Download bài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng

Các bước viết bài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng gồm:

 • Bước 1: Chọn đề tài
 • Bước 2: Lập dàn ý
 • Bước 3: Viết bài theo dàn ý.
 • Bước 4: Tổng hợp và thống kê các tài liệu tham khảo.
 • Bước 5: Thêm hình ảnh, sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, bảng dữ liệu, bảng câu hỏi khảo sát (nếu có.
 • Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ nội dung bài tiểu luận.
 • Bước 7: Kểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, bố cục, cách trình bày.

Cách viết tiểu luận tình huống lãnh đạo cấp phòng

Ở mỗi lĩnh vực khác nhau bài tiểu luận lớp lãnh đạo cấp phòng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết bài thu hoạch bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Cách chọn tình huống bài tiểu luận lãnh đạo cấp phòng

Học viên nên chọn tình huống bài tiểu luận quản lý cấp phòng xảy ra trong thực tiễn, phù hợp với ngành công tác của bản thân hoặc của đơn vị công tác. Như vậy có thể sử dụng những kiến thức và kỹ năng mà bản thân có được trong quá trình tham gia lớp đào tạo. Từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích, đánh giá, đưa ra phương hướng giải quyết tình huống và đề xuất các giải pháp hiệu quả.

Khi viết bài tiểu luận nên chú ý độ dài tối thiểu từ 10 trang giấy khổ A4 (không tính trang bìa, tham khảo, phụ lục). Văn phong trong bài tiểu luận phải rõ ràng, mạch lạc. Có phân tích và đánh giá các ý kiến đề xuất phải có cơ sở, có tài liệu tham khảo hoặc số liệu dẫn chứng cụ thể.

Cấu trúc bài tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Để viết được bài tiểu luận hay đầy đủ các ý, hãy tham khảo cấu trúc của bài tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ theo mẫu như sau:

Mục lục
Mở đầu
I. Mô tả tình huống
II. Phân tích tình huống
    1. Cơ sở lý luận
    2. Phân tích tình huống
III. Đề xuất phương án giải quyết tình huống
    1. Mục tiêu giải quyết tình huống
    2. Cơ sở giải quyết tình huống
    3. Đề xuất phương án giải quyết tình huống
    4. Lựa chọn phương án giải quyết tình huống
IV. Kiến nghị – kết luận
    1. Kiến nghị
    2. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Các bước viết bài tiểu luận lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng

Để thực hiện viết một bài tiểu luận hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định đề tài

Chọn đề tài phù hợp với ngành hay lĩnh vực đang công tác.

 • Bước 2: Lập dàn ý

+ Phần 1: Trong lời mở đầu hãy mô tả về tình huống sẽ đề xuất giải pháp.

+ Phần 2: Phân tích nguyên nhân hậu quả của vấn đề

+ Phần 3: Nêu lên kết luận và đề xuất ý kiến, giải pháp xử lý vấn đề.

 • Bước 3: Tiến hành viết bài theo dàn ý đã lập ở bước 2.
 • Bước 4: Tổng hợp và thống kê các tài liệu tham khảo.
 • Bước 5: Nếu bài tiểu luận có hình ảnh minh họa, sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, bảng dữ liệu, bảng câu hỏi khảo sát thì cần thể hiện trong phần phụ lục.
 • Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ nội dung bài tiểu luận, lập danh sách các chuyên đề và tạo mục lục cho bài tiểu luận.
 • Bước 7: Đọc lại toàn bộ bài bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, bố cục, cách trình bày.

Các đề tài tiểu luận lãnh đạo cấp phòng

Hiện tại có 36 đề tài thường được sử dụng trong bài thu hoạch lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng.

 1. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
 2. Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc.
 3. Nghiên cứu kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng.
 4. Tác động của các nhân tố thuộc phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn tại tỉnh A.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành văn phòng cấp ủy tại đảng bộ tỉnh A.
 6. Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn.
 7. Vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền trẻ em ở huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước hiện nay.
 8. Thực trạng và giải pháp tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh hiện nay.
 9. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại tỉnh Cao Bằng hiện nay.
 10. Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.
 11. Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay
 12. Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, quản lý cấp xã là người dân tộc thiểu số tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
 13. Thực tiễn việc giải quyết các tình huống giúp nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong các tổ chức, cơ quan nhà nước.
 14. Giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phong cách làm việc của người lãnh đạo.
 15. Phân tích tư duy kinh nghiệm, tư duy giáo điều trong cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước hiện nay.
 16. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp phòng thuộc sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
 17. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại ban quản lý dự án giai đoạn 2018 – 2020.
 18. Vấn đề cơ bản và cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.
 19. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 20. Thực hiện các giải pháp trong việc đổi mới về những cải tiến của quy trình tại đơn vị công tác.
 21. Tìm hiểu vai trò của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong xu thế xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.
 22. Biện pháp giải quyết tình huống tinh giản biên chế tại trường tiểu học A.
 23. Ứng dụng các thành tự của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý tại đơn vị công tác.
 24. Tìm hiểu công lãnh lãnh đạo quản lý cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 25. Phân tích những nhân tố có ảnh hưởng tới hiệu quả công tác tham mưu ở các cơ quan nhà nước.
 26. Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo.
 27. Phát triển kỹ năng lãnh đạo nhóm
 28. Kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo
 29. Nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện thành ủy quản lý.
 30. Phân tích vấn đề liên quan đến chức năng lãnh đạo và nói lên quan điểm của mình.
 31. Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở hiện nay.
 32. Thực trạng và giải pháp lãnh đạo, quản lý tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện quan sơn.
 33. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng tại TP HCM.
 34. Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng.

