Các bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh thi B1 hay nhất

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1 là phần thi đầu tiên trong bài thi Speaking B1. Bài giới thiệu bản thân hoàn chỉnh sẽ gồm ba phần chính:

 • Chào hỏi giám khảo.
 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, quê quán, sở thích, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân).
 • Chào kết thúc.

Giám khảo sẽ chấm điểm theo các tiêu chí như: phát âm chuẩn xác, trả lời đầy đủ, từ vựng và ngữ pháp.

Cấu trúc bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh thi B1 chuẩn

Để tạo được ấn tượng tốt với giám khảo, bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1 cần phải đầy đủ 3 phần chính đó là: Chào giám khảo, giới thiệu về bản thân (gồm các thông tin như: tên, tuổi, quê quán, sở thích…) và lời chào kết thúc. Dưới đây là những cấu trúc và mẫu câu thường dùng cho từng phần trong kỳ thi chứng chỉ tiếng anh B1.

phần thi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1
Phần thi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1

Chào hỏi giám khảo

Hãy sử dụng những mẫu câu lịch sự phổ biến, thường được sử dụng để chào hỏi giám khảo hay người gặp lần đầu

 • Hello
 • Good morning / Good afternoon
 • It’s nice to meet/ know you!
 • Nice to meet you
 • It’s a pleasure to meet you: 
 • Pleased to meet you! First, let me introduce myself
 • I’m pleased to meet you! 

Giới thiệu về bản thân

Để giới thiệu tên tuổi, có thể sử dụng những mẫu dưới đây:

 • My name is … (tên)
 • My first name is… (tên)
 • I am … (tên)
 • (Tên)…is my name
 • Everyone calls me … (tên)
 • Giới thiệu tuổi sẽ sử dụng cấu trúc: I am + (số tuổi) years old.

VD: My name Hoang Anh. I am 25 years old (Tôi tên Hoàng Anh, tôi 25 tuổi).

Giới thiệu quê quán, hãy sử dụng những mẫu câu như:

 • I live in … / My address is …
 • I live on … street.
 • I live at … 
 • I spent most of my life in …:
 • I have lived in … for/ since ….
 • I grew up in …

VD: I live in Hanoi. My address is Street Hang Manh, Ward Hang Gai, District Hoan Kiem.

Giới thiệu về sở thích hãy sử dụng những mẫu câu như: I like…., Ilove…..

 • I love to learn to cook
 • I have a passion for travel and pets
 • I like reading.
 • I am a good cook.
 • I’m good at bowling.
 • I like walking in the park in my free time.
 • I like photography.
 • I am very interested in astronomy.

Giới thiệu nghề nghiệp hãy sử dụng cấu trúc câu như: I am…(nghề nghiệp), My job ….(công việc).

 • I am a cardiologist.
 • I work as an accountant.
 • I work in a media company.
 • I work as a nurse in Hanoi
 • I work in the military.
 • I am a university student.

Phần giới thiệu tình trạng hôn nhân, gia đình hãy tùy thuộc vào hoàn cảnh để áp dụng, tham khảo các mẫu câu trả lời như:

 • I have been married for 6 years.
 • I’m not seeing/dating anyone
 • I haven’t been married.
 • I am still single.
 • I’m in a relationship 

Lời chào kết thúc

Lời chào khi kết thúc bài giới thiệu rất quan trọng, để tạo sự vui vẻ cho người nghe hãy sử dụng những mẫu câu sau:

 • Good to meet you.
 • I have got to go find my friend.
 • I hope to meet you again in the near future. .
 • I hope you have a wonderful day.
 • It is very nice to meet you/all of you today. Hope we will have a great time together.
 • It was a pleasure to meet you, and I look forward to keeping in touch in the future. 
 • It was great meeting you, and I appreciate you taking the time to listen to my introduction. )
 • It was a pleasure to meet you.
 • Let’s talk more another time. .
 • Nice/glad/pleased to meet you.
 • Thank you for taking the time to listen.
 • That concludes my introductory remarks. Thank you for taking the time to listen. 
 • Very nice to meet you.
 • Well, it was nice meeting you. I really had a great time .

