Thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên cần đáp ứng những yêu cầu gì? Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên gồm mấy phần? Nội dung câu hỏi kiểm tra những kiến thức gì? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết này.

Điều kiện thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Điều kiện thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên đã được quy định rất rõ tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Các điều kiện đó là:

 • Đơn vị sử dụng có nhu cầu.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
 •  Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
 •  Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Ngoài ra cán sự còn phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Nội Vụ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV

 • Cán sự phải có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành và lĩnh vực công tác.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nhà nước ngạch chuyên viên.
 • Có chứng chỉ tiếng anh trình độ A2 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí làm việc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
 • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên. 
thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên
Thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên cần đáp ứng những điều kiện gì?

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên cần những gì

 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ (theo mẫu 2c-BNV/2008) có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức.
 • Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định.
 • Bản sao (có công chứng) các loại văn bằng, chứng chỉ, đề án, đề tài… theo yêu cầu của ngạch dự thi.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.

Hồ sơ được yêu cầu phải bỏ trong phong bì bìa cứng, kích thước 250x350x5mm.

Các môn thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên được quy định theo Điều 3 Mục IV Quyết định 28/QĐ-BNV. Tất cả gồm có 4 môn, thời gian và hình thức thi tùy thuộc vào từng môn. Thông tin cụ thể như sau.

Môn thi Thời gian thi Hình thức thi Nội dung đề thi
Kiến thức chung 180 phút Thi viết Kiểm tra kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, chủ trương, đường lối của Đảng ….các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi
Chuyên môn, nghiệp vụ Thi viết 480 phút và thi trình bày là 45 phút 1 bài thi viết và 1 bài thi trình bày, bảo vệ đề án Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi
Ngoại ngữ Thi viết là 90 phút và phỏng vấn 15 phút Thi viết và thi phỏng vấn Kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ tiếng anh A2
Tin học văn phòng 45 phút Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy tính Kiểm tra sự hiểu biết về hệ điều hành Windows, thao tác sử dụng các ứng dụng Word, Excel, Powerpoint… ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lưu ý: Trường hợp người thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 trở lên, còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp bằng sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ.

Quy định thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên
Thi nâng ngạch cán sự lên chuyên sẽ phải thi những môn nào

Download đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Dưới đây là một số mẫu câu hỏi và link download trọn bộ đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên. Các bạn hãy tải về làm tài liệu luyện thi.

Mẫu đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên môn kiến thức chung

1.Trình bày cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương ?

2.Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận?

3.Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở huyện?

4.Trình bày cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở hải đảo?

5.Trình bày hoạt động của Hội đồng nhân dân?

6.Anh/Chị trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

7.Anh/Chị trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương?

8.Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương?

9.Anh/Chị trình bày các phương diện lãnh đạo hoạt động các bộ và chính quyền địa phương của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Các hình thức hoạt động của Chính phủ?

10.Anh/Chị cho biết sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Các bạn có thể download trọn bộ đề thi môn kiến thức chung tại đây.

Xem thêm:

Mẫu bài tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước

Mẫu đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên môn chuyên môn nghiệp vụ

1.Trình bày những giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt Nam.

2.Phương án thực hiện chính sách bình đẳng dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

3.Đề án xây dựng chính sách và pháp luật cạnh tranh trong bối cảnh đẩy mạnh việc tham gia các hiệp định tự do thương mại khu vực của Việt Nam.

4.Đề án giải quyết bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

5.Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện tại địa phương A – Đề xuất giải pháp hoàn thiện.

6.Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Anh/Chị trình bày quy định về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức và các quy định khác (ngoài quy định các hình thức kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật) liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật?

7.Hãy cho biết hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức? Văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản hành chính cá biệt như thế nào? Cho ví dụ cụ thể về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính cá biệt?

8.Thế nào là văn bản hành chính? Nêu đặc điểm của văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường? Cho các ví dụ cụ thể?

