Ngữ pháp tiếng anh A1 học những gì? Các chủ điểm quan trọng

Ngữ pháp tiếng anh A1 học những kiến thức gì? Có bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp A1 quan trọng mà bạn cần ghi nhớ? Tải tài liệu ngữ pháp tiếng anh A1 miễn phí ở đâu? Các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

Trình độ tiếng anh A1 học những kiến thức ngữ pháp gì?

Ở trình độ tiếng anh A1 các bạn sẽ học những kiến thức ngữ pháp cơ bản, nhằm hỗ trợ người học biết cách sử dụng các từ vựng trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là những chủ điểm ngữ pháp mà bạn sẽ phải học ở trình độ A1.

1. Câu đơn:

Trong câu đơn gồm 3 chủ điểm khác nhau đó là:

 • Câu khẳng định (Affirmative Sentence): Thường dùng để mô tả chính xác một sự vật, hiện tượng hoặc trạng thái.
  VD: I am a student.
 • Câu phủ định (Negative Sentence): Dùng khi phủ nhận một vấn đề nào đó.
  VD: I do not eat meat.
 • Câu hỏi (Interrogative Sentence): Dùng để hỏi về một vấn đề hoặc sự kiên nào đó.
  VD: Do you like coffee?

2. Tính từ và sở hữu:

 • Tính từ mô tả (Adjective): Dùng để mô tả đặc điểm của một danh từ.
  VD: He has a big house.
 • Sở hữu (Possessive): Thường dùng khi muốn biểu thị quyền sở hữu một sự vật nào đó.
  VD: This is Mary’s book.

3. Thì hiện tại đơn (Present Simple)

 • Dùng để diễn đạt hành động lặp đi lặp lại, sự thật hiển nhiên.
  VD: I play tennis every weekend.

4. Dạng tiếp diễn (Present Continuous)

 • Dùng để diễn đạt hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể.
  VD: I am reading a book.

5. Các giới từ 

 • On, In, Under, Next To, etc.: Thường dùng khi mô tả vị trí không gian.
  VD:The cat is on the table.

6. Số và danh từ số ít/số nhiều:

 • Dùng để diễn đạt về số lượng con người, đồ vật, động vật….
  VD: One cat, two cats.

7. Câu hỏi với “Wh-“:

 • Các câu hỏi bắt đầu với Wh thường được sử dụng để hỏi về thông tin cụ thể.
  VD: What is your name? Where do you live?

8. Động từ Modal cơ bản: Can, Must.

 • Can: Thường dùng để diễn đạt khả năng hoặc kỹ năng.
  VD:I can speak English.
 • Must: Dùng khi diễn đạt về một sự bắt buộc nào đó.
  VD:You must wear a helmet.

9. Thời gian và ngày tháng:

 • What Time Is It?: Thường dùng khi hỏi về thời gian.
  VD: What time is it?
 • My Birthday Is On…: Thường dùng để mô tả ngày tháng.
  VD: My birthday is on the 15th of May.

10. Biểu Thức Cơ Bản với “How Much” và “How Many”

 • How Much: Thường dùng khi hỏi về giá trị số lượng không đếm được.
  VD: How much does it cost?
 • How Many: Thường dùng để hỏi về số lượng có thể đếm được.
  VD: How many apples do you want?

Các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh trình độ A1 thông dụng

Dưới đây là những cấu trúc ngữ pháp cơ bản, thông dụng nhất thường được sử dụng trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng anh A1. Các bạn hãy ghi nhớ và ôn luyện thật kỹ những cấu trúc này để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

STT Cấu trúc ngữ pháp A1 Nghĩa cấu trúc Ví dụ
1 Affirmative Sentence Câu khẳng định I am a student.
2 Negative Sentence with “not” Câu phủ định She does not like coffee.
3 Interrogative Sentence with “do/does” Câu hỏi sử dụng “do/does” Do you speak English?
4 Demonstratives: “this” and “that” Chỉ đối tượng bằng từ “this” và “that” This is my friend. That is a cat.
5 Possessive ‘s Sở hữu bằng cách thêm “‘s” vào sau danh từ This is Mary’s book.
6 Plural Nouns Danh từ số nhiều I have two cats.
7 Prepositions of Place: “in,” “on,” “under” Giới từ về vị trí The cat is on the table.
8 Present Continuous Tense Hiện tại tiếp diễn I am reading a book.
9 Adjective + Noun Tính từ + danh từ She has a red car.
10 There is / There are Có (vị trí) There is a park near my house.
11 Simple Present Tense Hiện tại đơn I play tennis every weekend.
12 Verb + ing (activities) Động từ + ing (các hoạt động) She likes swimming.
13 Modal Verb: Can Động từ hỗ trợ: Có khả năng I can speak Spanish.
14 Modal Verb: Must Động từ hỗ trợ: Phải You must wear a helmet when biking.
15 Asking for Directions Hỏi đường Can you tell me how to get to the museum?
16 Ordinal Numbers Số thứ tự My birthday is on the 15th of May.
17 Days of the Week Các ngày trong tuần I have class on Monday.
18 Prepositions of Time: “at,” “on,” “in” Giới từ về thời gian We have a meeting at 3 o’clock.
19 Adverbs of Frequency: “always,” “usually” Trạng từ thường xuyên She always eats breakfast in the morning.
20 Comparative Adjectives So sánh tính từ My car is faster than yours.
21 Superlative Adjectives So sánh cực độ tính từ The cheetah is the fastest animal.
22 “Can” for Permission “Can” để xin phép Can I use your phone?
23 “There is / are” for Quantity “Có” để diễn đạt số lượng There are five apples on the table.
24 Wh-Questions: “What,” “Where,” “Who” Câu hỏi với từ Wh- What is your name?
25 “How much” / “How many” “Bao nhiêu” / “Có bao nhiêu” How much does it cost? How many apples?

