Download đề thi tiếng anh trình độ A2 khung châu Âu miễn phí

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 châu Âu gồm 5 phần với tổng thời gian làm bài là 100 phút cụ thể như sau:

 • Phần 1: Ngữ pháp (Grammar).
 • Phần 2: Nghe (Listening).
 • Phần 3: Đọc (Reading).
 • Phần 4: Viết (Writing).
 • Phần 5: Nói (Speaking).

Điểm đạt A2: 200-299.

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 khung châu Âu

Cũng giống như bài thi A2 Key của Cambridge, đề thi tiếng anh A2 chuẩn châu Âu gồm 3 phần thi: Kỹ năng đọc – viết, kỹ năng nghe và kỹ năng nói.

Trong đó kỹ năng đọc – viết chiếm 50% tổng số điểm, kỹ năng nghe và nói mỗi kỹ năng chiếm 25% tổng số điểm. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng phần thi.

Kỹ năng thi Thời gian thi Nội dung thi Thang điểm
Ngữ pháp (Grammar) 40 phút 100 câu hỏi trắc nghiệm (5 lựa chọn). Nội dung là những câu hỏi ngắn, xoay quanh chọn câu trả lời đúng nhất, tìm đáp ám sai, chọn từ phù hợp, sửa lỗi ngữ pháp… 100-699 điểm
Nghe (Listening) 20 phút Nghe đoạn ghi âm (3 phút) và trả lời 12 câu hỏi trắc nghiệm (5 lựa chọn). Đoạn ghi âm có thể miêu tả một căn phòng, một bản đồ, hay kể về cuộc sống của 1 nhân vật nào đó. 100-699 điểm
Đọc (Reading) 20 phút Đọc 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ) và trả lời 9-12 câu hỏi trắc nghiệm (5 lựa chọn). Nội dung đoạn văn thiên về thương mại, kinh tế, lịch sử… cũng có những đoạn rất thông thường như thói quen hằng ngày, câu chuyện cuộc sống… 100-699 điểm
Viết (Writing) 15 phút Viết 1 bài luận (120 – 150 từ) theo chủ đề. Chủ đề chính xoay quanh 1 hoặc 2 loại chủ đề sau: Viết câu dựa trên bức tranh cho trước, Viết một bài luận trình bày quan điểm. 100-699 điểm
Nói (Speaking) 5 phút Trả lời 1 câu hỏi theo chủ đề (miêu tả tranh, trả lời câu hỏi, đưa ra giải pháp, trình bày quan điểm…) 100-699 điểm

Cách tính điểm bài thi tiếng anh A2 khung châu Âu

Bài thi trình độ tiếng anh A2 khung châu Âu được tính điểm dựa trên thang điểm từ 100 đến 690 cho mỗi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Thí sinh sẽ đạt trình độ A2 nếu điểm trung bình cả 4 kỹ năng bài đạt từ 200-299 điểm.

Mẫu đề thi và cách làm đề thi tiếng anh A2 khung châu Âu

Sau đây VSTEP Việt Nam sẽ hướng dẫn cách làm bài thi tiếng anh A2 khung châu Âu với mẫu đề thi thật.

Cách làm đề thi ngữ pháp

Các câu hỏi ở phần này là những câu hỏi ngắn, xoay quanh chọn câu trả lời đúng nhất, tìm đáp ám sai, chọn từ phù hợp, sửa lỗi ngữ pháp…

VD:

Question: Which sentence is incorrect?

A. The dog is barking

B. The books is on the table

C. She runs every morning

D.They are watching a movie

Cách làm: Để tìm đáp án cho câu hỏi trên,hãy xác định xem câu nào chứa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi chính tả. Câu nào không tuân thủ các quy tắc ngữ pháp và chính tả sẽ là đáp án sai. Trong trường hợp này, câu sai là: “The books is on the table” vì books là số nhiều mà is on là số ít.

Cách làm đề thi kỹ năng đọc và viết.

 • Phần 1: Ở phần này đề thi sẽ yêu cầu nối các cụm từ có nội dung đúng với biển hiệu hoặc thông báo.

VD: 

Mẫu đề thi chứng chỉ tiếng anh A2 châu Âu

Cách làm: Để làm phần thi này trước tiên hãy dịch nghĩa những cụm từ mà đề bài đã cho, sau đó xem nội dung trên các biển báo hoặc thông báo để tìm hình ảnh có nội dung tương tự như cụm từ đã dịch. Đó chính là đáp án cần nối.

 • Phần 2: Thí sinh sẽ phải đọc đoạn văn ngắn xác định ý chính và chọn đáp án đúng.

