep Việt Nam gửi đến quý học viên thông tin chi tiết về loại chứng chỉ này, định dạng bài thi, chiến lược làm bài và hệ thống các tài liệu được tổng hợp đầy đủ nhất.

Download bài tập đọc hiểu trình độ tiếng anh A2 có lời giải

Bài tập đọc hiểu trình độ tiếng Anh A2 thường là những đoạn văn ngắn....

Download 10 bộ đề thi chứng chỉ tiếng anh A2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh A2 gồm có 4 phần thi kỹ năng theo quyết định....

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh A2 quan trọng cần nắm vững

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh A2 (A2 Grammar) gồm: Các thì: Hiện tại....

Bằng tiếng anh A2 VSTEP là gì? Lệ phí thi bao nhiêu?

Chứng chỉ tiếng anh A2 là bằng tiếng anh bậc 2 theo khung năng lực....

Tổng hợp các câu hỏi thi vấn đáp tiếng anh A2 thường gặp

Các câu hỏi thi vấn đáp tiếng anh A2 thường có chủ đề về cuộc....

Hướng dẫn viết thư bằng tiếng anh trình độ A2 kèm bài mẫu

Viết thư bằng tiếng anh A2 là phần thi đầu tiên trong bài thi Writing....

Hướng dẫn luyện nghe tiếng anh A2 tại nhà cho người ôn thi

Listening A2 được đánh giá là phần thi khó nhất trong 4 kỹ năng. Cấu....

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024