Hướng dẫn cách làm bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1

Bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 là phần thi khá dài, chiếm nhiều thời gian nhất trong tất cả các phần thi. Tuy nhiên đây lại là phần thi giúp bạn có thể gỡ được rất nhiều điểm cho phần nói và viết. Ở bài viết này, VSTEP Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập đọc hiểu tiếng anh B1. Cùng với đó là link download những bộ đề thi đọc hiểu B1 trong các kỳ thi gần nhất.

Cấu trúc đề thi đọc hiểu tiếng anh B1

Bài thi đọc hiểu tiếng anh trình độ B1 gồm 3 phần (4 bài đọc). Mỗi phần sẽ có các câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng, thời gian làm bài 60 phút với mức điểm tối đa là 25 điểm.

Kỹ năng thi Phần thi Thời lượng Nội dung câu hỏi Thang điểm
Reading Phần 1 60 phút Thí sinh đọc 4 bài đọc với tổng số lượng khoảng 2000 từ và làm các câu hỏi trắc nghiệm. 0-25
Phần 2
Phần 3

Dưới đây là nội dung chi tiết phần thi kỹ năng đọc hiểu tiếng anh B1 và cách làm bài. Các bạn hãy tham khảo.

 • Phần 1: Gồm 10 câu hỏi, điểm tối đa 10

Nội dung câu hỏi: Thí sinh đọc 10 câu hỏi. mỗi câu sẽ có một từ bỏ trống, lựa chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn định dạng  A, B, C, D

VD:

mẫu đề thi đọc tiếng anh b1 phần 1

Cách làm: Để trả lời câu hỏi dạng điền từ còn thiếu đầu tiên các bạn cần đọc toàn bộ câu hỏi để hiểu rõ ngữ cảnh và yêu cầu của câu hỏi. Từ đó các bạn mới dễ dàng xác định loại từ hoặc ngữ cảnh cần điền vào chỗ trống.

Tiếp theo ở mỗi chỗ trống hãy xác định xem bạn từ bạn cần điền là từ vựng, một số, một ngày tháng hay một thông tin cụ thể khác. Cùng với đó hãy dịch nghĩa các từ xung quanh chỗ trống để xác định ngữ cảnh để loại bỏ các lựa chọn sai.

Bước cuối cùng hãy xác định ngữ pháp và cấu trúc câu xung quanh chỗ trống từ đó các bạn có thể lựa chọn đáp án chính xác.

 • Phần 2: Gồm 5 câu, điểm tối đa 5

Nội dung câu hỏi:

Thí sinh chọn một trong hai dạng:

 1. Đọc 5 biển quảng cáo, biển báo hiệu hoặc thông báo ngắn. Lựa chọn đáp án đúng trong số 4 câu trả lời có sẵn.
 2. Thí sinh đọc 5 đoạn mô tả ngắn khoảng 3 câu mỗi đoạn, sau đó ghép các bức tranh với đoạn mô tả.

Trong đó dạng số 2 thường được sử dụng nhiều nhất .

VD:

Mẫu đề thi đọc tiếng anh b1 phần 2

Cách làm:

Trước tiên các bạn cần phải đọc kỹ đoạn mô tả, dịch nghĩa của từng đoạn và cố gắng hình dung bức tranh mà mô tả đang nói về. Hãy tìm các chi tiết quan trọng trong mô tả như màu sắc, hình dạng, vị trí, đối tượng….

Tiếp theo hãy so sánh mô tả với các bức tranh để xác định sự tương đồng giữa nội dung văn bản và hình ảnh. Hãy đánh dấu để loại bỏ các bức tranh mà không phù hợp với mô tả, sau những công đoạn này các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được đáp án đúng.

 • Phần 3: Gồm 5 câu hỏi, tối đa 5 điểm

Nội dung câu hỏi:

Thí sinh đọc một đoạn văn khoảng 200 – 250 từ và lựa chọn đáp án Đúng /Sai hoặc lựa chọn đáp án dạng trắc nghiệm A, B, C, D.

VD:

đề thi đọc hiểu tiếng anh b1 phần 3

Cách làm: Để làm bài tập đọc và chọn câu trả lời đúng, trước tiên các bạn hãy đọc toàn bộ đoạn văn một cách kỹ lưỡng để hiểu nghĩa chung, hãy xác định và đánh dấu các chi tiết quan trọng trong đoạn văn như thông tin chính, ý chính, ý phụ.

Dịch nghĩa ý chính, ý phụ để hiểu ngữ cảnh của câu hỏi, bởi vì đôi khi thông tin từ câu hỏi có thể yêu cầu bạn tìm hiểu về một khía cạnh cụ thể của đoạn văn.

Tiếp theo hãy so sánh các lựa chọn với thông tin bạn đã đọc hiểu từ đoạn văn, lúc này bạn có thể dễ dàng chọn được đáp án với câu trả lời phản ánh đúng thông điệp hoặc ý chính của đoạn văn.

