Bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 là phần thi khá dài, chiếm nhiều thời gian nhất trong tất cả các phần thi. Tuy nhiên đây lại là phần thi giúp bạn có thể gỡ được rất nhiều điểm cho phần nói và viết. Ở bài viết này, Vstep Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập đọc hiểu tiếng anh B1. Cùng với đó là link download những bộ đề thi đọc hiểu B1 trong các kỳ thi gần nhất.

Cấu trúc đề thi đọc hiểu tiếng anh B1

 Bài thi đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 gồm 4 phần (4 bài đọc). Mỗi phần sẽ có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thời gian làm bài 40 phút với mức điểm tối đa là 30 điểm.

 • Phần 1: Gồm 10 câu hỏi, điểm tối đa 10

Nội dung câu hỏi:

 Thí sinh đọc 10 câu hỏi. mỗi câu sẽ có một từ bỏ trống, lựa chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn định dạng  A, B, C, D.

Phần 1 đề thi đọc hiểu B1
Mẫu đề thi đọc hiểu B1
 • Phần 2: Gồm 5 câu, điểm tối đa 5

Nội dung câu hỏi:

 Thí sinh chọn một trong hai dạng: đọc 5 biển quảng cáo, biển báo hiệu hoặc thông báo ngắn.Lựa chọn đáp án đúng trong số 4 câu trả lời có sẵn.

Thí sinh đọc 5 đoạn mô tả ngắn khoảng 3 câu mỗi đoạn, sau đó ghép các bức tranh với đoạn mô tả.

Phần 2 đề thi đọc hiểu B1
Mẫu đề thi đọc biển báo, thông báo tiếng anh B1
 • Phần 3: Gồm 5 câu hỏi, tối đa 5 điểm

Nội dung câu hỏi:

Thí sinh đọc một đoạn văn khoảng 200 – 250 từ và lựa chọn đáp án Đúng /Sai hoặc lựa chọn đáp án dạng trắc nghiệm A, B, C, D.

Phần 3 đề thi đọc hiểu B1
Mẫu đề thi đọc hiểu B1 lựa chọn đáp án A, B, C, D
 • Phần 4: Gồm 10 hỏi, tối đa 10 điểm.

Nội dung câu hỏi:

Thí sinh đọc bài đọc có độ dài khoảng 150 từ với 10 chỗ trống. Thí sinh chọn 10 trong số 15 từ đã cho trong đề bài để điền vào chỗ trống.

Phần 4 đề thi đọc hiểu B1
Mẫu đề thi đọc hiểu B1 điền vào chỗ trống

Nhận trọn bộ tài liệu thi tiếng anh Vstep B1 miễn phí – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội & Đại Học Ngoại Ngữ TPHCM

Nhận tài liệu miễn phí

Mẫu bài tập đọc hiểu tiếng anh B1 có đáp án

Dưới đây là một số mẫu bài tập đọc tiếng anh B1 kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các bạn hãy tham khảo.

 • Mẫu bài tập đọc dạng trắc nghiệm chọn đáp án A, B, C, D: 

Read the following passage and mark the letters A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   Thunderstorms, with their jagged bursts of lightning and roaring thunder, are actually one of nature’s primary mechanisms for transferring heat from the surface of the earth into the atmosphere. A thunderstorm starts when low-lying pockets of warm air from the surface of the earth begin to rise. The pockets of warm air float upward through the air above that is both cooler and heavier. The rising pockets cool as their pressure decreases, and their latent heat is released above the condensation line through the formation of cumulus clouds.

   What will happen with these clouds depends on the temperature of the atmosphere. In winter, the air temperature differential between higher and lower altitudes is not extremely great, and the temperature of the rising air mass drops more slowly. During these colder months, the atmosphere, therefore, tends to remain rather stable. In summer, however, when there is a high accumulation of heat near the earth’s surface, in direct contrast to the considerably colder air higher up, the temperature differential between higher and lower altitudes is much more pronounced. As warm air rises in this type of environment, the temperature drops much more rapidly than it does in winter; when the temperature drops more than 4 degrees Fahrenheit per thousand feet of altitude, cumulus clouds aggregate into a single massive cumulonimbus cloud, or thunderhead.

   In isolation, a single thunderstorm is an impressive but fairly benign way for Mother Earth to defuse trapped heat from her surface; thunderstorms, however, can appear in concert, and the resulting show, while extremely impressive, can also prove extraordinarily destructive. When there is a large-scale collision between cold air and warm air masses during the summer months, a squall line, or series of thunderheads, may develop. It is common for a squall line to begin when an advancing cold front meets up with and forces itself under a layer of warm and moist air, creating a line of thunderstorms that races forward at speeds of approximately forty miles per hour. A squall line, which can be hundreds of miles long and can contain fifty distinct thunderheads, is a magnificent force of nature with incredible potential for destruction. Within the squall line, often near its southern end, can be found supercells, long-lived rotating storms of exceptional strength that serve as the source of tornadoes.

Câu số 1: The topic of the passage is …….

 1. the development of thunderstorms and squall lines
 2. the devastating effects of tornadoes
 3. cumulus and cumulonimbus clouds
 4. the power of tornadoes

Đáp án A

Câu số 2: The word “mechanisms” in paragraph 1 is most likely……..