VD: 

đề thi đọc viết phần 2

Cách làm: Ý chính trong phần này thường là danh từ, tính từ hoặc trạng từ…Thí sinh cần phải dịch nghĩa của đoạn văn sau đó dịch đáp án và lựa chọn phương án phù hợp.

 • Phần 3: Đề thi sẽ có các đoạn văn dài hoặc hình ảnh, thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi trong đề.

VD: 

đề thi đọc viết phần 3

Cách làm: Cách làm bài thi này cũng tương tự như phần 2. Đầu tiên hãy đánh dấu và dịch nghĩa các ý chính trong đoạn văn. Sau đó dịch câu hỏi xem các đáp án và thông qua những ý chính đã tổng hợp để lựa chọn kết quả phù hợp.

 • Phần 4: Các câu hỏi trong phần này sẽ chủ yếu hỏi về từ vựng. Đề thi sẽ yêu cầu đọc một đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi (Thường là tìm từ vựng trong đoạn văn)

VD: 

đề thi đọc viết phần 4

Cách làm: Để làm phần thi này hãy đánh dấu tất cả các từ vựng có trong đoạn văn đã đọc, sau đó dịch nghĩa các câu hỏi và dựa vào danh sách từ vựng đã tổng hợp để lựa chọn đáp án.

 • Phần 5: Phần này thí sinh cũng sẽ đọc đoạn văn và làm các câu hỏi sẽ có dạng điền từ vào chỗ trống.

VD:

đề thi đọc viết phần 5

Cách làm: Đáp án phần này thường là các liên từ, giới từ và số ít, số nhiều…Để tìm đáp án nhanh thí sinh cần phải đọc kỹ đoạn văn, dựa vào các thông tin trong từng đoạn để lựa chọn liên từ phù hợp.

 • Phần 6: Thí sinh sẽ được cho những gợi ý và phải hoàn thành câu trả lời với chữ cái hoặc từ cho sẵn.

VD: 

đề thi đọc viết phần 6

Cách làm: Để làm phần thi này hãy dịch nghĩa của câu gợi ý, sau đó viết ra đáp án phù hợp và sắp xếp từ theo đúng gợi ý của bài.

 • Phần 7: Phần này thí sinh sẽ phải hoàn thành những từ còn thiếu trong bức thư.

VD: 

đề thi đọc viết phần 7

Cách làm: Các từ cần phải điền thường là liên từ, động từ, tính từ…Để hoàn thành bức thư cần phải dịch những ý chính xem nội dung bức thư là gì, từ đó lựa chọn từ nối, tính từ, động từ… phù hợp để điền cho từng câu.

Cách làm đề thi kỹ năng nghe tiếng anh A2 châu Âu

 • Phần 1: Phần này sẽ có 5 câu hỏi mỗi câu hỏi sẽ có 3 hình ảnh. Thí sinh sẽ được nghe đoạn hội thoại 2 lần và chọn đáp án đúng với mô tả của đoạn hội thoại.

VD:

đề thi nghe tiếng anh A2 khung châu Âu

Cách làm: Để hoàn thành phần thi này nhanh chóng, trước tiên hãy xem các bức hình và đọc câu hỏi để xác định yêu cầu sau đó mới bấm nghe. Thông qua nội dung đoạn hội thoại hãy xác định ý chính và lựa chọn bức hình có nội dung đúng với mô tả của đoạn hội thoại.

 • Phần 2: Thí sinh sẽ được nghe một đoạn hội thoại dài, đề bài sẽ có 5 câu hỏi và 8 đáp án trả lời.

VD:

đề thi nghe phần 2

Cách làm: Trong phần thi này lượng thông tin sẽ rất nhiều, trước khi làm bài hãy đọc câu hỏi và ghi nhớ các đáp án sau đó bấm nghe. Trong quá trình nghe hãy nghe kỹ xác định thông tin của từng đoạn. Như trong đề thi ví dụ ở trên câu hỏi là “ Mỗi người làm nghề gì?” hãy chú ý lắng nghe miêu tả về từng người, thông qua đáp án đã cho để nhanh chóng điền thông tin mà mình đã nghe được.

 • Phần 3: Phần thi này sẽ có 5 câu hỏi nội dung là nghe đoạn hội thoại giữa 2 người sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn hội thoại.

VD:

đề thi nghe phần 3

Cách làm: Để hoàn thành phần này hãy đọc trước các câu hỏi và đáp án sau đó bấm nghe. Thứ tự câu hỏi sẽ phân bổ theo nội dung bài nghe, qua yêu cầu của câu hỏi, hãy nhanh chóng xác định thông tin chính xác và lựa chọn đáp án.

 • Phần 4: Phần này cũng có 5 câu hỏi, thí sinh sẽ phải điền những thông tin quan trọng đã nghe trong bài hội thoại.

