Tiếng Anh A2

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là một cấp độ tiếng Anh ở hạng bậc 2 trong hệ thống năng lực ngoại ngữ gồm 6 bậc, được quy định áp dụng cho cộng đồng người Việt Nam bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (Vstep) đã được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở và tham chiếu từ khung châu Âu (CEFR). Do đó, chứng chỉ này có độ tương đương với trình độ tiếng Anh A2 theo bảng chuẩn CEFR. Tại Việt Nam, chứng chỉ tiếng Anh A2 được cấp bởi các trường đại học được Bộ GD&ĐT ủy quyền để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trong chuyên mục này, Vstep Việt Nam gửi đến quý học viên thông tin chi tiết về loại chứng chỉ này, định dạng bài thi, chiến lược làm bài và hệ thống các tài liệu được tổng hợp đầy đủ nhất.

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7