Tổng hợp đề thi tiếng anh B1 Cambridge file pdf kèm lời giải

Cấu trúc đề thi B1 Cambridge gồm mấy phần? Cách tính điểm thế nào? Download đề thi thử B1 Cambridge ở đâu?…Đó chắc hẳn là thắc mắc của những bạn đang chuẩn tham dự kỳ thi chứng chỉ tiếng anh B1 Cambridge. Tất cả sẽ được VSTEP Việt Nam giải đáp tại nội dung tại bài viết này. Các bạn hãy cùng theo dõi.

Cấu trúc đề thi B1 Cambridge

Đề thi B1 Cambridge đã được cập nhật theo định dạng mới vào tháng 1 năm 2020. Đề thi theo định dạng mới sẽ gồm 4 phần thi theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Mỗi phần thi sẽ có số điểm khác nhau. Thông tin chi tiết nội dung từng phần thi cụ thể như sau.

Kỹ năng thi Thời gian Phần thi/Nội dung kiểm tra Điểm tối đa
Kỹ năng nghe – Listening 30 phút Gồm 4 phần với 25 câu hỏi. Phần thi này sẽ đánh giá khả năng nghe hiểu của bạn thông qua các tài liệu như: thông báo báo, đoạn hội thoại thảo luận cuộc sống hàng ngày… 25
Kỹ năng Đọc – Reading 45 phút Gồm 6 phần thi với 32 câu hỏi. Phần thi này sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu ý chính của bạn thông qua: biển báo, báo, tạp chí, đoạn hội thoại…. 32
Kỹ năng  nói – Speaking 12 – 17 phút Gồm 4 phần thi với khoảng 5-6 câu hỏi. Phần thi này sẽ đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của bạn, cách phát âm, cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng anh B1 chuẩn… 30
Kỹ năng  Viết – Writing 45 phút Gồm 2 phần với 2 câu hỏi. Phần thi này sẽ yêu cầu thí sinh viết một email và một bài báo (câu chuyện) qua đó đánh giá khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của bạn. 40

Mẫu đề thi và cách làm đề thi B1 Cambridge

Để các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi, VSTEP Việt Nam sẽ gửi đến các bạn nội dung câu hỏi của từng phần thi kèm ví dụ và hướng dẫn cách làm bài thi B1 Cambridge hiệu quả.

Mẫu đề thi và cách làm bài thi kỹ năng đọc (Reading) Cambridge B1

Bài thi này gồm 6 phần thi nhỏ, tổng thời gian thi 30 phút với 32 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm (Tổng 32 điểm).

 • Part 1: Chọn đáp án đúng (Multiple – choice questions)

Nội dung câu hỏi: Gồm 5 câu hỏi, thí sinh đọc 5 thông báo, tin nhắn hoặc các văn bản ngắn trong thực tế và tìm nội dung chính. Chủ đề thường là các đoạn tin thông báo, khuyến mãi, quảng cáo ngắn…

VD:

1. Who is the current President of the United States?

a. Barack Obama

b. Donald Trump

c. Joe Biden

d. George Washington

2. What is the capital of Japan?

a. Seoul

b. Beijing

c. Tokyo

d. Bangkok

3. What is the primary function of the heart?

a. Pump blood

b. Digest food

c. Filter toxins

d. Store oxygen

4. Which of the following is a programming language?

a. Banana

b. Python

c. Orange

d. Mango

5. What is the chemical symbol for gold?

a. Gd

b. Au

c. Ag

d. Fe

Cách làm: Để làm phần thi này các bạn cần phải nắm vững kiến thức từ vựng, sau đó hãy đọc kỹ đoạn văn và xác định nội dung. Sau khi đọc bài các bạn hãy tóm tắt lại nội dung vừa đọc và so sánh với đoạn văn của đề. Những từ hoặc cụm từ trùng lặp đó chính là đáp án của phần này.

 • Part 2: Nối từ (Matching)

Nội dung câu hỏi: Gồm 5 câu hỏi, yêu cầu thí sinh nối 5 đoạn văn mô tả với 8 đoạn văn ngắn về 1 chủ đề cụ thể. 5 đoạn mô tả thường là biển báo, thông báo, đoạn văn mô tả người, đồ vật…các bạn sẽ phải với các các đoạn văn có chủ đề phù hợp.

