Quy định và điều kiện bổ nhiệm trưởng phó phòng đơn vị sự nghiệp

Các tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phó phòng gồm:

 • Tiêu chuẩn chung gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực; Học vấn; Kinh nghiệm công tác; Tuổi đời; Sức khỏe.
 • Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Kiến thức, kỹ năng.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng

Căn cứ theo Nghị định Số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, hiện nay Bộ Nội vụ mới đang xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các cấp (trong đó có chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở).

Trước khi Nghị định mới được ban hành,  công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ sẽ được xây dựng và thực hiện theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CPNghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng trong đơn vị sự nghiệp hành chính

 • Có khả năng đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, đơn vị hay của các Sở.
 • Có đầy đủ năng lực để triển khai nghiên cứu các hoạt động chuyên môn của phòng, đơn vị. Đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo Sở phân công.
 • Có năng lực chỉ đạo các nhân viên cấp dưới, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Ban Giám đốc đối với lĩnh vực được giao đảm nhận, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở hướng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, đơn vị.
 • Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Phó phòng trong đơn vị sự nghiệp hành chính

 • Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc chung; tham gia cùng Trưởng phòng trong việc cụ thể hóa triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác của phòng, đơn vị theo phân công của Trưởng phòng, đơn vị.
 • Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 • Có khả năng tham gia chỉ đạo, động viên cán bộ, viên chức trong phòng, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều kiện khi bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Để được bổ nhiệm vị trí trưởng, phó phòng công chức cần đáp ứng các điều kiện chung gồm:

 • Là đảng viên chính thức Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Đáp ứng đầy đủ các phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Là công chức được quy hoạch vào vị trí trưởng, phó phòng.
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành phù hợp vị trí công tác.
 • Đã tốt nghiệp khóa đào tạo, bồi dưỡng về chương trình quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác.
 • Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.
 • Không vi phạm kỷ luật Đảng; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
 • Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa được bổ nhiệm cho đến khi có kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền.

Ngoài những điều kiện, tiêu chuẩn chung điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng còn có các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Người được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng hoặc tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.
 • Được quy hoạch vào chức danh dự kiến bổ nhiệm và được sự tín nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan. Các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
 • Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ trở lên (2.5 năm).
 • Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc), đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên.
 • Có 3 năm liên tục trước thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 • Có chứng chỉ tiếng anh, tin học.

Người được bổ nhiệm vị trí phó phòng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có chứng nhận bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng hoặc tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.
 • Được sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, đơn vị.
 • Được quy hoạch vào chức danh dự kiến bổ nhiệm, các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
 • Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ trở lên (2,5 năm).
Điều kiện để được bổ nhiệm trưởng phó phòng là phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo
Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là một trong những điều kiện để được bổ nhiệm vị trí trưởng hoặc phó phòng.

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Tại Phụ lục 2 của Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Tập thể lãnh đạo xây dựng và đề xuất chính sách bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

Bước 2: Thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 3: Lãnh đạo dựa trên những điều kiện và tiêu chí xác định cụ thể. Bao gồm cơ cấu nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, trách nhiệm và khả năng đáp ứng của cán bộ. Theo kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, với số lượng người tham gia tiếp theo trong bước này.

Bước 4: Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lấy ý kiến ​​của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu bằng phiếu kín.

Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu (ở bước 3), xác minh lý lịch, quá trình học tập, công tác. Đánh giá ưu, khuyết điểm, năng lực trình độ vị trí phân công công tác.

Bước 5: Thông qua phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị (bước 4). Tập thể lãnh đạo tiếp tục thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín) và chọn ra người có tỉ lệ bình chọn cao nhất.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tỉ lệ bình chọn bằng nhau, việc bổ nhiệm sẽ do người lãnh đạo đứng đầu đề nghị bổ nhiệm.

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Lãnh Đạo Cấp Phòng Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm trưởng phó phòng. Hy vọng những thông tin này đã giải đáp mọi thắc mắc của học viên.

Xem thêm:

Download tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Quy định về kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024