Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 kỳ thi VSTEP 3-5

Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2  gồm những chủ đề nào? Cách viết bài luận tiếng anh B2 như thế nào để đạt điểm cao nhất? Ở bài viết này VSTEP Việt Nam giới thiệu đến các bạn, những chủ đề thường  xuất hiện trong đề thi viết luận B2 kèm hướng dẫn cách làm. Cùng với đó là những mẫu essay đã đạt điểm cao trong những kỳ thi tiếng anh B2 gần nhất.

Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 thường gặp

Bài luận tiếng anh B2 thường yêu cầu thí sinh triển khai những bài viết luận, với chủ đề mang tính chuyên môn cao yêu cầu người viết phải có trình độ môn vững vàng, sự hiểu biết đa dạng. Có khả năng phân tích và đưa ra được những ý kiến giải pháp để hóa giải vấn đề.

Dưới đây là những chủ đề thường được sử dụng trong đề thi B2 tiếng anh kèm câu hỏi. Các bạn hãy tham khảo.

Chủ đề Câu hỏi Dịch nghĩa
Food How has the availability of fast food and prepackaged meals affected people’s eating habits? Sự sẵn có của thức ăn nhanh và đồ ăn đóng gói sẵn ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của mọi người như thế nào?
In what ways has technology influenced the way food is prepared and consumed? Công nghệ đã ảnh hưởng đến cách chế biến và tiêu thụ thực phẩm như thế nào?
Are there any cultural or social implications of the changing food preparation trends? Có bất kỳ tác động văn hóa hoặc xã hội vào việc thay đổi xu hướng chế biến thực phẩm không?
Family and Children Nowadays, families are not as close as in the past and a lot of people have become used to this. Why is this happening? Do the advantages of this trend outweigh the drawbacks? Ngày nay, gia đình không còn thân thiết như xưa và rất nhiều người đã quen với điều này. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Ưu điểm của xu hướng này có lớn hơn nhược điểm không?
What role do technological advancements play in the diminishing closeness of families? Những tiến bộ công nghệ đóng vai trò gì trong việc giảm bớt sự gần gũi giữa các gia đình?
How can society encourage and promote stronger family bonds in the modern era? Làm thế nào xã hội có thể khuyến khích và thúc đẩy mối quan hệ gia đình bền chặt hơn trong thời kỳ hiện đại?
Are there any positive aspects to the decreasing closeness of families? Có những khía cạnh tích cực nào trong việc giảm bớt sự gần gũi giữa các gia đình?
Education Subjects such as Art, Sport, and Music are being dropped from the school curriculum for subjects such as Information Technology. Many children suffer as a result of these changes. To what extent would you support or reject the idea of moving these subjects from the school curriculum? Các môn như Nghệ thuật, Thể thao và Âm nhạc đang bị loại khỏi chương trình giảng dạy ở trường đối với các môn như Công nghệ thông tin. Nhiều trẻ em đau khổ vì những thay đổi này. Bạn sẽ ủng hộ hay bác bỏ ý tưởng chuyển những môn học này khỏi chương trình giảng dạy ở trường ở mức độ nào?
What are the potential long term consequences of emphasizing Information Technology over subjects like Art, Sport, and Music in education? Những hậu quả lâu dài tiềm tàng của việc nhấn mạnh Công nghệ thông tin hơn các môn học như Nghệ thuật, Thể thao và Âm nhạc trong giáo dục là gì?
Health Some people believe that it is the responsibility of individuals to take care of their own health and diet. Others, however, believe that governments should make sure that their citizens have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion. Một số người tin rằng trách nhiệm của mỗi cá nhân là phải chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống của chính mình. Tuy nhiên, những người khác tin rằng chính phủ nên đảm bảo rằng công dân của họ có chế độ ăn uống lành mạnh. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.
What are the societal implications of individuals neglecting their health responsibilities? Những tác động xã hội của việc các cá nhân bỏ bê trách nhiệm sức khỏe của họ là gì?