Những lưu ý khi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1

Để tạo ấn tượng tốt với giám khảo, tránh trường hợp mất điểm một cách đáng tiếc. Hãy ghi nhớ những lưu ý dưới đây.

 • Khi đi thi, hãy mặc những bộ trang phục gọn gàng, lịch sự. Khi bước vào phòng thi, kiểm tra lại trang phục và đầu tóc để tránh trông luộm thuộm, điều này giúp giữ được sự tự nhiên, tự tin trước giám khảo.
 • Giữ tinh thần bình tĩnh, phong thái tự tin khi bước vào phòng thi, nhìn thẳng ban giám khảo và cười tươi. Câu đầu tiên luôn là chào giám khảo.
 • Mở rộng câu nói vừa đủ, không trả lời cụt lủn cũng không nên quá dài dòng. Hãy tập trung vào những thông tin chính.
 • Trước hôm thi, hãy chuẩn bị trước nội dung sẽ nói, luyện nói trước gương hoặc với bạn bè. Khi vào phòng thi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời giám khảo.
 • Một sai lầm mà nhiều thí sinh hay mắc phải là chạy ra ngoài mà quên chào giám khảo khi kết thúc. Đây là lỗi rất lớn ảnh hưởng nhiều đến điểm số phần thi nói.

Những mẫu câu thường dùng khi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1

Dưới đây là một số mẫu câu thường dùng khi giới bản thân bằng tiếng anh B1. Khi mở đầu hãy sử dụng những mẫu câu sau:

 • Hello, my name is ……(Xin chào, tên tôi là ….)
 • Hi, I’m …(Xin chào, tôi là……)
 • Allow me to introduce myself, I’m …. (Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là ….)
 • I’d like to tell you a bit about myself. I’m …. (Tôi muốn kể một chút về bản thân. Tôi là …..)

Để giới thiệu tuổi hãy sử dụng mẫu câu:

 • I am ….[số] years old. (Tôi…tuổi).
 • I’m in my late thirties (Tôi đã trên 30 tuổi. Câu này sẽ sử dụng khi đã trên 30 và không muốn nói rõ số tuổi của mình).
 • I’m in my mid forties. (Tôi đã trên 40 tuổi. Câu này sẽ sử dụng khi đã trên 40 và không muốn nói rõ số tuổi của mình).

Để giới thiệu thêm về nơi sống, trình độ học vấn, nghề nghiệp… hãy sử dụng các mẫu câu sau:

 • I’m originally from …Tôi đến từ …. [thành phố ).
 • I was born in … (Tôi sinh ra tại …).
 • My hometown is …(Quê hương tôi ở …)
 • “I currently work/study as ….” (Hiện tại, tôi đang làm việc/học tập ngành …..)
 • “I have … years of experience in […..” (Tôi có …[số] năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực …)
 • Some of my hobbies include … (Một số sở thích của tôi bao gồm ….)
 • I’m passionate about ….(Tôi có sở thích …).
 • People often describe me as ….(Người ta thường miêu tả tôi là người….).

Để kết thúc phần giới thiệu hãy sử dụng những mẫu câu thường dùng như:

 • Thank you for the discussion… (Cảm ơn đã trò chuyện).
 • It was great talking to you… (Rất vui được trò chuyện).
 • If you have any questions or would like to know more, please feel free to ask.(Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm, xin hãy tự nhiên hỏi.)

Xem thêm:

Download từ vựng tiếng anh B1.

Lớp Luyện Thi B1 Vstep Toàn Quốc: Đào Tạo Online Trực Tiếp Với Giảng Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại Học Hà Nội & Đại Học Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội

Nhận tư vấn từ giảng viên

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh thi B1

Dưới đây là những bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1. .

Mẫu bài giới thiệu bản thân của học sinh

Hello, everyone! It brings me great joy to be in your company. I’m Hoang Lan, a student at Hai Ba Trung High School. Outside the classroom, you’ll often find me indulging in my passion for scouting and diving into the imaginative world of science fiction through books.

Among my academic pursuits, literature and English hold a special place in my heart. These two disciplines ignite my curiosity and fuel my desire for knowledge. Currently, my primary focus is on enhancing my English communication skills, driven by the aspiration to pursue higher education abroad upon completing my high school journey.

