Giáo viên các cấp cần chứng chỉ tiếng anh A2, B1 hay B2

Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, giáo viên các cấp cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp hạng viên chức.

 • Giáo viên tiểu học phải có chứng chỉ bậc , bậc 2.
 • Giáo viên THCS phải có chứng chỉ bậc 2, bậc 3.
 • Giáo viên THPT phải có chứng chỉ bậc 2, bậc 3.
 • Giảng viên Đại học phải có chứng chỉ bậc 4, bậc 5, bậc 6 tùy vào bộ môn, chuyên ngành đào tạo.

Giáo viên mầm non cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2

Căn cứ theo thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh theo phân hạng giáo viên mầm non như sau: giáo viên mầm non hạng I, II cần phải có chứng chỉ tiếng anh bậc 2, giáo viên mầm non hạng III cần phải có chứng chỉ tiếng anh bậc 1. (Theo quy định mới tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 03/02/2021 hạng giáo viên mầm non đã được xếp theo cấp bậc I, II, III thay thế cho hạng II, III, IV cũ).

Trường hợp giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm tiếng Anh hoặc bằng Đại học chuyên ngành tiếng Anh, có kèm theo chứng chỉ sư phạm mầm non sẽ được miễn yêu cầu chứng chỉ khi thi nâng hạng giáo viên hay đăng ký tuyển dụng.

Giáo viên tiểu học cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2

Theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng anh ở cấp Tiểu học cơ sở, sẽ có những yêu cầu về cấp bậc chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau. Cụ thể như sau.

Giáo viên tiểu học hạng 1 –  Mã số V.07.03.27

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Giáo viên tiểu học hạng 2 –  Mã số V.07.03.28

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Giáo viên tiểu học hạng 3 – Mã số V.07.03.29

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Như vậy giáo viên tiểu học cần chứng chỉ tiếng anh VSTEP A2 để có thể đăng ký tuyển dụng, thi công chức, nâng hạng. Đối với giáo viên dạy bộ môn ngoại ngữ thì cũng cần chứng chỉ ngoại ngữ A2 đối với ngoại ngữ thứ 2.

Chứng chỉ ngoại ngữ 2 cho giáo viên tiếng anh
Chứng chỉ tiếng anh là điều kiện bắt buộc đối với công chức trong ngành giáo dục

Giáo viên THCS cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2

Theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng anh ở cấp Trung học cơ sở, sẽ có những yêu cầu riêng về trình độ ngoại ngữ, với quy định cụ thể như sau.

Giáo viên THCS hạng 1:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 3 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh B1.

Giáo viên THCS hạng 2:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 3 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Giáo viên THCS hạng 3:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Giáo viên THCS sẽ cần phải tối thiểu là bằng tiếng anh A2 để đáp ứng điều kiện đầu vào. Trong trường hợp thi nâng lên hạng 1, giáo viên Trung học cơ sở cần phải có bằng tiếng anh B1.

Lớp Luyện Thi Vstep Toàn Quốc Dành Cho Giáo Viên Các Cấp: Đào Tạo Online Trực Tiếp Với Giảng Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội & Đại Học Hà Nội

Nhận tư vấn từ giảng viên

Giáo viên THPT cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2

Theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng anh ở cấp Trung học phổ thông, cần phải đáp ứng những yêu cầu về trình độ ngoại ngữ với quy định cụ thể như sau.

Giáo viên THPT hạng 1:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 3 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh B1.

Giáo viên THPT hạng 2:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 3 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Giáo viên THPT hạng 3:

 • Giáo viên dạy môn ngoại ngữ yêu cầu phải đạt trình độ bậc 2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2).
 • Giáo viên không dạy bộ môn ngoại ngữ yêu cầu phải có bằng tiếng anh A2.

Như vậy giáo viên trung học phổ thông cần phải có chứng chỉ tiếng anh A2 để đáp ứng điều kiện tuyển dụng. Trường hợp giáo viên THPT muốn thi nâng lên hạng 1, cần phải có chứng chỉ tiếng anh B1 (đối với ngoại ngữ thứ 2).

Giảng viên tại các trường Đại học cần bằng tiếng anh bậc mấy?

Theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg  ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ‘Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020’ và Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/2/2014 về việc hướng dẫn thực hiện yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với giảng viên đại học cao hơn rất nhiều so với các cấp học khác. Cụ thể như sau:

 • Giảng viên các bộ môn ngoại ngữ, ngoại ngữ kinh tế cần có chứng chỉ tiếng anh C1 – C2 hoặc tương đương.
 • Giảng viên bộ môn chương trình dạy học bằng tiếng anh cần chứng chỉ C1.
 • Giảng viên các bộ môn còn lại cần chứng chỉ tiếng anh B2 hoặc tương đương.

Đào Tạo Chương Trình Vstep Dành Cho Giáo Viên Các Cấp: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ của sở GD&ĐT

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên công tác hoặc với các giáo viên đang trong quá trình tuyển dụng là yêu cầu cụ thể của các Sở GD&ĐT. Tùy vào vị trí chức vụ, Sở GD&ĐT sẽ có những yêu cầu khác nhau.

Giáo viên đang công tác hoặc đang tham dự tuyển dụng tại một trường hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo nào đó, cần tìm hiểu thông tin về yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan tuyển dụng để đáp ứng được yêu cầu cụ thể.

Trong trường hợp giáo viên đang giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường phổ thông, mà chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, có thể liên hệ với Sở GD&ĐT nơi mình đang làm việc để hỏi thông tin cụ thể về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về quy định chứng chỉ ngoại ngữ 2 cho giáo viên tiếng Anh và các trường hợp được miễn trừ. Nếu anh/chị đang có nhu cầu học lấy chứng chỉ tiếng Anh gấp để thi nâng hạng, hãy liên hệ với VSTEP Việt Nam theo số hotline: 0369.830.812 để được hỗ trợ tư vấn.

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng chứng chỉ VSTEP xét tuyển đại học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Học viên: Lê Minh Toàn
  SĐT: 0913570xxx
  Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024