How can governments strike a balance between promoting healthy lifestyles and respecting personal freedoms? Làm thế nào các chính phủ có thể đạt được sự cân bằng giữa việc thúc đẩy lối sống lành mạnh và tôn trọng quyền tự do cá nhân?
Language Many people believe that learning a foreign language is a very difficult task. What are the most difficult things about learning a foreign language? What is the best way to overcome them? Nhiều người cho rằng học ngoại ngữ là một việc rất khó khăn. Những điều khó khăn nhất khi học ngoại ngữ là gì? Cách tốt nhất để vượt qua chúng là gì?
Những tiến bộ công nghệ đóng vai trò gì trong việc giảm bớt sự gần gũi giữa các gia đình?
Are there specific challenges in learning certain languages compared to others? Có những thách thức cụ thể khi học một số ngôn ngữ so với ngôn ngữ khác không?
How can technology assist in making language learning more accessible and enjoyable? Công nghệ làm thế nào để hỗ trợ việc học ngôn ngữ trở nên dễ tiếp cận và thú vị hơn?
Travel Today more people are traveling than ever before. Why is this the case? What are the benefits of traveling for the traveler? Ngày nay có nhiều người đi du lịch hơn bao giờ hết. Tại sao như vậy? Lợi ích của việc đi du lịch đối với khách du lịch là gì?
How has globalization influenced the increase in travel around the world? Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng như thế nào đến sự gia tăng du lịch khắp thế giới?
Are there any negative impacts of the rise in tourism on local communities and environments? Có những tác động tiêu cực nào của du lịch đối với cộng đồng và môi trường địa phương không?
Work Some people think one should stay all their life in the same job, whereas others advocate changing jobs from time to time. Discuss both views and give your own opinion. Một số người cho rằng nên gắn bó cả đời với một công việc, trong khi những người khác lại ủng hộ việc thỉnh thoảng thay đổi công việc. Thảo luận về hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.
What are the advantages and disadvantages of staying in one job for an entire career? Những lợi thế và bất lợi của việc làm một công việc trong suốt sự nghiệp là gì?
How does job satisfaction impact overall wellbeing and productivity? Sự hài lòng trong công việc ảnh hưởng đến phúc lợi và năng suất tổng thể như thế nào?
Environment Some people think that the best way to solve global environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree? Một số người cho rằng cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu là tăng giá nhiên liệu. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?
Apart from increasing fuel costs, what other measures can be taken to address global environmental issues? Ngoài việc tăng chi phí nhiên liệu, những biện pháp nào khác có thể được thực hiện để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu?
How can individuals contribute to environmental conservation in their daily lives? Làm thế nào các cá nhân có thể đóng góp vào việc bảo tồn môi trường trong cuộc sống hàng ngày của họ?
What role should businesses play in promoting sustainable practices for the benefit of the environment? Doanh nghiệp nên đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững vì lợi ích của môi trường?

Ngoài những chủ đề trên phần thi viết bài luận tiếng anh B2 còn sử dụng một số chủ đề khác như:

  • People and society (Con người & xã hội).
  • Science and technology (Khoa học, công nghệ).
  • The law and crime (Luật pháp, tội phạm).
  • The media (Phương tiện truyền thông).
Các chủ đề thi viết tiếng anh B2
Các bạn nên tham dự lớp luyện thi tiếng anh B2 để được hướng dẫn cách viết bài luận hay

Download đề thi bài luận tiếng anh B2

Các bạn có thể luyện viết luận B2 tiếng anh bằng cách tải một số đề thi mà VSTEP Việt Nam đã tổng hợp dưới đây.

Các bạn hãy thường xuyên luyện tập với những tài liệu, đề thi này sẽ giúp các bạn hiểu rõ cấu trúc đề thi, nâng cao kỹ năng viết luận tiếng anh B2. Đồng thời trong quá trình luyện tập, các bạn cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu.

