Bằng tiếng anh B2 có giá trị bao lâu? Thời hạn sử dụng mấy năm

Thời hạn của chứng chỉ tiếng Anh B2 không được ghi trên phôi bằng. Theo quy định của pháp luật thời hạn sử dụng quy định như sau:

  • Bằng B2 VSTEP có thời hạn 1,5-2 năm theo yêu cầu của cơ quan đơn vị.
  • Bằng B2 có thời hạn vĩnh viễn nếu như cơ quan, đơn vị sử dụng lao động không có quy định cụ thể.

Quy định thời hạn sử dụng chứng chỉ tiếng anh của Bộ GD&ĐT

Chứng chỉ tiếng anh của Bộ GD&ĐT và chứng chỉ tiếng anh châu Âu, đều không ghi thời hạn sử dụng trong nội dung văn bằng, nên được coi là giá trị sử dụng vĩnh viễn. Tuy nhiên trong văn bản pháp luật, thời hạn bằng B2 tiếng anh đã được Bộ giáo dục quy định tại công văn Số: 3755/BGDĐT-GDTX .

“Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.”

Theo công văn thời hạn bằng B2 tiếng anh sẽ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng lao động quyết định, dựa vào yêu cầu công việc và vị trí công việc.

Chứng chỉ tiếng anh B2 có thời hạn bao lâu?

Phổ biến tại Việt Nam hiện nay có 2 loại chứng chỉ tiếng anh B2 đó là bằng B2 tiếng anh VSTEP và bằng B2 tiếng anh châu Âu. Dưới đây là giá trị sử dụng của 2 loại văn bằng này.

Bằng tiếng anh B2 VSTEP có giá trị bao lâu

Bằng B2 tiếng anh VSTEP do Bộ giáo dục và đào tạo cấp thông tin trên bằng không ghi thời hạn sử dụng.  Áp dụng theo quy định tại công văn Số: 3755/BGDĐT-GDTX của Bộ GD&ĐT thời hạn sử dụng chứng chỉ tiếng anh B2 hiện nay được các cơ quan, đơn vị giáo dục thực hiện theo 2 trường hợp như sau:

  • Đối với những đơn vị có quy định cụ thể thời gian sử dụng chứng chỉ tiếng anh B2 là 2 năm, khi hết thời hạn theo quy định sẽ phải đi thi lại để được cấp chứng chỉ mới.
  • Trường hợp đơn vị không có quy định cụ thể thời gian sử dụng bằng B2 thì bằng có giá trị sử dụng vĩnh viễn.
hình ảnh chứng chỉ tiếng anh B2 đại học ngoại ngữ
Nội dung thông tin trên chứng chỉ tiếng anh B2 không ghi thời hạn sử dụng

Bằng B2 tiếng anh khung châu Âu có giá trị bao lâu

Hiện tại chứng chỉ tiếng anh B2 khung châu Âu, được Hội đồng khảo thí ngôn ngữ châu Âu quy định có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. Tuy nhiên nếu sử dụng chứng chỉ tiếng anh tại Việt Nam, thời hạn sử dụng bằng B2 tiếng anh khung châu Âu, sẽ phải tuân thủ theo quy định tại công văn Số: 3755/BGDĐT-GDTX . Theo đó thời hạn sử dụng cũng sẽ tương tự như chứng chỉ B2 VSTEP.

Xem thêm:

Các trường được cấp chứng chỉ tiếng anh B2.

Đào Tạo Chương Trình B2 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

Chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương đương B2 có thời hạn bao lâu?

Ngoài chứng chỉ B2 tiếng anh còn có rất nhiều chứng chỉ tương đương B2 phổ biến tại Việt Nam là: TOEIC 450, IELTS 4.0-5.0, TOEFL 500

Thời hạn sử dụng chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương đương B2, đều được ghi rõ ràng ngày cấp và ngày hết hạn trên văn bằng.Các loại chứng chỉ này đều có quy định thời hạn sử dụng là 2 năm.

Tuy nhiên, có một số công ty có yêu cầu thời hạn sử dụng chỉ là 6 tháng – 1 năm .Hết thời hạn sẽ phải đi thi lại để được cấp chứng chỉ mới.

Từ những thông tin trên, mong rằng học viên đã có những thông tin chính xác để có thể lựa chọn loại chứng chỉ và thời gian thi phù hợp.

Hình ảnh mẫu chứng chỉ tiếng anh B2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7    Học viên: Lê Minh Toàn
    SĐT: 0913570xxx
    Đã để lại SĐT nhận tài liệu Vstep định dạng 2024