Các loại chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước

Các loại chứng chỉ tương đương với chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trước năm 2021 gồm:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học.
 • Bằng thạc sỹ quản lý hành chính công.
 • Bằng tiến sỹ quản lý hành chính công.

Bắt đầu từ ngày 01/08/2021 theo Thông tư 02/2021/TT-BNV thì mọi văn bằng chứng chỉ khác sẽ không thay thế và tương đương với chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên từ 2021 trở về trước?

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Công chức thi nâng ngạch chuyên viên có thể sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ sau để thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

 • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính.
 • Bằng thạc sĩ quản lý hành chính công được thay cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
 • Bằng Tiến sĩ quản lý hành chính công.

Theo như nội dung thông tư chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn, có thể sử dụng để thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch thấp hơn.

Như vậy trước 2021 công chức có thể sử dụng bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công để thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trước đây bằng cao cấp lý luận chính trị có thể sử dụng thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước
Từ 2021 trở về trước bằng cao cấp lý luận chính trị có thể sử dụng thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước

Quy định về chứng chỉ tương đương với chứng chỉ chuyên viên mới nhất?

Ngày 01/08/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 02/2021/TT-BNV quy định cụ thể về mã ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức hành chính. Theo đó các quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với chuyên viên đã có sự thay đổi rất nhiều, cụ thể như sau.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Như vậy theo thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ mọi văn bằng chứng chỉ khác không thể thay thế và tương đương với chứng chỉ chuyên viên. Để thi nâng ngạch chuyên viên, chuyển ngạch chuyên viên thì công chức bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đào Tạo Lớp Chứng Chỉ Chuyên Viên Đặc Biệt – Chương Trình Chuẩn Bộ Nội Vụ – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây là thông tin chi tiết về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương mới nhất và, quy định về các loại văn bằng thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước những năm trước. Hy vọng bài viết đã giải đáp mọi thắc mắc của học viên.

Xem thêm:

Điều kiện thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên.

Ngạch chuyên viên thuế là gì? Lương chuyên viên thuế tính thế nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024