Tổng hợp các quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ

Chứng chỉ ngoại ngữ tin học là những văn bằng được đa số các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước yêu cầu người ứng tuyển các vị trí công chức, viên chức phải có. Tuy nhiên những năm gần đây yêu cầu này đã bỏ cho một số chuyên ngành công chức, viên chức. Vậy đó là những chuyên ngành nào? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp tại bài viết này.

Chứng chỉ ngoại ngữ tin học dùng làm gì?

Hiện nay các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều yêu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành thạo các kỹ năng ngoại ngữ tin học. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc, giúp cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công việc dễ dàng nhanh chóng hơn.

Theo quyết định số 1659/QĐ-TTg phê duyệt đề án: Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030.  Trong đó nội dung chính nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy với những điều kiện có chứng chỉ tiếng Anh khi thi công chức, chuyên viên chính hay chuyên viên cao cấp là rất phù hợp.

Vai trò của việc thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng đối với công chức, viên chức hay người lao động tại các doanh nghiệp là rất quan trọng. Thành thạo các kỹ năng này sẽ giúp cho công chức, viên chức thực hiện tốt các công việc như:

  • Người giữ vị trí làm công việc xử lý số liệu như kế toán, tài chính, báo cáo thuế, nghiên cứu thị trường, thống kê dân số…thì cần phải thông thạo phần mềm Excel..
  • Khi soạn báo cáo, thuyết trình dùng cho họp nội bộ, báo cáo hàng năm sử dụng phần mềm PowerPoint sẽ giúp mọi người có cái nhìn tổng quát dễ hiểu hơn.
  • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng người lao động sẽ không mất nhiều thời gian để thể hiện ý tưởng. Rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao khả năng trình bày.
mẫu phôi chứng chỉ tin học Bộ GD&ĐT
Chứng chỉ tin học là điều kiện thi công chức, viên chức, đầu ra đại học và xin việc làm

Quy định về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học

Trước kia công tác đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh được thực hiện theo Quyết định 177/QĐ-TCBT năm 1993 gồm 3 loại đó là chứng chỉ tiếng Anh A, B, C. Hiện nay công tác đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng anh được thực hiện theo thông tư 01/2014/TT-BGDĐT “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” .

Việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh tin học được quy định tại Công văn 3755/BGDĐT-GDTX và được thực hiện theo đề xuất của Bộ GD&ĐT tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX. Theo đó các loại chứng chỉ tiếng Anh cũ sẽ được quy đổi như sau.

STT Loại chứng chỉ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
1 Trình độ A theo Quyết định 177 Tương đương bậc 1 của Khung năng lực 6 bậc
2 Trình độ B theo Quyết định 177 Tương đương bậc 2 của Khung năng lực 6 bậc
3 Trình độ C theo Quyết định 177 Tương đương bậc 3 của Khung năng lực 6 bậc
4 Trình độ A1 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 1 của Khung năng lực 6 bậc
5 Trình độ A2 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 2 của Khung năng lực 6 bậc
6 Trình độ B1 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 3 của Khung năng lực 6 bậc
7 Trình độ B2 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 4 của Khung năng lực 6 bậc
8 Trình độ C1 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 5 của Khung năng lực 6 bậc
9 Trình độ C2 theo Quyết định 66 Tương đương bậc 6 của Khung năng lực 6 bậc

 

Mẫu chứng chỉ tiếng anh B1
Chứng chỉ ngoại ngữ cũng là điều kiện để thi công chức, viên chức, ra trường và xin việc

Trước kia công tác đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được thực hiện theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGDĐT. Hiện nay việc thi và cấp chứng chỉ tin học được quy định tại thông tư 03/2024/TT-BTTTT và được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Việc quy đổi chứng chỉ tin học được quy định tại Công văn 3755/BGDĐT-GDTX. Cụ thể như sau:

STT Loại chứng chỉ Chứng chỉ tin học theo thông tư 03
1 Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ tin học cơ bản
2 Chứng chỉ tin học B
3 Chứng chỉ tin học C

Quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định mới nhất

Thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ và Bộ Nội vụ, thời gian gần đây các Bộ ngành đã liên tục ban hành Thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức, qua đó đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với một số chuyên ngành công chức, viên chức. cụ thể như sau.

Quy định về bổ chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với công chức

Đến thời điểm hiện tại có 7 ngành đã được bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học. đối với công chức.

STT Công chức, viên chức Văn bản quy định Ngày có hiệu lực
1 Công chức hành chính, văn thư Thông tư 2/2021/TT-BNV 01/08/2021
2 Công chức thi hành án dân sự Thông tư 06/2021/TT-BTP 14/10/2021
3 Công chức Quản lý thị trường Thông tư 02/2022/TT-BCT 01/04/2022
4 Công chức kế toán, thuế, hải quan Thông tư 29/2022/TT-BTC 18/07/2022
5 Công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT  06/10/2022
6 Công chức ngành Ngân hàng Thông tư 14/2022/TT-NHNN 01/01/2023
7 Cán bộ ngành thi hành án Quân đội Thông tư 10/2023/TT-BQP 16/03/2023

Quy định về bổ chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với viên chức

Thời điểm hiện tại có 21 ngành đã được bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với viên chức.

STT Chuyên ngành viên chức Văn bản quy định Ngày có hiệu lực
1 Viên chức giáo viên mầm non Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT 20/03/2021
2 Viên chức giáo viên tiểu học Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT 20/03/2021
3 Viên chức giáo viên trung học cơ sở Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT 20/03/2021
4 Viên chức giáo viên trung học phổ thông Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT 20/03/2021
5 Viên chức ngành di sản văn hóa Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL 05/02/2022
6 Viên chức ngành y tế Thông tư 03/2022/TT-BYT 10/06/2022
7 Viên chức thư viện Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL 15/08/2022
8 Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Thông tư 08/2022/TT-BTTTT 15/08/2022
9 Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư 07/2022/TT-BTTTT 15/08/2022
10 Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL 25/08/2022
11 Viên chức ngành nông nghiệp Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT 06/10/2022
12 Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình Thông tư 13/2022/TT-BTTTT 10/10/2022
13 Viên chức chuyên ngành lưu trữ Thông tư 07/2022/TT-BNV 15/10/2022
14 Viên chức trợ giúp viên pháp lý Thông tư 05/2022/TT-BTP 20/10/2022
15 Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Thông tư 14/2022/TT-BKHCN 12/12/2022
16 Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL 10/12/2022
17 Viên chức ngành tài nguyên và môi trường Thông tư 12/2022/TT-BTNMT 09/12/2022
18 Viên chức công tác xã hội Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH 28/01/2023
19 Viên chức giáo vụ trường nội trú, trường chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật. Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT 12/02/2023
20 Viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT 12/02/2023
21 Viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH  13/02/2023

Lưu ý: Danh sách các ngành bãi bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với công chức viên chức, sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục tại bài viết này khi có thông tư mới.

Trên đây là những quy định mới về chứng chỉ tin học ngoại ngữ. Hy vọng những thông tin này đã giải đáp những thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7