Công chức viên chức ngành nào được bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ

Quy định bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ đã áp dụng cho rất nhiều chuyên ngành công chức viên chức khi làm hồ sơ thi đầu vào, thăng hạng nghề nghiệp. Ở bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn danh sách những công chức, viên chức, giáo viên đã được bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức?

Dưới đây là danh sách 7 chuyên ngành đã được bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học ngoại ngữ khi dự thi đầu vào công chức.

STT Đối tượng Thông tư quy định Trích yếu nội dung thông tư Ngày có hiệu lực
1 Công chức chuyên ngành hành chính, văn thư Thông tư 2/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 01/08/2021
2 Công chức ngành thi hành án dân sự Thông tư 06/2021/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 14/10/2021
3 Công chức chuyên ngành quản lý thị trường Thông tư 02/2022/TT-BCT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường 01/04/2022
4 Công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan Thông tư 29/2022/TT-BTC Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 18/07/2022
5 Công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 06/10/2022
6 Công chức ngành Ngân hàng Thông tư 14/2022/TT-NHNN Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng 01/01/2023
7 Cán bộ ngành thi hành án Quân đội Thông tư 10/2023/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội 16/03/2023

Quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức?

Dưới đây là danh sách viên chức các ngành đã được bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi thi đầu vào và thăng hạng nghề nghiệp mới nhất.

STT Đối tượng Thông tư quy định Trích yếu nội dung thông tư Ngày có hiệu lực
1 Viên chức ngành di sản văn hóa Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 05/02/2022
2 Viên chức ngành y tế Thông tư 03/2022/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế 10/06/2022
3 Viên chức thư viện Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện 15/08/2022
7 Viên chức chuyên ngành lưu trữ Thông tư 07/2022/TT-BNV Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ 15/10/2022
8 Viên chức trợ giúp viên pháp lý Thông tư 05/2022/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý 20/10/2022
9 Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Thông tư 14/2022/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 12/12/2022
10 Viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập 12/02/2023
11 Viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 13/02/2023
12 Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư 07/2022/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/2017/tt-btttt ngày 29 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 15/08/2022
13 Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 25/08/2022
15 Viên chức ngành nông nghiệp Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 06/10/2022
16 Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình Thông tư 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 10/10/2022
17 Viên chức giáo vụ trường nội trú, trường chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật. Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập 12/02/2023
18 Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Thông tư 08/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 15/08/2022
19 Viên chức ngành tài nguyên và môi trường Thông tư 12/2022/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường 09/12/2022
20 Viên chức công tác xã hội Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội 28/01/2023
21 Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 10/12/2022
Bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ đối với công chức viên chức
Đến tháng 03 /2024 có 32 chuyên ngành công chức, viên chức đã được bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ

Quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên?

Giáo viên cũng là viên chức nhà nước, tuy nhiên trong nội dung này chúng tôi sẽ tách riêng để các bạn tiện tra cứu.

STT Đối tượng Thông tư quy định Trích yếu nội dung thông tư Ngày có hiệu lực
1 Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức giáo viên mầm non Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20/03/2021
2 Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức giáo viên tiểu học Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20/03/2021
3 Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức giáo viên trung học cơ sở Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20/03/2021
4 Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức giáo viên trung học phổ thông Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20/03/2021

Trên đây là danh sách công chức, viên chức các ngành đã được bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ khi thi đầu vào và nâng hạng nghề nghiệp kèm thông tư quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những chuyên ngành khác tại bài viết này khi có thông tin mới nhất. Các bạn hãy chú ý theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024