VD:

đề thi tiếng anh b1 cambridge 1
Đề thi part 2 kỹ năng đọc

Cách làm: Trước tiên các bạn hãy xem 5 đoạn mô tả, thông báo, biển báo có nội dung là gì. Tiếp theo hãy dịch nghĩa và tìm thông điệp chính của 8 đoạn văn ngắn, từ đó so sánh với 5 đoạn mô tả, thông, biển báo và nối 2 nội dung có nhiều điểm tương đồng với nhau.

 • Part 3: Chọn đáp án đúng (Multiple – choice questions)

Nội dung câu hỏi: Gồm 5 câu hỏi, yêu cầu thí sinh đọc 1 đoạn văn dài để hiểu chi tiết, ý chính, suy luận, ý nghĩa của bài cũng như thái độ và quan điểm của người viết. Nội dung câu hỏi thường là những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày.

VD:

đề thi tiếng anh b1 cambridge 3
Đề thi part 3 kỹ năng đọc

Cách làm: Để có thể dễ dàng hiểu tìm được ý chính trong phần này các bạn hãy đọc kỹ đoạn văn.  Đánh dấu và dịch nghĩa các từ vựng trong đoạn văn, sau đó thông qua cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp để tìm hiểu ý định của tác giả.

 • Part 4: Chọn câu đúng điền vào chỗ trống (Gapped text).

Nội dung câu hỏi: Gồm 5 câu hỏi, nội dung câu hỏi thường là đọc 1 đoạn văn có 5 câu bị lược bỏ, các bạn sẽ phải chọn câu phù hợp điền vào. Đáp án cần điền vào ô bỏ trống thường là danh từ, động từ, tính từ…

VD:

đề thi tiếng anh b1 cambridge 2
Đề thi part 4 kỹ năng đọc

Cách làm: Để làm phần thi này các bạn cần phải nắm chắc kiến thức ngữ pháp. Khi làm bài thi trước tiên các bạn hãy đọc và dịch nghĩa đoạn văn có từ bị bỏ trống. Tiếp theo là xác định ngữ cảnh của đoạn văn có từ cần điền và xác định loại từ cần điền là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ hoặc giới từ…Từ đó so với các đáp án mà đề bài cho để lựa chọn câu phù hợp.

 • Part 5: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Multiple – choice cloze)

Nội dung câu hỏi: Gồm 6 câu hỏi, thí sinh đọc đoạn văn ngắn hơn và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Chủ đề thường dùng đó là đoạn miêu tả về một nhân vật bất kỳ, công việc của các bạn có thể là điền những thông tin về chiều cao, màu sắc quần áo, tóc, công việc nhân vật trong đoạn văn đang làm…

VD:

Cách làm: Phần thi này cách làm cũng tương tự như phần 4, các bạn hãy đọc trước câu hỏi và sau đó đọc thật kỹ đoạn văn. Hãy đánh dấu lại các từ khóa quan trọng như: danh từ, động từ, tính từ…Sau đó dịch nghĩa các câu hỏi và đáp án rồi so sánh với những từ khóa mà các bạn đã đánh dấu để lựa chọn đáp án phù hợp.

 • Part 6: Điền từ vào chỗ trống (Open Cloze)

Cách làm: Gồm 6 câu hỏi, đọc 1 đoạn văn ngắn và hoàn thành 6 chỗ trống mỗi chỗ trống điền 1 từ.

VD:

Mẫu đề thi đọc B1 Cambridge
Đề thi part 6 kỹ năng đọc

Cách làm: Để làm hoàn thành phần thi này nhanh chóng các bạn hãy đọc thật kỹ đoạn văn để xác định chủ ngữ cảnh của đoạn cần điền. Tiếp theo hãy xác định từ trong ô bỏ trong là loại từ gì: danh từ, tính từ, trạng từ, liên từ…Sau đó xem lại các đáp án mà đề thi đã cho và lựa chọn đáp án phù hợp nhất.