Xem thêm:

Các topic thi nói tiếng anh B2.

Các bài luận tiếng anh B2
Học cùng bạn bè cũng là phương pháp nâng cao kỹ năng viết

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Hướng dẫn cách làm bài luận tiếng anh B2

Để có được một bài luận hay, đầy đủ các ý việc đầu tiên bạn cần làm đó là xây dựng dàn ý. Nội dung dàn ý là những gạch đầu dòng nêu lên, những ý mà bạn sẽ triển khai trong bài luận B2.

Dưới đây là những lỗi sai mà thí sinh thường mắc phải khi làm bài viết luận tiếng anh B2 được tổng hợp từ 200 khóa luyện thi của VSTEP Việt Nam. Các bạn hãy tham khảo để tránh mắc những sai lầm này.

STT Lỗi thường gặp Cách khắc phục
1 Bài luận không phân chia mở bài, thân bài, kết bài Đây là lỗi rất nhiều bạn mắc phải, trước khi làm hãy lập dàn ý và sắp xếp các ý tưởng theo một trật tự hợp lý, có logic.
2 Các ý trong bài rời rạc, không có sự liên kết Hãy chú ý liên kết các ý trong đoạn văn với nhau bằng các từ nối, không viết những câu quá ngắn, cụt lủn không đầu không đuôi
3 Viết dưới 200 từ Bài luận B2 sẽ yêu cầu 250 từ trở lên, các bạn nên phân chia đều số lượng chữ cho mỗi phần trong dàn ý.
4 Mở bài không điểm nhấn, không ấn tượng Ở phần mở bài các bạn cần phải tạo điểm nhấn cho người đọc. Chỉ với 2-3 câu nhưng bạn phải giúp người đọc hình dung được ý tưởng mà bạn sẽ trình bày . Để gây ấn tượng với với người đọc các bạn hãy sử dụng những câu dẫn chứng, câu hỏi…
5 Phần thân bài chỉ viết 1 đoạn Với dạng bài luận phần thân bài các bạn cần phải có 2 ý phân tích chủ đề trở lên
6 Lỗi ngữ pháp Rất nhiều bạn thương bị sai ngữ pháp khi sử dụng các thì, hãy xác định thật rõ bối cảnh nội dung để sử dụng các thì chính xác.
7 Lỗi cấu trúc câu Hãy chia nhỏ câu quá dài thành các câu nhỏ hơn, sử dụng các liên từ như and, but và however để kết nối các câu và ý một cách mạch lạc
8 Lỗi ngữ điệu Bài viết luận nên sử dụng ngôn ngữ chính xác mang tính trang trọng phù hợp với chủ đề và người đọc
9 Không đọc lại bài luận sau khi hoàn thành Hãy đọc lại bài luận sau khi hoàn thành để kiểm tra lỗi chính tả, nhiều bạn thường mắc lỗi chính tả ở những từ đồng âm như như “there,” “their” và “they’re”

Xem thêm:

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh B2.

Mẫu bài luận tiếng anh B2 theo chủ đề

Bài luận B2 chủ đề Language

Đề bài: You should allocate about 40 minutes for this task.

Besides Vietnamese, which foreign language do you prefer to learn the most? Please outline the advantages and share some experiences when studying that language.

Bài làm:

The most widely spoken language on earth is English. There is no set strategy for learning English; instead, each person must choose the approach that works best for them.

I read English-language novels to increase my vocabulary and grammar. In addition, I mix studies with fun. In my spare time, I frequently watch English-language movies and listen to songs with the intention of translating both the subtitles and the lyrics. This immersive approach helps me understand the language in a real-world context and improve my listening and speaking skills.