VD:

đề thi nghe phần 4

Cách làm: Để làm phần thi này hãy xem trước đề bài yêu cầu những thông tin gì. Thông thường thông tin yêu cầu là: Địa chỉ, số điện thoại, thời gian, đồ dùng…Trong quá trình nghe hãy note lại những thông tin dạng này, sau đó điền kết quả phù hợp vào trong bài. Ở lần nghe thứ 2 hãy kiểm tra lại những thông tin đã điền có chính xác hay chưa.

 • Phần 5: Nội dung câu hỏi phần này cũng tương tự như phần 4, nghe đoạn hội thoại xác định ý chính và điền thông tin vào phiếu theo nội dung bài nghe.

VD: 

đề thi nghe phần 5

Cách làm: Hãy đọc trước câu hỏi trước khi bấm nghe, trong quá trình nghe hãy ghi lại những thông tin quan trọng như: các con số nói về ngày tháng, giờ, địa chỉ, giá tiền…Đây thường là các thông tin mà bạn cần phải điền trong phiếu thông tin.

Cách làm đề thi kỹ năng nói tiếng anh A2 châu Âu

 • Phần 1: Giám khảo sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm trong quá khứ và kế hoạch tương lai.

VD:

Đề thi nói tiếng anh A2 khung châu âu

Cách làm: Để làm phần thi này hãy chuẩn bị trước một bài nói giới thiệu đầy đủ nhất về bản thân. Trong lúc thi hãy dựa theo câu hỏi của giám khảo để trả lời, tuyệt đối không trả lời theo kiểu học thuộc, trả lời cả những ý mà giám khảo không hỏi.

 • Phần 2:Thí sinh sẽ cùng một thí sinh khác sẽ nói chuyện với nhau. Giám khảo sẽ đưa cho mỗi người một tấm thẻ có ghi một số thông tin trên đó. Hai người kia sẽ sử dụng các từ trên thẻ để hỏi về thông tin trên tấm thẻ.

VD: 

thi nói tiếng anh phần 2

Cách làm: Nội dung thông tin trên thẻ thường chỉ có 4-6 thông tin, thí sinh hãy xác định những thông tin quan trọng trong tấm thẻ và dựa vào đó để đặt câu hỏi và đưa ra đáp án đúng.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep A2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Download đề thi tiếng anh A2 chuẩn châu Âu mới nhất

Dưới đây là tổng hợp những bộ đề thi tiếng anh A2 châu Âu mới nhất..

Tham khảo thêm một số website luyện đề thi A2 châu Âu trực tuyến.

Xem thêm:

Download đề thi tiếng anh A2 của Bộ giáo dục.

Đơn vị luyện thi tiếng anh A2 châu Âu uy tín

Kỳ thi chứng chỉ tiếng anh A2 khung châu Âu được đánh giá là rất khó để vượt qua. Chỉ ôn luyện và tự học với những bộ đề thi tiếng anh A2, sẽ mất nhiều thời gian, công sức mà kết quả chưa chắc đã tốt.

VSTEP Việt Nam là đơn vị chuyên tổ chức các lớp luyện thi tiếng anh  A2 châu Âu uy tín, chuyên nghiệp. Tham gia lớp luyện thi tiếng anh cấp tốc 10 buổi, học viên sẽ nắm chắc được toàn bộ kiến thức cần thiết để vượt qua kỳ thi tiếng anh A2 châu Âu dễ dàng.

Đào Tạo Chương Trình A2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

 • VSTEP Việt Nam có giáo trình giảng dạy tiếng anh A2 chuẩn châu Âu được cập nhật bổ sung liên tục hàng năm. Mẫu đề thi đa dạng phong phú, được lấy nguồn từ các kỳ thi của CEFR và Cambridge hàng năm.
 • Đội ngũ giảng viên của trung tâm nhiều năm kinh nghiệm, có những người đã từng là thành viên thuộc hội đồng chấm thi tiếng anh quốc tế .
 • Đào tạo trực tiếp không qua trung gian, nên học phí khóa luyện thi tiếng anh A2 khung châu Âu tại VSTEPp Việt Nam luôn rẻ hơn rất nhiều so với thị trường.
 • Hỗ trợ tư vấn phương pháp thi đỗ chứng chỉ tiếng anh A2 châu Âu trong thời gian nhanh nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline: 0369.830.812 để được tư vấn thêm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về cấu trúc đề thi, cách tính điểm và đề thi tiếng anh A2 châu Âu mới nhất. Hy vọng những thông tin trong bài viết này đã giúp ích và cung cấp những tài liệu luyện tiếng anh bổ ích.

Xem thêm:

Download đề thi tiếng anh A2 Cambridge.

Hướng dẫn thi thử tiếng anh A2 online miễn phí.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024