Đọc hiểu là phần thi rất khó để có thêm kinh nghiệm làm bài các bạn nên luyện tập thường xuyên với đề thi mẫu các năm trước, các bạn có thể tham khảo và tải đề thi tại bài viết: Download bài tập đọc tiếng tiếng anh trình độ B1.

Nội dung phần thi kỹ năng nghe (Listening) bài thi Cambridge B1

Gồm 4 phần, thời gian thi 30 phút với 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh sẽ được 1 điểm (Tổng 25 điểm).

 • Part 1: Chọn đáp án đúng (Multiple – choice)

Nội dung câu hỏi: Gồm 7 câu hỏi, thí sinh xác định thông tin chính trong 7 đoạn độc thoại hoặc đối thoại và chọn hình ảnh tương ứng với câu hỏi. Nội dung chính thường là những bức tranh tĩnh vật, động vật…bạn sẽ nối các hình ảnh đúng với đoạn mô tả.

VD:

đề thi tiếng anh b1 cambridge 6
Đề thi part 1 kỹ năng nghe

Cách làm: Các bạn hãy xem nội dung các bức tranh và đọc câu hỏi trước khi bấm nghe, mấu chốt để trả lời câu hỏi này sẽ là những thông tin như: danh từ, tính từ, số đếm… hãy tập trung ghi dịch nghĩa từ khóa là các bạn có thể dễ dàng xác định đáp án.

 • Part 2: Chọn đáp án đúng (Multiple – choice)

Nội dung câu hỏi: Gồm 6 câu hỏi, thí sinh nghe 6 đoạn hội thoại ngắn, tìm ý chính của mỗi đoạn. Các bài nghe thường có nội dung về đoạn hội thoại trong siêu thị, bài mô tả hình dáng màu sắc các đồ dùng hàng ngày…bạn sẽ chọn đáp án cho sẵn đúng với phần mô tả đã nghe.

VD:

de-thi-b1-cambridge-6

Cách làm: Để làm phần này trước tiên các bạn hãy đọc trước câu hỏi và đáp án để hiểu ngữ cảnh và đoán trước nội dung bài đọc nói về vấn đề gì. Sau khi bấm nghe hay tập trung giải nghĩa bài hội thoại những chỗ có nội dung trùng với câu hỏi mà đề bài đã cho. Sau khi nghe lần 1 các bạn hãy lựa chọn đáp án phù hợp và kiểm tra lại ở lần nghe thứ 2.

 • Part 3: Điền vào chỗ trống (Gap fill)

Nội dung câu hỏi: Gồm 6 câu hỏi, thí sinh nghe một đoạn độc thoại và điền vào 6 chỗ trống. Đoạn độc thoại thường có nội dung kể về một ngôi nhà, trường học, thời tiết…việc của bạn sẽ là điền đúng màu sắc, hình dáng, tình hình thời tiết đúng với bài mô tả.

VD:

Đề thi b1 cambrige 8
Đề thi part 3 kỹ năng nghe

Cách làm: Trước tiên các bạn hãy đọc câu hỏi và xác định loại từ cần điền là gì, khi bấm nghe hãy xác định xem nội dung đoạn hội thoại nói về chủ đề gì, ghi nhớ lại các từ khóa quan trọng. Cuối cùng hãy so sánh với các đáp án mà đề bài cho để chọn từ phù hợp.

 • Part 4: Chọn đáp án đúng (Multiple – choice)

Nội dung câu hỏi: Gồm 6 câu hỏi, thí sinh nghe một cuộc phỏng vấn để hiểu chi tiết ý nghĩa. Các bạn sẽ được nghe bài phỏng vấn việc làm, bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi như: Ứng viên đang ứng tuyển công việc gì, ứng viên đó bao nhiêu tuổi, xin việc gì….

VD:

Mẫu đề thi nghe B1 Cambridge
Đề thi part 4 kỹ năng nghe

Cách làm: Để làm phần thi này các bạn hãy đọc trước để bài để xác định và ghi nhớ yêu cầu, sau khi bấm nghe hãy tập trung vào những đoạn thông tin có nội dung với với yêu cầu câu hỏi trong đề. Như vậy là các bạn có thể dễ dàng lựa chọn đáp án chính xác.