I would describe myself as outgoing and talkative. Making new friends and engaging in conversations with others is something I find immensely rewarding. The prospect of learning English together with all of you sounds exciting, and I am genuinely looking forward to the enjoyable experiences that await us. Let’s embark on this language-learning journey together!

Mẫu bài giới thiệu bản thân của sinh viên

Good morning, everyone! I’m Trong Hung, proudly representing the beautiful province of Quang Ninh in Vietnam. As I approach my 30th birthday this year, I find myself on the brink of an exciting journey into the final year of my studies at Polytechnic University.

My academic focus has been on digital media, and throughout my university years, I’ve cultivated a reputation for being dynamic, creative, and endlessly curious. The initial years of my college experience were marked by exploration, where I delved into diverse fields like journalism and digital marketing.

However, it was during these formative years that I unearthed my true passion: content creation. The ability to craft compelling narratives and use my imagination to breathe life into articles became my forte. I am genuinely fascinated by the art of storytelling and its power to captivate both readers and organizations alike.

As I enter this final chapter of my university journey, I am excited about the prospect of further honing my skills in content creation. My goal is not only to express my creativity but to contribute meaningfully to my chosen field. I am grateful for your time and attention and look forward to the adventures that lie ahead. Thank you!

Xem thêm:

Hướng dẫn làm phần thi nói tiếng anh B1.

Mẫu bài giới thiệu về sở thích cá nhân

Greetings, my name is Dai Phong, and I hail from the serene province of Hung Yen. The year 2022 marked a significant milestone for me as I successfully completed my undergraduate studies at Hanoi Civil Engineering University, shaping my academic foundation for the future.

My passion for football has been a constant source of joy and learning in my life. I’ve had the privilege of representing my organization on the football field, providing me with numerous opportunities to learn valuable lessons through both victories and challenges. The camaraderie and teamwork inherent in sports have contributed immensely to my personal and professional development.

Beyond my athletic endeavors, I am an active member of the alumni club at my alma mater. Taking a leadership role, I engage in planning and organizing reunions, fostering a sense of connection among former classmates and creating lasting memories.

A continuous learner, I am drawn to the intricacies of the English language, finding it not just a means of communication but a fascinating world of expression. Engaging with English is a journey that opens doors to diverse cultures and ideas, enhancing my understanding of the global community.

Your willingness to lend an ear is deeply appreciated. I am eager to connect, share experiences, and learn from others. As I embark on new ventures and continue to grow personally and professionally, I look forward to the prospect of spending meaningful time with individuals who, like you, appreciate the value of connection and shared experiences.

Bài giới thiệu về bản thân và gia đình

As the family’s sole son, my name is Long Dinh, and I am currently embarking on my journey as a first-year law student in Can Tho City. This vibrant city has become my educational hub, providing me with a diverse and stimulating environment to pursue my legal studies.

Raised in the picturesque province of Da Nang, our small family of four creates a warm and harmonious atmosphere that revolves around our shared moments. My mother’s tender voice, my father’s hearty laughter, and my sister’s playful activities echo through the walls of our home, creating a tapestry of familial love and connection.

Being the only son comes with its own set of responsibilities, and I am determined to carry the legacy of our family forward with diligence and dedication. The pursuit of legal studies is not just a personal goal but a commitment to contribute meaningfully to society and uphold justice.

I find inspiration in the complexities of law, and each class I attend fuels my passion for understanding the intricacies of the legal system. Can Tho City, with its bustling energy and academic opportunities, has opened new horizons for me to explore and grow both academically and personally.

Beyond the academic realm, I find joy in simple pleasures – a good book, a thoughtful conversation, or a moment of reflection by the serene landscapes of Da Nang. These experiences shape my worldview and fuel my aspirations for the future.

I appreciate your time and attention in getting to know me. As I navigate through the exciting challenges of law school, I am eager to contribute to the legal discourse and make a positive impact in the world. Thank you for joining me on this journey of self-discovery and growth.

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh B1 và những bài mẫu giới thiệu hay. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp học viên có thêm kinh nghiệm luyện thi tiếng anh B1 kỹ năng nói.

Xem thêm:

Hướng dẫn cách miêu tả tranh bằng tiếng anh B1.

Hướng dẫn miêu tả tranh bằng tiếng anh B1.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024