Mẫu đề thi VSTEP Writing C1 kèm hướng dẫn cách làm

Writing VSTEP C1 là bài thi viết tiếng Anh bậc 5 trong hệ thống kỳ thi VSTEP. Đây là bài thi dành cho những thí sinh có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm học tập, nghiên cứu, công việc và giao tiếp xã hội.

Cấu trúc bài thi Viết VSTEP C1

Bài thi viết VSTEP C1 bao gồm 2 phần:

 • Phần 1: Viết thư/email (khoảng 120 từ).

Nội dung câu hỏi: Thí sinh được yêu cầu viết một bức thư hoặc email để trả lời một chủ đề cụ thể, thường liên quan đến các tình huống thực tế trong cuộc sống.

 • Phần 2: Viết luận (khoảng 250 từ).

Nội dung câu hỏi: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ngắn về một chủ đề hoặc một đoạn trích về một vấn đề nào đó. Thí sinh sẽ phải thể hiện quan điểm và lập luận của bản thân một cách rõ ràng, logic và thuyết phục.

Bài thi viết tiếng anh C1 VSTEP
Bài thi viết tiếng anh C1 VSTEP sẽ được thực hiện trên máy tính

Tiêu chí chấm điểm bài thi Writing VSTEP C1

Để đạt điểm cao trong bài thi viết VSTEP C1, bài làm của các bạn cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau.

 • Nội dung bài viết sử dụng ngữ pháp và từ vựng chính xác, phong phú.
 • Nội dung bài luận thể hiện quan điểm riêng và lập luận rõ ràng, logic.
 • Nội dung sử dụng các cấu trúc câu và từ ngữ đa dạng.
 • Viết bài mạch lạc, có bố cục hợp lý, không dài dòng, các ý được giải quyết triệt để.
 • Không bị lỗi chính tả và ngữ pháp.

Hướng dẫn cách làm bài thi Writing VSTEP C1

Bài thi viết VSTEP C1 gồm có 2 phần, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài với đề thi mẫu.

Mẫu đề thi Part 1: Writing an Email/Letter (120 words)

Write a letter to a famous historian expressing your admiration for their research work and suggesting a historical topic that you think would be an interesting area of study. In your letter, explain why you are interested in this topic and summarize what you already know about it.

Additional Tips:

 • Conduct thorough research on the topic you choose to ensure your letter is informative and well-supported.
 • Use formal language and a respectful tone throughout your writing.
 • Proofread carefully for any grammatical or spelling errors.

Cách làm Part 1:

Trước tiên các bạn cần phải xây dựng dàn ý của bức thư. Các bạn có thể xây dựng cấu trúc thư như sau:

 • Đầu thư:

+ Bắt đầu bằng lời chào trang trọng như “Dear Dr. [tên nhà sử học]”.

+ Hãy bày tỏ ngắn gọn sự ngưỡng mộ của bạn đối với công việc của họ. Bạn có thể đề cập đến một cuốn sách hoặc lĩnh vực nghiên cứu cụ thể mà bạn thấy có tác động.

 • Nội dung 1:

+ Giới thiệu chủ đề lịch sử mà bạn nghĩ sẽ thú vị để nghiên cứu thêm. Giải thích ngắn gọn lý do tại sao nó mê hoặc bạn.

+ Giải thích ngắn gọn những gì bạn đã biết về chủ đề này. Điều này cho thấy nghiên cứu và sự quan tâm ban đầu của bạn.

 • Nội dung 2:

+ Nếu chủ đề bạn chọn rộng, bạn có thể thu hẹp nó bằng cách đề xuất một khoảng thời gian hoặc sự kiện cụ thể trong chủ đề lớn hơn.

+ Giải thích ngắn gọn tại sao nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

 • Kết bài:

+ Cảm ơn nhà sử học đã dành thời gian và sự cân nhắc của họ.

+ Bày tỏ hy vọng rằng họ có thể thấy đề xuất của bạn thú vị.

+ Hãy kết thúc bằng “Sincerely” để thể hiện sự trang trọng, theo sau là tên đầy đủ của bạn.

Mẫu trả lời:

Dear Dr. Bean,

I admire your groundbreaking research in History, especially your work on the Renaissance, which sheds light on Europe’s cultural rebirth.

My passion for history lies in understanding turning points that shaped our world. I believe a deeper exploration of trade routes’ role in shaping civilizations would be valuable. We know trade’s impact on economic growth, but further research on cultural exchanges facilitated by trade routes could reveal how interconnected civilizations influenced each other’s development.

Focusing on the Silk Road during the Middle Ages could provide fascinating insights into the exchange of ideas, technologies, and cultural practices between East and West.

Thank you for your time and consideration. I hope you find my suggestion intriguing.

Sincerely, 

Thu Huong

Mẫu đề thi Part 2: Writing an Essay (250 words)

Write a letter to the editor of a newspaper to express your views on a recent historical event. In your letter, provide a brief summary of the event, analyze its significance, and discuss the potential impact of the event on the future.