 1. machines
 2. motions
 3. methods 
 4. materials

Đáp án C

Câu số 3: It can be inferred from the passage that, in summer, ……..

 1. there is not a great temperature differential between higher and lower altitudes
 2. the greater temperature differential between higher and lower altitudes makes thunderstorms more likely to occur
 3. there is not much cold air higher up in the atmosphere
 4. the temperature of rising air drops more slowly than it does in winter

Đáp án B

Câu số 4: The word “benign” in paragraph 3 is closest in meaning to ……..

 1. harmless
 2. beneficial
 3. ferocious
 4. spectacular

Đáp án A

Giải thích: “benign” = harmless: ôn hoà, lành tính, vô hại.

Câu số 5: The expression “in concert” in paragraph 3 could best be replaced by ……..

 1. as a chorus 
 2. with other musicians
 3. as a cluster
 4. in a performance

Đáp án C

 • Bài tập đọc biển báo trong tiếng anh B1

Câu hỏi: What do these road signs mean? Add can or can’t.

ảnh bài tập đọc B1

ảnh bài tập đọc B1-2

Trả lời:

 1. You can turn left.
 2. You can’t turn right.
 3. You can go ahead.
 4. You can’t ride a motorbike

Download đề thi đọc hiểu tiếng anh B1

Dưới đây là một số đề thi, bài tập đọc hiểu trình độ B1 tiếng anh, các bạn hãy tải về để làm tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1.

Xem thêm:

cách làm bài tập đọc hiểu tiếng anh B1
Cách làm bài tập đọc hiểu tiếng anh B1

Kinh nghiệm làm bài thi đọc hiểu B1

Dạng bài chọn đáp án đúng

 • Với dạng đề này các bạn cần phải ôn luyện thật kỹ, nắm vững những kiến thức cơ bản theo 14 chủ đề thường dùng trong kỳ thi B1.
 • Khi làm bài thi hãy đọc thật kỹ đề bài, phân tích các cấu trúc câu. Tìm và đánh dấu các mệnh đề, xem các mệnh đề này đã đủ chủ từ, động từ …từ đó lựa chọn đáp án có nội dung tương ứng. 
 • Đọc kỹ các đáp án và đối chiếu đáp án để chọn câu trả lời đúng. 
 • Khi gặp câu hỏi khó hãy bỏ qua làm các câu dễ trước. Hãy dùng biện pháp loại trừ khi làm những câu mà bạn chưa tìm được đáp án.

Dạng bài đọc biển báo, thông báo

 • Hãy đọc kỹ các biển quảng cáo, thông báo và giải nghĩa nội dung. Sau đó dựa vào bản giải nghĩa để lựa chọn đáp án chính xác trong 4 đáp án đã cho.
 • Khi đọc đề bài hãy nhận dạng và khoanh vùng thông tin, tìm các mẫu câu phù hợp.
 • Nếu gặp dạng bài đọc hiểu 5 đoạn mô tả rồi lựa chọn tranh phù hợp. Các bạn hãy sử dụng phương pháp lựa chọn 1 đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D cho cả 5 đáp án. Cách này có thể giúp bạn tăng khả năng kiếm thêm điểm.

Dạng bài điền đáp án vào chỗ trống

 •  Với dạng đề này các bạn cần phải xác định thể loại từ cần điền: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ…. Dựa vào các đáp án đã cho bạn sẽ thấy câu trả lời chính xác.
 • Hãy đánh dấu lại những đáp án đã chọn, bài thi B1 sẽ không có 1 đáp án cho 2 câu hỏi. Làm trước được càng nhiều câu, thì những câu khó sẽ dễ dàng lựa chọn đáp án hơn.
 • Luôn làm trước những câu dễ mà bạn biết đáp án chính xác. Những câu khó thì làm sau cùng bằng phương pháp loại trừ. Nếu sắp hết giờ mà chưa làm xong hãy điền tất cả đáp mà bạn nghĩ rằng đúng, không nên bỏ trống câu hỏi.

Dạng đề chọn đúng sai (True – False)

 • Các câu hỏi của dạng đề này thường là: ý chính của bài đọc, cấu trúc của bài đọc, thông tin chi tiết trong bài (số lượng, hành động…), từ vựng, mục đích bài đọc.
 • Luôn đọc kỹ bài đọc và yêu cầu của câu hỏi, đánh dấu các từ khóa có thể là: danh từ, động từ, trạng từ…
 • Giải nghĩa các từ khóa trong bài để hiểu rõ thông tin bài đọc. Sau đó đọc lại câu hỏi để đối chiếu thông tin. Từ đó lựa chọn đáp án đúng hoặc sai.
 • Dạng bài này thường cho nhiều đáp án khá giống nhau. Tuy nhiên chỉ có 1 đáp án đúng, chính vì vậy các bạn cần phải đọc thật kỹ câu hỏi.

Đào Tạo Chương Trình B1 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây là những thông tin về bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1. Vstep Việt Nam hy vọng rằng những thông tin này, sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện đọc tiếng an B1. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7