Nội dung phần thi kỹ năng viết (Writing) bài thi Cambridge B1

Gồm 2 phần thi, thời gian thi 45 phút với 2 câu hỏi. Mỗi phần có số điểm tối đa là 20 điểm (Tổng 40 điểm).

 • Part 1: Viết email

Nội dung câu hỏi: Thí sinh viết một email hoặc trả lời email số lượng khoảng 100 từ theo nội dung đã cho. Nội dung email có thể là yêu cầu trả lời tuyển dụng, mời dự tiệc, xin lỗi hoặc phàn nàn dịch vụ…

VD:

Your friend’s birthday is coming up, and you want to plan a surprise party. Write an email to invite mutual friends and coordinate the details.

Cách làm: Để đạt điểm cao nhất trong phần thi này thì bài viết của các bạn cần phải có đầy đủ các ý, sử dụng ngôn từ lịch sự. Các bạn có thể tham khảo cấu trúc chuẩn của một email như sau.

– Phần đầu email sẽ là một câu chào lịch sự Dear Mr./Ms, Mrs..

– Phần thứ 2 là là đoạn giới thiệu ngắn về chủ đề của email.

– Phần thứ 3 sẽ những những thông tin chính cần truyền đạt tới người nhận, các bạn sắp xếp nội dung một cách cụ thể và có cấu trúc dễ hiểu.

– Phần thứ 4 là câu kết thúc các bạn hãy sử dụng những câu kết mang tính lịch sự như: Yours sincerely hoặc Best regards.

– Phần 5 là phần để bạn ký tên để người nhận biết người gửi là ai.

 • Part 2: Viết 1 bài báo hoặc câu chuyện.

Nội dung câu hỏi: Thí sinh viết một đoạn văn khoảng 100 từ hoặc đoạn văn trả lời theo câu hỏi đã chọn. Câu hỏi có thể là yêu cầu bạn viết đoạn văn giới thiệu bản thân, kể về chuyến đi chơi gần nhất, đoạn văn ngắn nói nguy cơ tuyệt chủng của các loại động vật quý hiếm…

VD: 

Mẫu đề thì viết B1 Cambridge
Đề thi part 2 kỹ năng viết

Cách làm: Để đoạn văn gây được ấn tượng tốt, dễ đọc và hấp dẫn người đọc, các bạn hãy thực hiện đoạn văn theo cấu trúc có đầy đủ 4 phần như sau.

 • Giới thiệu chủ đề: Trong đoạn này hãy nói sơ lược về chủ đề mà bạn sẽ viết.
 • Mô tả nhân vật chính: Trong đoạn này các bạn hãy tập trung mô tả các đặc điểm nổi bật của nhân vật hoặc địa điểm mà bạn sẽ mô tả trong bài.
 • Mô tả về sự kiện chính: Trong đoạn này các bạn hãy mô tả những diễn biến hoặc tình tiết của nhân vật, địa điểm mà bạn lựa chọn làm nội dung chính trong bài.
 • Kết thúc: Các bạn hãy kết thúc đoạn văn bằng cách tóm tắt lại nội dung hoặc viết đoạn ngắn bày tỏ cảm xúc về nhân vật chính trong đoạn văn của bản.

Nội dung phần thi kỹ năng nói (Speaking) bài thi Cambridge B1

Gồm 4 phần thi, thời gian làm bài 12 – 17 phút.

 • Part 1: Phỏng vấn

Nội dung câu hỏi: 

Giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi về thông tin cá nhân (tuổi, nghề nghiệp, sở thích…). Bạn sẽ phải trả lời hết tất cả những yêu cầu của giám khảo.

VD:

 • Tell me about yourself (Hãy kể về bản thân bạn).
 • Can you give me a brief overview of your background and experience?(Bạn có thể cho tôi một tổng quan về lý lịch và kinh nghiệm của bạn không?)
 • What’s your educational background? (Bạn đã học ở đâu và có trình độ học vấn gì?)
 • What are your key strengths and skills? (Điểm mạnh và kỹ năng quan trọng của bạn là gì?)
 • Tell me about any relevant certifications or qualifications you hold. (Hãy kể về các chứng chỉ hoặc bằng cấp có liên quan mà bạn đang có.)
 • What motivates you in your career? (Điều gì thúc đẩy bạn trong sự nghiệp của mình?)
 • Share a bit about your professional goals. (Hãy chia sẻ một chút về mục tiêu nghề nghiệp của bạn.)
 • Do you have any hobbies or interests outside of work? (Bạn có sở thích hoặc đam mê ngoài công việc không?)

