Tiếng Anh B1

Chứng chỉ tiếng Anh B1, thường được gọi ngắn gọn là bằng anh văn B1, thuộc hạng mục Bậc 3 trong Hệ thống Năng lực Ngoại ngữ 6 Bậc được sử dụng cho Việt Nam. Đây là một trình độ chuyên môn về ngoại ngữ, đã được phát triển dựa trên Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cùng với một số Khung năng lực ngoại ngữ từ nhiều quốc gia khác.

Trong chuyên mục này, Vstep Việt Nam gửi đến quý học viên thông tin chi tiết về loại chứng chỉ này, định dạng bài thi, chiến lược làm bài và hệ thống các tài liệu được tổng hợp đầy đủ nhất.

Chứng chỉ tiếng anh B1 còn được dùng làm đầu ra thạc sĩ không?

Chứng chỉ B1 đầu ra thạc sĩ được quy định cụ thể tại Điều 5....

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024