Download mẫu bài tiểu luận lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng

Dưới đây là tổng hợp các bài mẫu tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng. Nội dung các bài tiểu luận sẽ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan như: Công chức và vai trò, vị trí của công chức lãnh đạo cấp phòng, các yếu tố cấu thành, các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung các bài tiểu luận còn đưa ra những ý kiến đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng.

 1. Đề tài: Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng – từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình

Nội dung bài tiểu luận: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng và đánh giá thực trạng công tác này. Luận văn đề xuất phương hướng, nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể để xây dựng, hoàn thiện thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng.

tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng
Ảnh bìa tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng
 1. Đề tài: Tiểu luận tình huống lãnh đạo quản lý cấp phòng về nội dung nhận thức quản lý về sự thay đổi.

Nội dung bài tiểu luận: Nghiên cứu lý thuyết về lãnh đạo và quản lý; Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về sự thay đổi trường học; lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học trong bài giảng của thầy và 8 giải pháp thực hiện.

 1. Đề tài: Tiểu luận nghệ thuật và kỹ năng lãnh đạo.

Nội dung bài tiểu luận: Bài tiểu luận này làm rõ hơn một số vấn đề kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo được chuyên gia nhân sự nổi tiếng của Mỹ Donald Clark viết trong tác phẩm “Leadership”. Bài tiểu luận có cấu trúc như sau:

Phần mở đầu

Phần nội dung: Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu, tiểu luận gồm 3 chương:

 • Chương I- Khái niệm năng lực lãnh đạo.
 • Chương II- Các nhân tố lãnh đạo.
 • Chương III – Lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo.

Phần kết luận.

 1. Đề tài: Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng (Mẫu 1).

Nội dung bài tiểu luận: Nêu lên được những phẩm chất cần thiết nhằm giúp mỗi cá nhân có cơ sở tham khảo, nhận xét, điều chỉnh và rèn luyện thói quen, tính cách cho mình để sớm có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai.

 1. Đề tài: Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng (Mẫu 2).

Nội dung bài tiểu luận: Bài tiểu luận tập trung phân tích và đưa ra phương án xử lý các nội dung chủ yếu trong công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng.

Phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

Những khó khăn trở ngại thường gặp phải khi thực hiện chức năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng và đề xuất giải pháp khắc phục.

 1. Đề tài: Tiểu luận quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm.

Nội dung bài tiểu luận: Bài tiểu luận đưa ra một ví dụ cụ thể về vấn đề trong công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác chuyên môn nội bộ đơn vị. Từ đó phân tích ra nguyên nhân, diễn biến, hậu quả, các phương án xử lý và kết luận.

 1. Đề tài: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung bài tiểu luận: 

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác bồi dưỡng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 • Đánh giá thực trạng và nguyên nhân tồn tại của công tác bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân nhân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, từ đó có cơ sở để đánh giá thực trạng và nguyên nhân tồn tại của công tác bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng của huyện.
 • Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng.
 1. Đề tài: Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục.

Nội dung bài tiểu luận: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN. Bài tiểu luận đưa ra một ví dụ cụ thể về công tác quản lý lỏng lẻo, công tác giáo dục pháp luật chưa được chú trọng đối với học sinh, sinh viên. Từ đó có những phân tích về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.

 1. Đề tài: Xử lý tình huống khiếu nại về tai nạn lao động.

Nội dung bài tiểu luận: Bài tiểu luận đưa ra một ví dụ thực tế về tình huống khiếu nại về tai nạn lao động. Nội dung sẽ đi sâu phân tích những mặt tích cực, quá trình thực hiện Bộ Luật Lao động cũng bộc lộ một số yếu kém, bất cập như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được tiến hành thường xuyên, chưa đến được đều khắp các doanh nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân; một số trường hợp vi phạm pháp luật lao động chậm được xử lý hoặc xử lý không đúng pháp luật.

Nhận trọn bộ đề thi tham khảo chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Trường Cán Bộ Quản Lý VHTTDL.

Nhận bộ đề thi mới nhất

Trên đây là nội dung hướng dẫn cách viết bài tiểu luận lãnh đạo cấp phòng và mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp học viên có thể lựa chọn đề tài phù hợp và hoàn thành xuất sắc bài tiểu luận của mình.

Xem thêm:

Download tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024