Quản lý nhà nước

Chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm nhiều loại dành cho công chức ở các ngạch bậc lương khác nhau.

  • Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch cán sự áp dụng cho công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương.
  • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dành cho công chức ở ngạch chuyên viên và tương đương, bao gồm cả công chức dự bị và những người muốn nâng ngạch, nâng lương.
  • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính áp dụng cho lãnh đạo các cấp và các chuyên viên có kinh nghiệm từ 04 năm trở lên.
  • Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên cao cấp dành cho chuyên viên cao cấp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất.

Thông tin chi tiết về tất cả các loại chứng chỉ quản lý nhà nước như điều kiện, quy định, các loại hồ sơ, tài liệu ôn tập… được tổng hợp chi tiết trong chuyên mục này.

Hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cần giấy tờ gì?

Tiêu chuẩn và điều kiện thi chuyên viên chính cần những gì? Hồ sơ đăng....

Download bài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng

Bài tiểu luận tình huống  quản lý lãnh đạo cấp phòng là một bài viết....

Download tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Bạn đang tìm tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng để tham....

Mã ngạch nhân viên là gì? Cách xếp lương như thế nào

Mã ngạch nhân viên theo Quyết định 78/2004/QĐ-BNV đã được hủy bỏ và thay thế....

Quy định và điều kiện bổ nhiệm trưởng phó phòng đơn vị sự nghiệp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phó phòng là gì? Điều kiện để được bổ nhiệm....

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng cần những điều kiện gì

Lãnh đạo cấp phòng là gì? Nhiệm vụ của của lãnh đạo cấp phòng làm....

Cách tính bậc lương khi chuyển ngạch công chức, viên chức

Cách tính bậc lương khi chuyển ngạch công chức như thế nào? Cách xếp lương....

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì? Thời gian học bao lâu?

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì? Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên....

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì? Đăng ký thi ở đâu?

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì?  Ai cần phải học lấy....

Giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương của Bộ Nội Vụ

Nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật nâng cao về tư....

Câu hỏi bài tập tình huống và mẫu bài tiểu luận lớp chuyên viên

Tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước hay bài thu hoạch lớp chuyên....

Các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên gồm những trường nào? Học ở đâu....

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024