Xem thêm:

Tổng hợp từ vựng tiếng anh A1, A2.

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh A1 hiệu quả

Dưới đây là một số kinh nghiệm học ngữ pháp tiếng anh mà VSTEP Việt Nam muốn gửi tới các bạn, các bạn hãy tham khảo để có thể học ngữ pháp tiếng anh A1 hiệu quả, nhớ lâu.

Lên kế hoạch xác định mục tiêu rõ ràng.

Để học ngữ pháp hiệu quả các bạn nên lên kế hoạch rõ ràng, xây dựng lộ trình học và phân bổ thời gian học hợp lý. Các bạn cũng phải xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch để đạt được từng mục tiêu cụ thể.

Ví dụ: 

 • Đặt mục tiêu học ngữ pháp 30 phút mỗi ngày.
 • Hàng ngày sử dụng các từ vựng mới học được viết thành nhiều câu với các cấu trúc ngữ pháp khác nhau.
 • Tự nói chuyện, tự giới thiệu bản thân với nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau.
 • Mỗi ngày nghe một bài hát, đọc một bài báo hoặc xem một bộ phim ghi nhớ những cấu trúc ngữ pháp hay.

Xây dựng được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch đã đề ra sẽ giúp các bạn tiến bộ rất nhanh.

Học kiến thức ngữ pháp đúng trình độ

Trình độ A1 chỉ là bậc sơ cấp, các chủ đề thường hướng tới cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy bạn không nên lựa chọn những kiến thức ngữ pháp thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Chỉ nên lựa chọn học những kiến thức mà mình sẽ sử dụng cho kỳ thi tiếng anh A1. Học ngữ pháp ở cấp độ cao hơn sẽ gây cho bạn cảm giác khó khăn, nhàm chán.

Thường xuyên đọc sách tiếng anh

Thường xuyên đọc sách tiếng anh A1 cũng là cách mà bạn có thể nâng cao trình độ ngữ pháp của mình. Khi đọc bạn sẽ học thêm và hiểu được nhiều cấu trúc ngữ pháp mới. Từ đó có thêm kinh nghiệm khi áp dụng những cấu trúc đã học được vào thực tế. Ngoài ra đọc nhiều cũng giúp ích rất nhiều cho 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết của bạn.

Học ngữ pháp với thầy cô, bạn bè

Học ngữ pháp khi có thầy cô hướng dẫn sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn, nắm vững được những kiến thức cần thiết. Học cùng bạn bè sẽ giúp bạn phát hiện những lỗi sai mà mình đang mắc phải. Trình độ A1 là bậc đầu tiên khi học tiếng anh. Chính vì vậy các bạn nên đăng ký khóa học tiếng anh cấp tốc tại các trung tâm uy tín để có nền tảng kiến thức cần thiết trước khi tự học tại nhà.

Download tài liệu học ngữ pháp tiếng anh A1

VSTEP Việt Nam xin gửi tới các bạn một số tài liệu tiếng anh A1 . Các bạn có thể tải về tham khảo để trau dồi, củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình.

Cuốn sách gồm 5 chương, kiến thức ngữ pháp tiếng Anh được hệ thống khoa học từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ. Cấu trúc ngữ pháp được trình bày rõ ràng có ví dụ minh họa. Các chủ điểm ngữ pháp được hướng dẫn rõ ràng cách dùng. Sau mỗi chương đều có bài tập để người học củng cố kiến thức.

sách giải thích ngữ pháp tiếng anh
Sách giải thích ngữ pháp tiếng anh

Là cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu học ngữ pháp tiếng anh. Cuốn sách tổng hợp 115 chủ điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao. Kiến thức trong mỗi bài học đều được chia nhỏ và được phân tích chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng tiếp thu những kiến thức cơ bản trong quá trình tự học. Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản có trong cuốn sách gồm: các thì, đại từ, tính từ, mạo từ, danh từ, cụm động từ, dạng khác của động từ…

Sách ngữ pháp tiếng anh English Grammar in use
Sách ngữ pháp tiếng anh English Grammar in use

Bài tập ngữ pháp tiếng anh A1

Tài liệu luyện thi A1 online

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Và Tương Đương Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn hỗ trợ

Ngữ pháp tiếng anh A1 không có quá nhiều kiến thức phức tạp bởi đây là trình độ sơ cấp, không thể đáp ứng điều kiện trong công việc hay học tập. Các kỳ thi chứng chỉ tiếng anh A1 cùng không được tổ chức, trình độ này chỉ được xem như là cấp bậc đầu tiên để học những nền tảng kiến thức ngữ pháp cơ bản, phục vụ cho việc học lên những trình độ cao hơn như B1, B2, C1.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết về ngữ pháp tiếng anh A1. Với những thông tin đã chia sẻ, hy vọng đã giúp được các có thêm những kiến thức và tài liệu học ngữ pháp A1 tiếng anh hiệu quả. Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Xem thêm:

Download giáo trình tiếng anh A1 cho người mới bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7