Ngạch chuyên viên là gì? Danh sách mã số ngạch chuyên viên mới nhất

Ngạch chuyên viên là gì? Mã ngạch 01.003 là ngạch gì? Lương ngạch chuyên viên mã số 01.003 được tính như thế nào? Điều kiện bổ nhiệm ngạch chuyên viên gồm những yêu cầu gì?…Tất cả sẽ được chúng tôi làm rõ tại bài viết này.

Ngạch chuyên viên là gì?

Ngạch chuyên viên là những cán bộ, công chức đảm nhiệm công việc hành chính trong cơ quan nhà nước. Người giữ ngạch chuyên viên phải có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước và phải  có chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về lĩnh vực hoạt động,

Theo Luật cán bộ công chức thì ngạch chuyên viên là ngạch công chức hành chính xếp cho những người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Hiện nay các doanh nghiệp, công ty tư nhân của nhiều ngành nghề khác nhau như:  bác sĩ, y tá, kỹ sư, luật sư, giáo dục…cũng sử dụng các chức danh chuyên viên với ngụ ý nâng cao chất lượng tay nghề của đội ngũ nhân viên.

Nhiệm vụ của chuyên viên là gì?

Theo điểm 2 điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV  người giữ ngạch chuyên viên, có nhiệm vụ giúp cho việc tổ chức quản lý bộ máy nhà nước ở lĩnh vực cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó nhiệm vụ của ngạch chuyên viên là:

 • Người giữ ngạch chuyên viên có nhiệm vụ tổng hợp và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách theo ngành, theo lĩnh vực hay địa phương giao.
 • Thực hiện các công tác nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quản lý một lĩnh vực nghiệp vụ của toàn ngành, hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của ngành, tỉnh.
 • Biên soạn và xây dựng các tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm của ngành hay lĩnh vực mà mình đang chịu trách nhiệm.
 • Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, dự án lớn mang tầm cỡ chiến lược về chính trị, an ninh, quốc phòng…
 • Xây dựng các phương án kinh tế, các đề án quyết định phương hướng quản lý một lĩnh vực cho một ngành hoặc cho toàn tỉnh theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mã ngạch 01.003 là ngạch gì ?

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư 11/2014/TT-BNV Thông tư của bộ nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm có:

Chuyên viên cao cấp Mã số ngạch: 01.001
Chuyên viên chính Mã số ngạch: 01.002
Chuyên viên  Mã số ngạch: 01.003
Cán sự  Mã số ngạch: 01.004
Nhân viên Mã số ngạch: 01.005

Như vậy theo quy định mã ngạch 01.003 chính là mã ngạch chuyên viên trong ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

mã ngạch chuyên viên
Công chức chuyên ngành hành chính cấp bậc chuyên viên có mã ngạch là 01.003

Hệ số lương mã ngạch chuyên viên 01.003 được xếp như thế nào?

Hệ số lương của mã ngạch chuyên viên 01.003 được áp dụng công chức A1, có 9 bậc từ bậc 1 hệ số 2.34 đến bậc 9 hệ số 4.98. Cụ thể như sau:

Công chức loại A1 Nhóm ngạch Hệ số lương Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 2.34 3.486.600
Bậc 2 2.67 3.978.300
Bậc 3 3 4.470.000
Bậc 4 3.33 4.961.00
Bậc 5 3.66 5.453.400
Bậc 6 3.99 5.945.100
Bậc 7 4.32 6.436.800
Bậc 8 4.65 6.928.500
Bậc 9 4.98 7.430.200

Điều kiện bổ nhiệm ngạch chuyên viên

Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 11/2014/TT-BNV và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV thì Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên được quy định cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công chức, luôn tuân theo nhiệm vụ cấp trên, tuân thủ pháp luật, gương mẫu thực hiện các nội quy tại cơ quan.
 • Có ý thức học tập, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị.
 • Luôn tận tụy với công việc, có lối sống lành mạnh, nghiêm túc.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
 • Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia ban chỉ đạo, ban soạn thảo đề tài, dự án…đã được nghiệm thu phê duyệt.
 • Hiểu rõ hệ thống các kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các quy định của pháp luật
 • Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án..
 • Biết phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn
 • Biết tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 •  Có bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh theo đúng trình độ yêu cầu của ngạch chuyên viên.
 • Có bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận trình độ chính trị tương đương cao cấp chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước hoặc có bằng cao cấp chính trị hành chính.

Thi nâng ngạch chuyên viên cần những điều kiện gì?

Điều kiện để được bổ nhiệm thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên được quy định tại Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV. Cụ thể như sau:

 • Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng
 • Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật.
 • Đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương ít nhất 03 năm; hoặc giữ ngạch nhân viên hoặc tương tương ít nhất 05 năm.
 • Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật.
 • Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì phải là những cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có quân hàm từ thượng úy trở lên.
 • Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đào Tạo Lớp Chứng Chỉ Chuyên Viên Đặc Biệt – Chương Trình Chuẩn Bộ Nội Vụ – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn từ giảng viên

Câu hỏi thường gặp về ngạch chuyên viên

 1. Ngạch chuyên viên và tương đương là gì?

Trả lời: Ngạch chuyên viên và tương đương là những cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Những người này đang làm các công việc chuyên ngành mang tính chuyên môn cao tương đương chuyên viên.

 1. Giữ ngạch chuyên viên bao lâu thì được tăng lương?

Trả lời: Theo điều 7 chương III Nghị định 204/NĐ-CP năm 2014 quy định. Cán bộ, công chức hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chưa được xếp bậc lương cuối trong ngạch thì sau 3 năm sẽ được xét nâng lên 1 bậc lương.

Trường hợp nữa đó là cán bộ công chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc, bậc lương đang hưởng không phải bậc lương cuối trong ngạch thì sẽ được xét nâng 1 bậc trước tối đa 12 tháng.

 1. Thời gian giữ ngạch chuyên viên được tính như thế nào?

Trả lời: Thời gian giữ ngạch chuyên viên sẽ được tính từ ngày ký hợp đồng (không tính thời gian thực tập, thử việc). Trong đó cũng không bao gồm thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương hoặc giữ ngạch nhân viên hoặc tương tương.

 1. Mã ngạch chuyên viên cao đẳng là gì?

Trả lời: Chuyên viên cao đẳng là những người có trình độ cao đẳng đang giữ ngạch chuyên viên. Mã ngạch chuyên viên cao đẳng là 01a.003.

Trên đây là những nội dung chi tiết về mã ngạch chuyên viên. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ cho các bạn những thông tin cần thiết. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Có mấy loại chứng chỉ quản lý nhà nước.

Ngạch chuyên viên thuế là gì? Tiêu chuẩn bổ nhiệm cần những gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024