Ngân hàng câu hỏi, đề cương thi ngạch chuyên viên của Bộ Nội Vụ

Nhằm giúp các bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài thi ngạch chuyên viên thực tế. Ở bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn, phần mềm thi thử trắc nghiệm ngạch chuyên viên kèm hướng dẫn cách tải và sử dụng chi tiết. Cùng với đó là link download những bộ câu hỏi và đáp án ngạch chuyên mới nhất.

Tải phần mềm thi trắc nghiệm bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Đây là phần mềm thi trắc nghiệm ngạch chuyên viên với nội dung gồm 60 câu hỏi. Giao diện thi giống với kỳ thi thật. Có hệ thống chấm điểm tự động và đếm thời gian thi như bài thi thực tế. Luyện tập với phần mềm này sẽ giúp các bạn làm quen với kỳ thi chứng chỉ chuyên viên thực tế. Qua đó có thể luyện tập phương pháp làm bài nhanh, hiệu quả. Các bạn hãy tải phần mềm qua link download dưới đây:

Hướng dẫn cách làm bài thi trên phần mềm thi thử ngạch chuyên viên

Các bạn hãy tải file về, giải nén và khởi chạy phần mềm ở file Demo phan mem thi

Yêu cầu khi sử dụng phần mềm đó là các bạn phải có máy tính hoặc laptop có hệ điều hành windows 7 trở lên. Ram ít nhất 4Gb. Sau khi giải nén để vào làm bài thi các bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Đăng nhập để làm bài thi.

Bạn hãy đăng nhập bằng cách nhập: Mã ca thi: 76214 –  SBD ( không cần nhập) và bấm “Đăng nhập” để vào giao diện chính của phần mềm.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 1

Bước 2: Các bạn hãy bấm tích vào ô có dòng chữ màu đỏ để xác nhận thông tin. Sau đó bấm nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 2

Bước 3: Hãy chọn đáp án mà bạn cho là đúng ở mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài các bạn có thể bỏ qua bằng cách bấm vào Câu trước – Câu sau.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 3

Bước 4: Bạn có thể nộp bài sau khi hoàn thành mà chưa hết thời gian hoặc khi hết thời gian mà bạn chưa làm xong hệ thống sẽ tự thu bài. . Sau khi nộp bài phần mềm hiển thị kết quả làm bài thi trắc nghiệm.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệp ngạch chuyên viên 4

Download 400 câu hỏi thi bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Dưới đây là 400 câu hỏi trắc nghiệm thi ngạch chuyên viên. Các bạn hãy tải về để làm tài liệu ôn thi.

  • Mẫu đề thi:

Câu 1: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ ( hoặc chồng), bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình làm công tác văn thư lưu trữ.

B. Không được tham gia quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan, hội họp, mít tinh ngoài công vụ.

C. Không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

D. Không được tổ chức dạy thêm kiến thức đúng chuyên môn được đào tạo trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Câu 2: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?

A. Là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước để phát triển theo định hướng XHCN ở nước ta.

B. Nâng cao vị trí, vai trò của cán bộ, công chức.

C. Phát triển đội ngũ chuyên gia pháp lý.

D. Hoạch định chính sách về bảo vệ môi trường thiên nhiên, phát triển rừng.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?.

A. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các phương tiện đi lại, công cụ làm việc … nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

B. Khoản chi hành chính của các cơ quan trong nền hành chính Nhà nước.

C. Tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát đối với việc quản lý sử dụng tài sản công trong các cơ quan Nhà nước.

D. Có chế tài pháp lý, với tính răn đe mạnh đối với các cá nhân, cũng như công chức trực tiếp quản lý, sử dụng bảo quản tài sản công về sự thất thoát tài sản trong cơ quan Nhà nước.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?

A. Quan điểm gắn lý luận với thực tiễn.

B. Quan điểm Đảng lãnh đạo.

C. Quan điểm hệ thống đồng bộ.

D. Quan điểm xã hội hóa, thể chế hóa, dân chủ hóa các chính sách xã hội.

Câu 5: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:

A. Xin ý kiến chỉ đạo của Đảng.

B. Xin phê duyệt của cơ quan cấp trên.

C. Trình kế hoạch tài chính cho hoạt động này.

D. Thông qua văn bản bởi cơ quan có thẩm quyền.

Đáp án: 1 -C, 2 – A, 3 – D, 4 – B, 5 – D.

Các bạn hãy tải full bộ câu hỏi và đáp án tại đây.

Download câu hỏi trắc nghiệm tin học ngạch chuyên viên có đáp án

Dưới đây là bộ đề thi tin học ngạch chuyên viên có đáp án. Các bạn hãy tải về làm tài liệu ôn luyện.

  • Mẫu đề thi thử:

Câu 1: Trong Microsoft Word, để sử dụng chức năng tạo chú thích cho đoạn văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu Insert/Reference/Footnote.

