Chứng chỉ nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên học những gì? Học chuyên viên cần những điều kiện gì?…Tất cả sẽ được Vstep Việt Nam giải đáp tại bài viết này.

Chứng chỉ chuyên viên là gì?

Chứng chỉ chuyên viên hay chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là văn bằng được cấp bởi các trường đại học, đơn vị trực thuộc Bộ Nội Vụ và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.  Nhằm chứng nhận học viên đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dùng làm gì?

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là điều kiện bắt buộc phải có để thi công chức. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp hành chính muốn thi nâng ngạch, nâng lương cũng cần phải có chứng chỉ này. 

chứng chỉ quản lý nhà nước còn là điều kiện để xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước.

Chứng chỉ chuyên viên
Chứng chỉ chuyên viên là gì? Dùng làm gì?

Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý nhà nước, hành chính…Cụ thể như sau:

 • Qua công tác đào tạo tiến hành nâng cấp, xây dựng và chuẩn hóa các kiến thức ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với công việc và quy định.
 • Nâng cao tinh thần và ý thức phục vụ nhân dân, từ đó nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức viên chức trong nhiệm vụ và công việc được giao.
 • Trang bị cho người học những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc hiệu quả.

Đối tượng cần chứng chỉ chuyên viên

Đối tượng cần chứng chỉ chuyên viên thường là cán bộ, công chức, viên chức hoặc tương đương và người chuẩn bị thi tuyển công chức. Cụ thể như sau:

 • Cán bộ,công chức,  viên chức hoặc tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 
 • Người chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
 • Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên đang muốn thi nâng ngạch chuyên viên.
thi chứng chỉ nhà nước
Điều kiện tham gia học chứng chỉ chuyên viên gồm những gì

Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2023

Theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều kiện học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch chuyên viên như sau:

 • Nộp hồ sơ, lệ phí học đúng thời hạn.
 • Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên viên.
 • Tham gia học đầy đủ khóa bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên.
 • Tổng điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.
 • Có đủ thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương 6 năm trở lên.

Điều kiện được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Để được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên 

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 .
 • Có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.
 • Hoàn thành chương trình học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên

Các bạn có thể đăng ký thi và  tại các trường đại học trực thuộc Bộ Nội vụ hoặc Bộ GD&ĐT. Các bạn cũng có thể đăng ký thi tại các trường trung cấp chính trị thuộc Sở GD&ĐT các tỉnh. Thông tin chi tiết về các trường và đơn vị cấp chứng chỉ, các bạn hãy xem tại: Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nội dung chương trình đào tạo ngạch chuyên viên

Theo quy định của Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm 16 chuyên đề. Thời gian đào tạo là 8 tuần với 320 tiết học.

Các phần học và số tiết học từng phần của lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên như sau:

Các phần học Nội dung học Số tiết học
Phần 1 Nền hành chính nhà nước. Gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo 108 tiết
Phần 2 Kiến thức quản lý nhà nước –  Gồm 01 chuyên đề giảng dạy, báo cáo, ôn tập, kiểm tra 36 tiết
Phần 3 Kỹ năng cơ bản – Gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra 122 tiết.
Phần 4 Kết thúc khóa học – Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận tình huống, bế giảng 54 tiết

Cấu trúc cụ thể của các phần học chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên như sau:

Phần 1:

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Lý thuyết Thực hành Tổng
1 Nhà nước trong hệ thống chính trị 8 4 12
2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 8 4 12
3 Công vụ, công chức 8 4 12
4 Đạo đức công vụ 8 4 12
5 Thủ tục hành chính nhà nước 8 4 12
6 Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 8 4 12
7 Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 8 4 12
8 Cải cách hành chính nhà nước 8 4 12
9 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 8 4 12
Tổng 72 36 108

Phần 2:

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Lý thuyết Thực hành Tổng
1 Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8 4 12
2 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 8 4 12
3 Ôn tập 8
4 Kiểm tra (lần 1) 4
Tổng 16 8 36

Phần 3:

STT Chuyên đề Số tiết
Lý thuyết Thực hành Tổng
1 Kỹ năng quản lý thời gian 4 12 16
2 Kỹ năng giao tiếp hành chính 4 12 16
3 Kỹ năng làm việc nhóm 4 12 16
4 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 4 12 16
5 Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 4 12 16
6 Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 12 16
7 Kỹ năng viết báo cáo 4 12 16
8 Ôn tập 8
9 Kiểm tra (lần 2) 2
Tổng 28 84 122

Phần 4:

STT Hoạt động Số tiết
1 Khai giảng 2
2 Đi thực tế 16
3 Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
4 Viết tiểu luận tình huống 30
5 Bế giảng 2
Tổng số 54

 

chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Trung tâm luyện thi chứng chỉ chuyên viên uy tín tại Hà Nội

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2023

Vstep Việt Nam là đơn vị chuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Khóa học chứng chỉ quản lý nhà nước tại trung tâm có nhiều điểm nổi bật đó là:

 • Trung tâm có các lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước online qua phần mềm Zoom. Với phương pháp này học viên có thể học tại nhà giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Rất thích hợp với những người đang đi làm hay bận rộn công việc.
 • Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn theo quy định.

Thông báo tuyển sinh lớp luyện thi chứng chỉ chuyên viên

1.Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Người cần chứng chỉ chuyên viên để thi công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương cần chứng chỉ chuyên viên để thi nâng chức, nâng lương, chuyển ngạch.

2.Thời gian học:

 • Khoảng 2 tháng.
 • Thời gian học vào các ngày trong tuần hoặc T7-CN và buổi tối.

3.Hình thức học:

 •  Học offline & online qua phần mềm.

4.Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu).
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh 3x4cm (mặt sau ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh).
 • 01 Chứng minh hoặc CCCD photo công chứng.

5.Thời gian nộp hồ sơ lớp luyện thi chứng chỉ chuyên viên: 

 • Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ nay đến hết ngày khai giảng.

6.Học phí:

 • Khóa học chuyên viên: 2.800.000đ
 • Khóa học chuyên viên chính: 3.200.000đ

7.Lịch Khai giảng:

 • Liên tục hàng tuần.

Để đăng ký và được tư vấn thêm về khóa luyện thi chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, các bạn hãy liên hệ với trung tâm theo địa chỉ:

Trung Tâm Luyện Thi Chứng Chỉ Vstep Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 087.6661.468.

Như vậy qua bài viết này Vstep Việt Nam đã gửi đến các bạn, toàn bộ thông tin cần biết về chứng chỉ chuyên viên cũng như điều kiện học, điều kiện cấp chứng chỉ…Hy vọng những thông tin này đã giúp các bạn hiểu rõ về loại chứng chỉ này. Chúc các bạn thành công.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7