 • Phần 4: Gồm 10 hỏi, tối đa 10 điểm.

Nội dung câu hỏi:

Thí sinh đọc bài đọc có độ dài khoảng 150 từ với 10 chỗ trống. Thí sinh chọn 10 trong số 15 từ đã cho trong đề bài để điền vào chỗ trống.

VD:

Phần 4 đề thi đọc hiểu B1

Cách làm:

Trước tiên các bạn hãy đọc toàn bộ đoạn văn để hiểu nội dung chung và ngữ cảnh, tiếp theo hãy xem xét loại từ hoặc loại thông tin cần điền vào mỗi chỗ trống. Điều này giúp hạn chế lựa chọn và tập trung vào từ vựng chính xác.

Tiếp theo hãy đọc câu có chứa từ cần điền và chọn từ hợp lý với ngữ cảnh và ý của câu. Để chọn được từ chính xác các bạn hãy kiểm tra từ xung quanh chỗ trống để xác định ngữ cảnh và loại từ hoặc thông tin cần thiết.

Để đảm bảo độ chính xác, các bạn hãy điền từ vào từng chỗ trống một cách tuần tự, theo thứ tự câu hoặc ngữ cảnh. Sau khi điền hãy đọc lại câu trả lời để kiểm tra sự mạch lạc của câu mà bạn đã điền đáp án.

Xem thêm:

Hướng dẫn làm bài thi nói tiếng anh B1.

Nhận trọn bộ tài liệu thi tiếng anh Vstep B1 miễn phí – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội & Đại Học Ngoại Ngữ TPHCM

Nhận tài liệu miễn phí

Mẫu bài tập đọc hiểu tiếng anh B1 có đáp án

Dưới đây là một số mẫu bài tập đọc tiếng anh B1 kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các bạn hãy tham khảo.

 • Mẫu bài tập đọc dạng trắc nghiệm chọn đáp án A, B, C, D.

Read the following passage and mark the letters A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

   Thunderstorms, with their jagged bursts of lightning and roaring thunder, are actually one of nature’s primary mechanisms for transferring heat from the surface of the earth into the atmosphere.

A thunderstorm starts when low-lying pockets of warm air from the surface of the earth begin to rise. The pockets of warm air float upward through the air above that is both cooler and heavier.

The rising pockets cool as their pressure decreases, and their latent heat is released above the condensation line through the formation of cumulus clouds.

   What will happen with these clouds depends on the temperature of the atmosphere. In winter, the air temperature differential between higher and lower altitudes is not extremely great, and the temperature of the rising air mass drops more slowly.

During these colder months, the atmosphere, therefore, tends to remain rather stable. In summer, however, when there is a high accumulation of heat near the earth’s surface, in direct contrast to the considerably colder air higher up, the temperature differential between higher and lower altitudes is much more pronounced.

As warm air rises in this type of environment, the temperature drops much more rapidly than it does in winter; when the temperature drops more than 4 degrees Fahrenheit per thousand feet of altitude, cumulus clouds aggregate into a single massive cumulonimbus cloud, or thunderhead.

 In isolation, a single thunderstorm is an impressive but fairly benign way for Mother Earth to defuse trapped heat from her surface; thunderstorms, however, can appear in concert, and the resulting show, while extremely impressive, can also prove extraordinarily destructive.

When there is a large-scale collision between cold air and warm air masses during the summer months, a squall line, or series of thunderheads, may develop. It is common for a squall line to begin when an advancing cold front meets up with and forces itself under a layer of warm and moist air, creating a line of thunderstorms that races forward at speeds of approximately forty miles per hour.

A squall line, which can be hundreds of miles long and can contain fifty distinct thunderheads, is a magnificent force of nature with incredible potential for destruction. Within the squall line, often near its southern end, can be found supercells, long-lived rotating storms of exceptional strength that serve as the source of tornadoes.

Câu số 1: The topic of the passage is …….

 1. the development of thunderstorms and squall lines
 2. the devastating effects of tornadoes
 3. cumulus and cumulonimbus clouds
 4. the power of tornadoes

Đáp án A

Câu số 2: The word “mechanisms” in paragraph 1 is most likely……..

 1. machines
 2. motions
 3. methods 
 4. materials

Đáp án C

Câu số 3: It can be inferred from the passage that, in summer, ……..

 1. there is not a great temperature differential between higher and lower altitudes
 2. the greater temperature differential between higher and lower altitudes makes thunderstorms more likely to occur
 3. there is not much cold air higher up in the atmosphere
 4. the temperature of rising air drops more slowly than it does in winter

Đáp án B

Câu số 4: The word “benign” in paragraph 3 is closest in meaning to ……..

 1. harmless
 2. beneficial
 3. ferocious
 4. spectacular

Đáp án A

Giải thích: “benign” = harmless: ôn hoà, lành tính, vô hại.

Câu số 5: The expression “in concert” in paragraph 3 could best be replaced by ……..