Additionally, I joined an English club where I can make some international acquaintances who are also the best English teachers. I am able to pick up some terminology, idioms, and information that regular teachers do not impart to their students. Interacting with native speakers and language enthusiasts in a social setting has been incredibly beneficial to my language learning journey.

Moreover, I utilize various online resources and language learning apps to reinforce my English skills. These platforms offer interactive lessons, quizzes, and language exchange opportunities, providing a well-rounded learning experience.

In conclusion, finding your own methods for learning English can be an exciting and rewarding journey. Explore different techniques, engage with native speakers, and embrace a multifaceted approach that suits your learning style. I wish you well in your pursuit of English proficiency and the opportunities it can bring.

Bài luận B2 chủ đề Environment

Đề bài:  You should allocate about 40 minutes for this task.

Among the four seasons – spring, summer, autumn, and winter – which one is your favorite? Please state the reasons why you prefer that particular season.

Bài làm:

Because of how chilly it gets, I enjoy winter. Even if the wind brings chilly air that makes us tremble, it makes me feel really alluring, a mood that is unique to that season.

People are too lethargic to get outside in the winter. I enjoy driving and taking in the wintertime environment. Pink fireplaces with a few gathered groups of people. I cherish overcast days. The area is shrouded in fog. Everything gets hazy. I experience some mild pleasure when walking through the fog.

A hot spring bath will provide you the great sensation you need to have during the winter. It’s pretty lovely how cozy you feel in the cold. It’s not like the weather that spring or summer brings. This sensation is quite enjoyable.

Despite the atmosphere being somewhat depressing in the winter, there’s a unique beauty to it. The world seems to slow down, and there’s a peacefulness in the air. It’s a time for introspection, for curling up with a good book or a warm drink by the fireplace, and for appreciating the simple pleasures of life.

But it’s essential to take care of your skin in this season; the dry air can be harsh. Proper moisturizing and self-care routines are vital to keep your skin healthy.

In other words, I can’t recall the last time I felt as wonderfully enchanted as I do during the winter. It’s a season that invites reflection and coziness, a time when the world’s pace matches the beating of your heart, and the allure of frosty air is like no other.

Bài luận B2 chủ đề Travel

Đề bài: You should allocate about 40 minutes for this task.

Sapa is a highly renowned tourist destination. Please analyze the prominent features of Sapa that captivate tourists when they visit this area.

Bài làm:

When discussing well-known tourism locations in Vietnam, Sapa comes to mind first. The town of Sapa is located in the Sapa district, nestled in the mountains of the northern region. One of the most captivating features of Sapa is its cool climate, particularly during the summer months. Many tourists are drawn to Sapa precisely because of its refreshing escape from the scorching heat in other parts of the country.

Visitors to Sapa are often thrilled by the invigorating chill in the air. The town’s allure extends beyond its temperature; it lies in the breathtaking beauty of its highlands and hills. Every layer of mist that rolls across the landscape seems to unveil a new layer of verdant hills, creating an ever-changing tapestry of greenery.

What adds to the charm of Sapa is the warm hospitality of the local people. During my initial visit to Sapa, I had the privilege of sharing a meal in a local’s home. We gathered around the stove, sharing food and engaging in heartfelt conversations. It was a memorable experience that showcased the genuine friendliness of the residents.

If you find yourself in Sapa, a visit to the summit of Fansipan is a must. Fansipan is the highest peak in Indochina and offers unparalleled panoramic views of the surrounding landscape. From this vantage point, you cannot help but be in awe of the serene beauty that stretches as far as the eye can see.

Reflecting on my time in Sapa, I can’t help but long for a return visit. The solace it offers, both in its tranquil surroundings and the warmth of its people, creates an unforgettable experience. Sapa is a destination that leaves an indelible mark on the hearts of those fortunate enough to explore its wonders.

Bài luận B2 chủ đề Family and children

Đề bài: You should allocate about 40 minutes for this task.

In your opinion, for family members to have harmony and unity, what qualities should each person possess? Please analyze each of these qualities.