Cách làm: Để gây ấn tượng tốt với giám khảo các bạn hãy mở đầu phần giới thiệu bằng những câu ngắn gọn như: Hi, I’m …. I’m …. years old and I live in……Tiếp theo là giới thiệu về nghề nghiệp bằng cấu trúc: I work as a ……. at …… and I have a degree in. Giới thiệu về sở thích bằng câu: In my free time, I enjoy ……Giới thiệu về gia đình bằng câu: I have a…Cuối cùng câu kết thúc các bạn đừng quên cảm ơn cùng với câu chào mang tính trang trọng lịch sự như: Nice to meet you hoặc Have a nice day.

 • Part  2: Mở rộng

Nội dung câu hỏi: Mô tả 1 bức tranh (ảnh) in màu trong 1 phút. Nội dung bức tranh có thể là về phong cảnh thiên nhiên, hoạt cảnh trên một bãi biển, địa điểm du lịch nổi tiếng…Việc của bạn sẽ là mô tả lại hình ảnh đó.

VD:

Can you identify any prominent objects or figures in the painting?

mẫu đề thi b1 cambridge miêu tả tranh
Ảnh câu hỏi phần mở rộng kỹ năng nói

Cách làm: Để phần thi này đạt được điểm số cao các bạn hãy trình bày bài nói  đầy đủ gồm 4 phần như sau:

 • Mở đầu: Hãy sử dụng những câu trúc câu như: This painting is a beautiful representation of…… hoặc In this artwork, we can see…
 • Miêu tả những gì bạn nhìn thấy trong bức tranh bằng cách sử dụng các cấu trúc câu như: The colors used in this painting are...hoặc The artist has used light and shadow to create a sense of depth….hoặc the focal point of the painting is…Các bạn có thể sử dụng các từ vựng hình ảnh để mô tả như: Scenic (đẹp), captivating (cuốn hút), tranquil (yên bình), vibrant (sặc sỡ)
 • Biểu đạt thêm cảm xúc của bản thân vào bài nói bằng các câu trúc câu như: When I look at this painting, I feel a sense of… hoặc the artist has successfully conveyed a feeling of..
 • Phần kết thúc các bạn hãy sử dụng những cấu trúc câu như: In conclusion, this painting is a remarkable piece of art that… hoặc Overall, I find this artwork to be a powerful expression of...
 • Part  3: Thảo luận

Nội dung câu hỏi: 

Giám khảo sẽ đưa ra các ý kiến, thí sinh sẽ lựa chọn và phản hồi lại lý do lựa chọn. Nội dung câu hỏi thường là bạn có đồng ý với quan điểm của giám khảo? Lý do mà bạn đồng ý hoặc phản đối.

VD:

Do you agree or disagree with the statement that climate change is primarily caused by human activities?

Cách làm: Để làm phần thi này trước tiên các bạn cần phải nêu lên quan điểm của bản thân bằng cách sử dụng những mẫu câu như: I believe that…/In my opinion…/From my perspective…/Personally, I think that… Sau đó hãy trình bày lý do về sự lựa chọn của mình bằng những mẫu câu như: The reason I hold this view is because…/One of the main reasons for my belief is…/I base my opinion on the fact that…

Hãy đưa thêm những dẫn chứng hoặc ví dụ để lựa chọn của bạn mang tính thuyết phục hơn bằng những mẫu câu như: For example, when [provide an example]…/To illustrate my point, consider the case of…Cuối cùng để kết thúc các bạn hãy sử dụng những mẫu câu kết luận mang tính khẳng định như: In conclusion, I firmly believe that…/To sum up, my perspective on this matter is…

 • Part 4: Thảo luận chung

Nội dung câu hỏi: Thảo luận về những điều thích, không thích, kinh nghiệm, ý kiến, thói quen…Phần thi này nhằm đánh giá khả năng giao tiếp, cách sử dụng ngôn từ. Nội dung câu hỏi thường mang ý kiến 2 chiều để tạo ra vấn đề tranh luận.