9.Trong quá trình soạn thảo văn bản, người soạn thảo cần phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu chung nào? Trình bày yêu cầu chung về nội dung văn bản?

10.Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Anh/Chị cho biết:

 • Thể thức văn bản là gì? Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm những nội dung nào?
 • Nội dung của văn bản phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?
 • Bố cục của văn bản được quy định như thế nào?

Xem thêm:

Chứng chỉ quản lý nhà nước là gì? Thi ở đâu?

đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên
Mẫu đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên mới nhất

Mẫu đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên môn ngoại ngữ

 1. Newcastle is ………………………. .

A. a city near the North East of England

B. a small town in England

C. a city in the North East of England

 1. The population of Newcastle is ……………….. .

A. about 200,000 people

B. much less than 200,000 people

C. much more than 200,000 people

 1. Gateshead has one of ………………………….. in the world.

A. the biggest shopping centres

B. the most important shipbuilding industries

C. the most beautiful countrysides

 1. According to the passage, the writer …………………. .

A. is still living in Newcastle

B. has never returned to Newcastle

C. doesn’t live in Newcastle any more

 1. Which of the following is NOT true about Newcastle?

A. Its people are friendly.

B. Its main industry now is shipbuilding.

C. It has a cathedral and a university.

 1. My mother bought me a __________ doll when I was small.

A.  fine

B. big correct

C. short

D. long

 1. My colleague __________ me an email.

A. has just sent

B. just sent has

C. has sent just

D. just has sent

 1. We always go __________ holiday __________ summer.

A. on/in

B. in/at

C. at/on

D. of/of

Các bạn có thể download trọn bộ đề thi thi ngoại ngữ tại đây.

Mẫu đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên môn tin học văn phòng

 1. Nếu sắp thứ tự khả năng lưu trữ từ cao đến thấp, chọn phương án nào trong các phương án sau:

A. Đĩa DVD- đĩa cứng – đĩa CD – đĩa mềm

B. Đĩa cứng – đĩa DVD – đĩa CD – đĩa mềm

C. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa CD – đĩa DVD

 1. Nhìn vào tham số cấu hình của một máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn

cho biết con số 20GB chỉ điều gì?

A. Tốc độ xử lý của CPU

B. Dung lượng của ổ đĩa cứng

C. Tốc độ vòng quay của ổ cứng

 1. CPU có nghĩa là:

A. Bộ vi xử lý trung tâm

B. Mạch điện tử nhỏ bé của máy tính

C. Phần mềm quyết định các bước thao tác của máy tính

 1. Thiết bị lưu trữ nào sau đây có tốc độ truy cập nhanh nhất:

A. Đĩa CD

B. Đĩa mềm

C. Đĩa cứng

 1. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào có tốc độ truy xuất dữ liệu chậm nhất:

A. DVD

B. Đĩa mềm

C. Đĩa cứng

 1. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Chỉnh sửa – Trình bày – Gõ văn bản – In ấn.

B. Gõ văn bản – Chỉnh sửa – Trình bày – In ấn.

C. Gõ văn bản – Trình bày – Chỉnh sửa – In ấn.

D. Gõ văn bản – Trình bày – In ấn – Chỉnh sửa.

 1. Để di chuyển một thư mục sang vị trí mới, ta thao tác như thế nào?

A. Chuột phải/ Cut.

B. Chuột phải/ Copy.

C. Chuột phải/ Undo.

D. Chuột phải/ Paste.

 1. Để khởi động lại máy tính đúng quy cách trong Windows ta chọn?

A. Start/ Shut Down/ Restart/ OK.

B. Start/ Shut Down/ Shutdown/ OK.

C. Start/ Log off/ OK.

D. Start/ Shutdown/ Standby/ OK.

Các bạn có thể download trọn bộ đề thi thi tin học tại đây.

Trên đây là mọi thông tin cần biết về kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên. Cùng với đó là những bộ đề thi và tài liệu ôn tập chứng chỉ chuyên viên. Chúc các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Xem thêm:

Ngạch chuyên viên thuế là gì

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7