Vstep

VSTEP là viết tắt của Vietnamese Standardized Test of English Proficiency trong tiếng Anh. Đây là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc được áp dụng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Chứng chỉ VSTEP biểu thị trình độ tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam, được cấp bởi các trường được ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong chuyên mục này, Vstep Việt Nam đề cập đến toàn cảnh thông tin về loại chứng chỉ này: định dạng đề thi, hệ thống tài liệu, chiến lược ôn luyện… Quý học viên sẽ tìm thấy toàn bộ thông tin về kỳ thi VSTEP tại đây.

Hướng dẫn làm bài thi tiếng anh A2, B1, B2 trên máy tính

Những trường Đại học nào sử dụng hình thức thi VSTEP trên máy tính? Các....

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024