 1. as a chorus 
 2. with other musicians
 3. as a cluster
 4. in a performance

Đáp án C

 • Bài tập đọc biển báo trong tiếng anh B1

Câu hỏi: What do these road signs mean? Add can or can’t.

ảnh bài tập đọc B1

ảnh bài tập đọc B1-2

Trả lời:

 1. You can turn left.
 2. You can’t turn right.
 3. You can go ahead.
 4. You can’t ride a motorbike

Download đề thi đọc hiểu tiếng anh B1

Dưới đây là một số đề thi, bài tập đọc hiểu trình độ B1 tiếng anh, các bạn hãy tải về để làm tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1.

Để tải nhiều bộ đề thi tiếng anh B1 và xem hướng dẫn cách làm bài thi hiệu quả, các bạn hãy xem thêm tại bài viết: Download đề thi B1 tiếng anh có đáp án.

Xem thêm:

Phương pháp luyện nghe tiếng anh B1 hiệu quả.

Sai lầm thường mắc khi làm bài thi đọc hiểu B1

Sai lầm Nguyên nhân- Hậu quả Cách khắc phục
Không đọc đề cẩn thận Một số người thường xuyên bỏ qua việc đọc đề một cách cẩn thận, dẫn đến việc hiểu sai yêu cầu của câu hỏi. Hãy đọc thật kỹ đề bài và đáp án
Đọc đề quá chậm hoặc quá nhanh Đọc quá chậm có thể dẫn đến việc không hoàn thành bài thi kịp hạn,  đọc quá nhanh có thể dẫn đến hiểu sai nội dung. Bạn không cần đọc toàn bộ câu hỏi, hãy tập trung vào những ý chính và từ khóa trong bài
Không chú ý từ vựng mới và ngữ pháp Bỏ qua các từ vựng mới hoặc không chú ý đến cấu trúc ngữ pháp có thể ảnh hưởng đến việc hiểu nội dung. Trong quá trình ôn luyện hãy rèn luyện thói quen ghi lại những từ vựng tiếng anh B1 mới, sử dụng từ mới cho cấu trúc ngữ pháp mà bạn biết để rèn luyện cách sử dụng
Không đọc hết đáp án Có nhiều người thường chọn câu trả lời vội vàng khi cảm thấy đúng mà không xem hết tất cả đáp án. Hãy đọc toàn bộ đáp án và dịch nghĩa trước khi lựa chọn, tránh trường hợp chọn nhầm từ đồng nghĩa
Không tìm hiểu ngữ cảnh Không chú ý đến ngữ cảnh xung quanh từ hoặc câu dẫn đến hiểu sai ý nghĩa của đoạn văn. Để chọn đáp án chính xác việc xác định ngữ cảnh là vô cùng quan trọng, hãy tìm hiểu đoạn văn đang nói về chủ đề gì từ đó có thể lựa chọn đáp án chính xác
Không phân bổ thời gian làm bài Không phân bổ thời gian hoặc quản lý thời gian không hiệu quả sẽ khiến bạn mất thêm nhiều thời gian làm bài. Trong khi ôn thi tiếng anh B1 các bạn hãy luyện tập cách phân bổ thời gian. VD: Mỗi câu hỏi chỉ làm trong 3 phút. Như vậy các bạn có thể hoàn thành bài thi đúng thời gian quy định
Không sử dụng những kỹ thuật làm bài Không biết cách sử dụng các kỹ thuật quét và lướt qua văn bản để xác định thông tin chính nhanh hơn Hãy tìm hiểu và luyện tập kỹ thuật “Scanning” hoặc “Skimming” sẽ giúp các bạn có thể tìm ý chính và chọn câu trả lời nhanh hơn khi là bài
Không xem lại đáp án Không xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi mà nộp bài ngay bạn sẽ bỏ qua các lỗi còn sót. Hãy luôn kiểm tra lại đáp án ít nhất một lần sau khi làm xong, rất có thể bạn đang nhầm lẫn ở một câu nào đó

Đào Tạo Chương Trình B1 Vstep Đặc Biệt: Giáo Trình Mới Nhất Từ Giảng Viên – Giám Khảo Kỳ Thi Vstep Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Nhận tư vấn từ giảng viên

Trên đây là những thông tin về mẫu bài tập và cách giải bài đọc hiểu tiếng anh trình độ B1. VSTEP Việt Nam hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện đọc tiếng anh B1. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi thi vấn đáp tiếng anh B1.

Cách viết bài luận tiếng anh B1 đạt điểm cao.

Học viên lưu ý: Các tài liệu, đề thi trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó không hoàn toàn chuẩn với cấu trúc đề thi của tất cả các trường qua các năm. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, học viên nên tham gia các lớp học ôn với bộ giáo trình và đề thi được cập nhật mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0369 830 812 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7  Ông Nguyễn Duy Phương - 0975761xxx
  H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
  Đặt mua 1 khóa học cách đây 5 phút