VD:

Mẫu đề thi nói B1 Cambridge
Đề thi part 4 kỹ năng nói

Cách làm: Cách thực hiện phần thi này cũng giống như part 3, các bạn có thể thực hiện và sử dụng những mẫu câu của part 3 để thực hiện bài thi của mình. Điểm quan trọng là bài nói của các bạn cần phải bày tỏ được quan điểm của bản thân, giải thích lý do tại sao bạn có quan điểm, sở thích, thói quen đó và cố gắng sử dụng ví dụ cụ thể để bảo vệ quan điểm của mình.

Xem thêm:

Kinh nghiệm thi tiếng anh B1 đạt điểm cao.

Cách tính điểm thi tiếng anh B1 Cambridge

Thí sinh dự thi B1 Cambridge sẽ nhận được 4 điểm số riêng biệt cho 4 kỹ năng, điểm của từng phần thi sẽ được quy đổi sang thang điểm Cambridge English Scale score. Điểm tối đa thí sinh nhận được là 150 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng sẽ được quy đổi tương ứng với các cấp bậc trình độ như sau.

 • 100-119 điểm: Không đạt A2, nhận chứng chỉ A1. 
 • 120-132 điểm: Đạt Grade C nhận chứng chỉ A2.
 • 133-139 điểm: Đạt Grade B C nhận chứng chỉ A.
 • 140-150 điểm: Đạt Grade A C nhận chứng chỉ B1.

Bài thi tiếng anh B1 Cambridge sẽ không tính đỗ trượt, bạn sẽ được cấp phiếu điểm và chứng chỉ tương ứng với số điểm đạt được trong bài thi.

Download đề thi thử B1 Cambridge

Đề thi B1 Cambridge có độ khó cao hơn kỳ thi B1 của Bộ giáo dục (VSTEP). Để đạt được thành tích tốt các bạn cần phải có kế hoạch ôn luyện cụ thể, khoa học. Cùng với đó là thường xuyên rèn luyện với những bộ đề thi thử B1 Cambridge.

Dưới đây là những bộ đề thi thử B1 Cambridge đã được VSTEP Việt Nam tổng hợp. Các bạn hãy tải về tham khảo làm quen cấu trúc đề thi và tìm hiểu nội dung thi.

Ngoài ra các bạn nên đăng ký thi B1, B2 online trên các nền tảng miễn phí.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Cambridge B1 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Hướng dẫn luyện đề thi tiếng anh B1 Cambridge

Để ghi nhớ kiến thức quan trọng và đạt được sự tiến bộ nhanh chóng khi luyện đề thi tiếng anh B1 Cambridge, các bạn hãy cố gắng làm ít nhất 1 bộ đề thi thử mỗi tuần. Dưới đây là một số lưu ý khi luyện đề thi B1 Cambridge để đạt hiệu quả tốt nhất các bạn hãy tham khảo.