B. Chọn menu Tools/Letters and Mailings/Mail Merge.

C. Chọn menu Format/Frames/New Frames Page.

D. Chọn menu View/Header and Footer.

Câu 2: Trong Microsoft Word, muốn thay đổi khoảng cách giữa các đoạn văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu Format/Font/Font, chọn các thông số cần thiết, bấm OK.

B. Chọn menu Format/Paragraph/Indents and Spacing/Spacing, chọn các thông số cần thiết, bấm OK.

C. Chọn menu Format/Paragraph/Line and Page Breaks/Pagination, chọn các thông số cần thiết, bấm OK.

D. Chọn menu Format/Font/Text Effects, chọn các thông số cần thiết, bấm OK.

Câu 3: Trong Microsoft Word, để canh (căn) trái cho một đoạn văn bản đang chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + J.

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + R.

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + L.

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E.

Câu 4: Trong Microsoft Word, công dụng của chức năng Find trong menu Edit là gì?

A. Thay thế từ hoặc cụm từ.

B. Xóa từ hoặc cụm từ.

C. Tìm kiếm từ hoặc cụm từ.

D. Tạo mới từ hoặc cụm từ.

Câu 5 : Trong Microsoft Word, muốn tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl +

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F.

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O.

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + T.

Đáp án: 1 -C, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – B.

Các bạn hãy tải full bộ câu hỏi và đáp án thi chứng chỉ chuyên viên tại đây.

Download trọn bộ đề thi công chức ngạch chuyên viên môn tiếng anh

Dưới đây là bộ đề thi tiếng anh ngạch chuyên viên có đáp án. Các bạn hãy tải về và ôn luyện hàng ngày để làm quen cấu trúc đề thi và nâng cao trình độ.

  • Mẫu đề thi thử:

Câu 1. The sign says, “Private keep out”. You ………go in there. 

A. don’t have to 

B. haven’t got to 

C. needn’t 

D. mustnt to 

Câu 2. When his alarm went off, he shut it off and slept for ……15 minutes. 

A. other 

B. others 

C. another 

D. the others 

Câu 3. A few months ago I moved into a very small flat after …….. for years with my parents. A. be living 

A. having lived 

B. being lived 

C. have living 

Câu 4. On being told about her sack, …… 

A. her boss felt sorry for Mary 

B. Mary was shocked 

C. Mary’s face turned pale 

D. all are correct 

Câu 5. …… down to dinner then the telephone rang again. 

A. No sooner I sat 

B. No sooner had I sat 

C. Not only I sat 

D. Not only had I sat 

Đáp án: 1 -C, 2 – C, 3 – B, 4 – D, 5 – B.

Các bạn hãy tải full bộ câu hỏi và đáp án bài thi môn tiếng anh ngạch chuyên viên tại đây.

Download đề cương thi ngạch chuyên viên môn kiến thức chuyên ngành

Dưới đây là link download trọn bộ đề thi kiến thức chung ngạch chuyên viên. Các bạn hãy tham khảo.

  • Mẫu đề thi thử:

Câu 1: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Công văn gửi Đảng ủy.

B. Thông báo ý kiến Thủ tướng.

C. Quyết định của Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

D. Công văn của Văn phòng Bộ.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?

A. Cải cách thể chế.

B. Cải cách tài chính công.

C. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

D. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Câu 3: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM)?

A. Nghị quyết.

B. Nghị định.

C. Chỉ thị.

D. Quy chế.

Câu 4: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:

A. Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng.

B. Tính quan liêu.

C. Tính hạch toán kinh tế

D. Tính hiện đại.

Câu 5: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch HĐND.

B. Chỉ đạo các kỳ họp tổng kết hàng năm.

C. Phê chuẩn danh sách các đại biểu theo nhiệm kỳ.

D. Giải quyết những kiến nghị của HĐND.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?

A. Bộ máy quản lý nhà nước phải vững vàng hơn, cán bộ, công chức vững vàng hơn về lập trường về pháp luật, về chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập của nền kinh tế, tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.

C. Bộ máy quản lý nhà nước phải đa năng hơn, tức là có khả năng đảm đương nhiều loại việc hơn trước.

D. Sự vững vàng của cán bộ công chức về phẩm chất, đạo đức để chống lại sự cám dỗ tiêu cực của nền kinh tế thị trường.

Đáp án: 1 -C, 2 – D, 3 – D, 4 – A, 5 – C, 6 – A.

Các bạn hãy tải trọn bộ đề cương thi kiến thức chung ngạch chuyên viên tại đây.

Nhận trọn bộ ngân hàng câu hỏi tham khảo kỳ thi chứng chỉ chuyên viên – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Trường Cán Bộ Quản Lý VHTTDL.

Nhận bộ câu hỏi mới nhất

Như vậy ở nội dung bài viết này chúng tôi đã gửi đến các bạn phần mềm luyện thi trắc nghiệm ngạch chuyên viên miễn phí. Cùng với đó là những bộ câu hỏi và đáp án của ngạch chuyên viên. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: 

Download tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Hướng dẫn viết bài tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7