Cách làm Part 2:

Với câu hỏi trên các bạn hãy thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Xây dựng dàn ý

Phần giới thiệu:

+ Gửi lời chào chính thức đến người biên tập bằng cách sử dụng “Dear Editor” hoặc “To the Editor”.

+ Giới thiệu ngắn gọn về bản thân và mối liên hệ của bạn với sự kiện (nếu có).

+ Nêu rõ sự kiện lịch sử mà bạn đang viết.

Tóm tắt sự kiện:

+ Cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về sự kiện, bao gồm ngày, địa điểm và các chi tiết chính.

+ Đảm bảo bản tóm tắt chính xác và khách quan, tránh ý kiến, thành kiến ​​cá nhân.

Phân tích ý nghĩa:

+ Giải thích tại sao sự kiện này có ý nghĩa lịch sử.

+ Thảo luận về tác động của sự kiện đối với các bên liên quan, toàn xã hội hoặc tiến trình lịch sử.

+ Xem xét các ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế hoặc văn hóa.

Tác động trong tương lai:

+ Thảo luận về những hậu quả lâu dài tiềm ẩn của sự kiện này.

+ Hãy xem xét sự kiện này có thể định hình các sự kiện, chính sách hoặc chuẩn mực xã hội trong tương lai như thế nào.

+ Thừa nhận những điều không chắc chắn tiềm ẩn và những quan điểm khác nhau.

Phần kết:

+ Nhắc lại ý nghĩa và tác động tiềm tàng của sự kiện.

+ Thể hiện ý kiến ​​cá nhân của bạn hoặc kêu gọi hành động (tùy chọn).

+ Cảm ơn người biên tập đã xem xét quan điểm của bạn.

 • Bước 2: Liệt kê các từ vựng có thể dùng

Với mẫu câu hỏi trên, các bạn có thể sử dụng các từ vựng sau:

+ Significant: Important, having a great effect on something.

+ Profound: Deep, intense, having a great effect on someone’s thoughts or feelings.

+ Far-reaching: Having a wide range of effects or consequences.

+ Watershed moment: A significant event that marks a turning point or new era.

+ Ripple effect: A series of events or consequences caused by a single action or event.

+ Historical precedent: A previous event or decision that is used as an example to justify or explain something

 • Bước 3: Xác định cấu trúc ngữ pháp

Với mẫu câu hỏi trên các bạn có thể sử dụng các câu trúc câu như:

+ Passive voice: Được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc sự kiện hơn là người hoặc vật thực hiện nó.

+ Cause and effect: Được sử dụng để chỉ ra cách một sự kiện dẫn đến một sự kiện khác.

+ Conditional sentences: Dùng để diễn tả một tình huống hoặc một kết quả giả định.

+ Historical present: Dùng để mô tả các sự kiện trong quá khứ một cách sống động và tức thời hơn.

Sau khi hoàn thành 3 bước trên hãy viết thành bài luận với nội dung như sau.

Mẫu bài luận:

“Dear Editor,

The recent launch of the first crewed mission to Mars has ignited global fascination. This international endeavor, a collaboration between space agencies and private companies, marks a giant leap for humanity’s exploration of the cosmos. Aiming to establish a permanent colony on the Red Planet, the mission promises unparalleled scientific discoveries and expands human civilization beyond Earth.

This is a momentous occasion, signifying our unwavering thirst for knowledge and exploration. It also holds immense potential for our future. Colonizing Mars could spark a new era of innovation, technological breakthroughs, and international cooperation as we tackle the challenges of space travel and building a Martian home.

Furthermore, this mission could revolutionize our understanding of planetary science, the possibility of life beyond Earth, and our own origins. Scientists, by studying Mars directly, hope to unlock its mysteries and shed light on astrobiology.

The success of this endeavor could even impact Earth’s future. As we face environmental pressures and resource limitations, a self-sustaining Martian colony offers a potential solution for our long-term survival.

However, this remarkable achievement also necessitates careful consideration of ethical, social, and environmental concerns. Safety, sustainability, and responsible stewardship of both Earth and Mars must be paramount as we venture into the unknown.

The launch of this historic mission signifies a turning point in our quest to explore the universe and ensure humanity’s future. As we embark on this awe-inspiring journey, let’s embrace the spirit of discovery, collaboration, and wonder that unites us all.

Sincerely,

Giang Nam”

Xem thêm:

Hướng dẫn cách làm phần thi Reading VSTEP C1 

Download đề thi Writing VSTEP C1

Dưới đây là một số bộ đề thi VSTEP những năm gần nhất, thi sinh hãy tải về để có thêm tài liệu ôn thi C1 tiếng Anh.

Trên đây là những thông tin về cấu trúc đề thi Writing VSTEP C1 và hướng dẫn chi tiết cách làm với đề thi mẫu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích trong quá trình luyện viết. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Download đề thi VSTEP Listening C1 kèm lời giải.

Hướng dẫn cách làm bài thi nói VSTEP Speaking C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024