Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì?  Ai cần phải học lấy chứng chỉ này? Thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng ở đâu? Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng học bao lâu?…Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết tại bài viết này.

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì?

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý.  Đây là văn bằng chứng nhận học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, một trong những tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ giáo dục và văn bằng, chứng chỉ cho vị trí này.

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng được cấp bởi một số trường đại học trực thuộc Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Bộ Nội Vụ và các trường chính trị  trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng dùng làm gì?

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng có vai trò rất quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng các yêu cầu trong những trường hợp như:

 • Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là điều kiện bắt buộc để xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng.
 • Lớp học chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ cung cấp cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý. Thông qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 •  Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với từng vị trí công việc của lãnh đạo cấp phòng.
 • Hỗ trợ xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức , lãnh đạo quản lý cấp phòng.
chứng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng
Ai nên học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng dành cho ai?

Các đối tượng cần phải học lấy chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng gồm:

 • Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương đang công tác trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hành chính.
 • Cán bộ lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương, cán bộ nằm trong diện quy hoạch làm lãnh đạo đang công tác trong các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng có thời hạn bao lâu?

Hiện nay trên chứng chỉ không ghi thời hạn sử dụng. Theo quy định của Bộ Nội Vụ, chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng sẽ có thời gian sử dụng lâu dài cho đến khi Bộ có quyết định mới. Như vậy ở thời điểm hiện tại chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đang có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

Thi chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng ở đâu?

Để thi lấy chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, các bạn có thể đăng ký tại các trường đại học được Bộ Nội Vụ, Bộ giáo dục cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ hoặc các trường chính trị cấp tỉnh. Một số đơn vị thường xuyên tổ chức thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng đó là:

 • Trường Học viện quản lý giáo dục 
 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia; 
 • Trường Đại học văn hóa và du lịch
 • Trường đào tạo cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Để xem thông tin chi tiết các trường và địa chỉ liên hệ, các bạn hãy xem tại bài viết: Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Điều kiện học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

 Theo quyết định số Quyết định số 423/QĐ-BNV yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với đối tượng học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm:

 • Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên..
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sĩ.
chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng
Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì? Dùng làm gì?

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

 • Trang bị và nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Giúp cán bộ có thể xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Giúp cán bộ rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
 • Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng, từ đó tăng cường phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng học những gì

Theo quyết Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. 

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm 80 tiết. Cụ thể như sau:

STT Nội dung học Số tiết
1 Kiến thức chung 32
2 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 32
3 Báo cáo 8
4 Đi thực tế 6
5 Kiểm tra (trắc nghiệm) 2
Tổng số 80

Cấu trúc chương trình dạy gồm 3 phần chính với 10 chuyên đề, trong đó 8 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa.

 • Phần 1: Kiến thức gồm 2 chuyên đề. Trong số 1 chuyên đề giảng dạy, bổ sung kiến thức về văn hóa lãnh đạo quản lý. Quyền hạn, nhiệm vụ và kỹ năng của lãnh đạo quản lý cấp phòng và 1 chuyên đề báo cáo.
 • Phần 2: Kỹ năng lãnh đạo quản lý gồm 6 chuyên đề. Trong đó 5 chuyên đề cung cấp những kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 1 chuyên đề báo cáo. 
 • Phần 3: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

Nội dung chương trình học cụ thể như sau:

STT Nội dung chuyên đề Số tiết
Phần I: Kiến thức chung (08 tiết / 01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng 8
2 Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý 8
3 Chuyên đề báo cáo thực tế (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng 4
Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng 8
2 Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng 8
3 Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc 8
4 Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật 8
5 Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp 8
6 Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ 8
7 Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng 4
Phần III: Đi thực tế, kiểm tra
1 Đi thực tế 6
2 Kiểm tra (trắc nghiệm): 01 bài 2
Tổng 80
Lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng
Lớp luyện thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng

Tuyển sinh lớp luyện thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng 

Trung tâm luyện thi Vstep Việt Nam tự hào là đơn vị chuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng chất lượng cao. Cam kết đồng hành hỗ trợ kiến thức cho học viên từ khi đăng ký đến khi nhận được chứng chỉ. Ưu điểm của trung tâm đó là:

 • Các lớp học bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng được đào tạo với hình thức online. Công chức, viên chức ở xa có thể đăng ký học tại nhà giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Hình thức học này cũng rất thích hợp với những người đang đi làm hay bận rộn công việc.
 • Các khóa học được tổ chức liên tục hàng tháng, học viên đăng ký là đi học ngay. Không mất thời gian chờ đợi, xếp lớp.
 • Đội ngũ giảng viên tại trung tâm là những thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm. Đang công tác tại các trường đại học lớn. Sẽ mang đến những kiến thức bổ ích quan trọng, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của học viên theo đúng yêu cầu vị trí công tác.
 • Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước, học viên sẽ được cấp chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng theo chuẩn quy định của Bộ Nội Vụ.

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng

1.Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Công chức, viên chức, cán bộ  đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 • Những người cần chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng để đáp ứng yêu cầu công việc.

2.Thời gian học:

 • 7-10 ngày.
 • Thời gian học vào các ngày trong tuần hoặc T7-CN và buổi tối.

3.Hình thức học:

 •  Học offline & online qua phần mềm.

4.Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu).
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh 3x4cm (mặt sau ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh).
 • 01 Chứng minh hoặc CCCD photo công chứng.

5.Thời gian nộp hồ sơ lớp luyện thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng: 

 • Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ nay đến hết ngày khai giảng.

6.Học phí:

1.800.000 VND/khóa.

7.Lịch Khai giảng:

 • Liên tục hàng tuần.

Để đăng ký và được tư vấn thêm về khóa luyện thi chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng, các bạn hãy liên hệ với trung tâm theo địa chỉ:

Trung Tâm Luyện Thi Chứng Chỉ Vstep Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 0968.560.903.

Như vậy qua bài viết này Vstep Việt Nam đã gửi đến các bạn, toàn bộ thông tin cần biết về chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn hiểu rõ loại chứng chỉ này và tìm được địa chỉ học và thi uy tín. Chúc các bạn thành công.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7