Bài làm:

I believe that friendliness, kindness, and understanding are not only essential attributes for individuals but also crucial for harmonious relationships within an extended family. These qualities create bonds, promote empathy, and foster a sense of togetherness that is vital for the well-being of the family unit.

Friendliness stands as the first pillar of these attributes. It serves as a bridge between family members, drawing them closer and making interactions more enjoyable. When we approach one another with a friendly demeanor, we create an environment where people feel comfortable expressing themselves. This openness and warmth encourage family members to share their thoughts, feelings, and experiences, ultimately strengthening the familial bond.

The final piece of the puzzle is understanding. In times of distress or vulnerability, family members need someone to turn to. Understanding involves active listening, empathy, and the willingness to support each other through both joy and adversity. When a family member is facing difficulties, offering a listening ear and words of encouragement can provide immense comfort and strength. By sharing their burdens and triumphs, family members build trust and deeper connections.

In the hustle and bustle of modern life, it’s easy to become absorbed in our digital devices and forget the importance of genuine human connections, especially within our families. Therefore, it’s crucial to emphasize the value of spending quality time with loved ones. Put down your phone, set aside distractions, and engage with your family members. Whether it’s sharing a meal, taking a walk, or simply sitting together and conversing, these moments contribute to the bonds that hold a family together.

In conclusion, friendliness, kindness, and understanding are the cornerstones of harmonious extended family relationships. These qualities create an atmosphere of trust, respect, and support, fostering a sense of unity and belonging. To cherish our families fully, we must prioritize these attributes in our interactions and dedicate time to nurture the connections that make our families so special.

Bài luận B2 chủ đề Education

Đề bài: You should allocate about 40 minutes for this task.

Currently in Vietnam, there are three levels of education that the government pays significant attention to and invests in, namely Preschool Education, Primary Education, and Secondary Education. Please elaborate on these educational levels.

Bài làm:

Preschool, primary, and secondary education encompass the three tiers of formal schooling provided in Vietnam, shaping the educational journey of the nation’s youth.

In today’s metropolises, two distinct school systems cater to preschool and elementary education: public schools and private schools. At public schools, parents are required to pay tuition fees, with the academic year divided into two semesters spanning four to five months each, commencing from September and concluding in May.

The educational journey in Vietnam often begins with the optional stage of preschool, where children typically start their formal learning experiences around the age of 3. Following this, the transition to primary education becomes mandatory upon reaching 6 years of age. Over the course of five years, students acquire foundational knowledge and skills that lay the groundwork for their academic development.

Upon successfully completing their primary education, students progress to secondary schools, which encompass both Lower and Upper school levels, covering grades 6 through 12. The pivotal juncture arrives at the end of grade 9, marking the culmination of Lower school. To access upper secondary education, students must pass a rigorous recruitment examination. Their journey through the upper secondary level spans from grade 10 to grade 12, during which they delve deeper into specialized subjects and prepare for higher education.

The pinnacle of the Vietnamese educational system comes with the National Examination for General Certificate of Secondary Education (GCSE), usually administered in late May or early June. Success in this critical examination opens the doors to college or university enrollment, shaping students’ academic and career pathways.

The structure and rigors of the Vietnamese educational system reflect the nation’s commitment to providing a solid foundation for its students, equipping them with the knowledge and skills needed to thrive in an increasingly competitive global landscape. It is a journey marked by dedication, hard work, and a desire for educational excellence that prepares the younger generation to contribute to Vietnam’s growth and development.

Đào Tạo Chương Trình B2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Kết nối với ban tiếp nhận hồ sơ

Trên đây VSTEP Việt Nam đã gửi đến các bạn các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2. Cùng với đó là hướng dẫn cách làm và mẫu những bài luận B2 tiếng anh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện viết tiếng anh B2. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tổng hợp các mẫu viết thư bằng tiếng anh B2.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024