Cách tính bậc lương khi chuyển ngạch công chức như thế nào? Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính được quy định ra sao? Ở bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp và hướng dẫn cách xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức theo quy định mới nhất.

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức

Quy định về cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức đã được công bố rất roc tại thông tư 02/2007/TT-BNV . Cụ thể như sau:

Trường hợp 1:  Công chức, viên chức nâng ngạch chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ.

Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính sau khi nâng ngạch, sẽ được căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ và xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian nâng lương sẽ được tính từ ngày công chức viên chức được bổ nhiệm.

Trường hợp 2: Công chức, viên chức nâng ngạch đang được hưởng phụ cấp vượt thâm niên.

Lương của công chức viên chức sau khi nâng ngạch, sẽ căn cứ vào hệ số lương đang hưởng cộng với phụ cấp ở ngạch cũ và xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.Thời gian nâng lương sẽ được tính từ ngày công chức viên chức được bổ nhiệm.

Trường hợp 3: Công chức viên chức nâng ngạch, đang được hưởng mức lương cùng với phụ cấp ở ngạch cũ, cao hơn bậc lương cuối ở ngạch mới.

Lương của công chức viên chức sau khi nâng ngạch, sẽ được xếp vào hệ số lương cao nhất cùng với hệ số chênh lệch để bằng với lương và phụ cấp đang hưởng ở ngạch cũ. Nếu sau này công chức viên chức tiếp tục chuyển ngạch, sẽ được cộng toàn bộ hệ số chênh lệch này vào hệ số lương ở ngạch mới.

Xem thêm:

Đăng ký chứng chỉ quản lý nhà nước ở đâu

hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức mới nhất
Cách xếp lương khi chuyển ngạch công chức như thế nào

Cách xếp bậc lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức

Theo thông tư 02/2007/TT-BNV cách xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức được quy định như sau:

Trường hợp 1: Công chức, viên chức chuyển ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ.

Lương của công chức, viên chức sau khi chuyển ngạch sẽ được xếp bằng với bậc lương ở ngạch mới, cộng với phụ cấp thâm niên (nếu có).

Trường hợp 2: Công chức, viên chức chuyển ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ.

Lương của công chức, viên chức sau khi chuyển ngạch mới sẽ căn cứ vào hệ số lương ở ngạch cũ công với phụ cấp vượt thâm niên (nếu có). Xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Trường hợp 3: Công chức viên chức chuyển ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ.

Lương của công chức, viên chức sau khi chuyển ngạch mới sẽ được xếp bằng với bậc cao nhất của ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ. Kể cả phụ cấp vượt thâm niên.

Xem thêm:

Mẫu bài tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước

quy định chuyển ngạch lương
Hướng dẫn cách xếp bậc lương khi chuyển ngạch công chức cùng loại

Cách tính lương khi chuyển loại công chức, viên chức

Trong trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B. Cách tính lương được thực hiện giống như cách xếp lương khi chuyển ngạch công chức, viên chức ở trên.

Trên đây là hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức. Hy vọng những thông tin này đã giúp các bạn hiểu rõ cách tính bậc lương khi chuyển ngạch. Nếu như các bạn vẫn còn những thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Xem thêm:

Ngạch chuyên viên thuế là gì?

Tuyển sinh khóa luyện thi chứng chỉ chuyên viên.

Add Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7