 • Sử dụng tài liệu chính thống: Hiện nay trên mạng có rất nhiều nguồn tài liệu, đề thi B1 Cambridge không rõ nguồn gốc. Các bạn hãy lưu ý chọn đúng tài liệu đề thi theo cấu trúc chuẩn của Cambridge để đạt được hiệu quả tốt nhất.
 • Không sử dụng tài liệu: Khi làm đề thi thử các bạn hãy làm nghiêm túc như trong kỳ thi thật, tuyệt đối không sử dụng các tài liệu, để có thể đánh giá chính xác trình độ và năng lực của bạn. Tuy nhiên trong 1-2 bộ đề đầu tiên các bạn có thể sử dụng từ điển để tra nghĩa của từ vựng tiếng anh B1 mà mình chưa biết.
 • Bấm thời gian như kỳ thi thật: Mỗi kỹ năng thi sẽ phải thực hiện trong thời gian quy định, các bạn hãy cố gắng thực hiện bài thi của mình nhanh nhất có thể để làm quen với áp lực như khi đi thi thật.
 • Luôn ghi chép từ vựng mới, cấu trúc câu mới: Thói quen ghi lại những kiến thức quan trọng hãy những từ mới, sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Ngoài ra việc ghi chép lại sẽ giúp bạn hiểu rõ những chủ đề thường xuất hiện trong đề thi B1 Cambridge.
 • Đọc kỹ câu hỏi khi làm bài: Đề thi Cambridge B1 có độ khó cao, chính vì vậy các bạn cần phải đọc kỹ câu hỏi. Khi làm bài thi không nên vội vã điền đáp án, bởi vì trong đề thi thường có những đáp án đồng nghĩa. Khi làm bài thi nghe các bạn hãy tranh thủ đọc trước câu hỏi để dễ hiểu hơn và rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu.
 • Làm đề thi nói nên nhờ người có kinh nghiệm chấm điểm: Trong đề thi nói tiếng anh B1 Cambridge sẽ không có lời giải, chính vì vậy các bạn nên nhờ thầy cô hoặc người có kinh nghiệm nghe và nhận xét phần thi này.
 • Ghi chép lại những câu không trả lời được: Đề thi Cambridge sẽ có những câu hỏi dễ và khó. Khi làm bài các bạn hãy lựa chọn những câu hỏi dễ làm trước, câu hỏi khó làm sau. Với những câu không thể trả lời các bạn hãy ghi chép lại sau đó sử dụng các tài liệu, từ điển để tìm câu trả lời đúng. Xác định xem câu hỏi không làm được thuộc kiến thức gì, từ đó lên kế hoạch bổ sung kiến thức mà mình đang yếu.
 • Kiểm tra bài thi thử B1 Cambridge sau khi hoàn thành: Trước khi hết thời gian làm bài, các bạn hãy rà soát và đọc lại toàn bộ bài làm để xem mình có sai sót hay nhầm lẫn. Luyện thành thói quen này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích khi thi thật, tránh những nhầm lẫn không đáng có.
 • Đối chiếu với lời giải: Sau khi đọc lại bài làm các bạn hãy đối chiếu với lời giải trong tài liệu. Thông qua kết quả các bạn sẽ biết mình đang yếu ở điểm nào, từ đó có thể xây dựng kế hoạch ôn luyện bù đắp kiến thức mình đang còn yếu.

Luyện thi B1 Cambridge ở đâu uy tín

VSTEP Việt Nam là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, luyện thi bằng B1 Cambridge. Điểm mạnh của chúng tôi có thể kể đến như:

 • Kho tài liệu luyện thi, đề thi thử B1 Cambridge phong phú  đa dạng,  được sưu tầm và chọn lọc từ những kỳ thi B1 Cambridge những năm gần nhất.
 • Đến với VSTEP Việt Nam các bạn sẽ được hướng dẫn, đào tạo với những giáo trình chuẩn Cambridge, được biên soạn bởi những giảng viên đã từng làm giám khảo tại các kỳ thi Cambridge.
 • Lịch học rất linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng, các khóa luyện thi B1 tiếng anh online qua phần mềm Zoom rất phù hợp cho những bạn ở xa hay người bận rộn với công việc không thể học trực tiếp.
 • Có nhiều giải pháp hỗ trợ những học viên đang cần chứng chỉ tiếng anh B1 Cambridge gấp. Thi đỗ chứng chỉ trong thời gian nhanh nhất.
 • Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học viên quy đổi B1 Cambridge sang B1 VSTEP để đáp ứng yêu cầu công việc tại một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Hỗ Trợ Ôn Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Và Tương Đương Trong Thời Gian Ngắn Nhất – Bằng Chuẩn Hồ Sơ Gốc Trên Website Nhà Trường

Nhận tư vấn hỗ trợ thi B1

Nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin về khóa luyện thi B1 Cambridge của VSTEP Việt nam. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn.

Luyện Thi VSTEP Việt Nam

Địa chỉ: 5/1 Phạm Văn Bạch,Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0369.830.812.

Trên đây là những thông tin về cấu trúc đề thi B1 Cambridge, cách làm bài thi và một số đề thi thử B1 Cambridge. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn có thêm kinh nghiệm cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Download đề thi tiếng anh B1 châu Âu có đáp án.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
  H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút