Bạn đang muốn tìm những bài mẫu Writing B1 Vstep để làm tài liệu ôn thi? Bạn đã biết các chủ đề thi viết tiếng anh B1 chưa? Ở bài viết này, Vstep Việt Nam sẽ gửi đến các bạn những thông tin về cấu trúc đề thi, dạng bài thi và các bài mẫu thi viết B1 Vstep.

Các chủ đề thường dùng trong phần thi writing B1

Theo thông tư của Bộ GD&ĐT phần thi Writing B1 Vstep, trong kỳ thi chứng chỉ B1 sẽ sử dụng 14 chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể các chủ đề đó là:

 1. Self (work).
 2. Locations, landmarks.
 3. Services.
 4. Daily life.
 5. Travel, travel.
 6. Education.
 7. Relationship.
 8. Purchase.
 9. Language.
 10. House.
 11. Health and body.
 12. Weather.
 13. Food, drinks.
 14. Sports.

Trong đề thi B1 thực tế các chủ đề thi thường sử dụng những topic writing B1 được mở rộng từ 14 chủ đề ở trên. Cụ thể như sau:

Chủ đề: Food, drinks.

 • Fast food .
 • Children and diet.

Chủ đề: Self (work).

 • Self-employment .
 • Work and technology
 • International business .
 • Salaries .
 • Stress at work .

Chủ đề: Language.

 • Benefits of learning a foreign language.
 • The role of English.
 • Benefits of English.
 • English communication.

Chủ đề: Health and body

 • Pandemic.
 • Heart-related diseases.
 • Dealing with global epidemics.
 • Weight gain.
 • Exercise and health.
 • Obesity.
bài writing tiensg anh b1 chủ đề gia đình
Gia đình là chủ đề được sử dụng nhiều nhất trong phần thi writing B1 Vstep

Xem thêm:

Cấu trúc phần thi viết tiếng anh B1

Bài thi Writing B1 Vstep gồm 2 Task, thời gian làm bài 60 phút .

Task 1: Thí sinh viết một bức thư hoặc một email có độ dài ít nhất 120 từ theo chủ đề đã cho.  

Task  2: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận có độ dài ít nhất 250 đưa ra ý kiến tranh luận về một vấn đề xã hội hay một chủ đề bất kỳ. Thi sinh sẽ phải viết dạng bài luận theo yêu cầu trong đề thi. Thông thường các dạng bài luận hay được sử dụng trong đề thi writing B1 là:

 • Cause – Effect (Nguyên nhân và hệ quả nhận được).
 • Discuss the advantages, disadvantages (Thuận lợi và khó khăn của một vấn đề).
 • Discussion (Thảo luận về lợi ích của một chủ đề).
 • Do you agree or disagree (Bạn đồng ý với quan điểm này chứ) ?
 • Is this a positive or negative development (Đây là điều tốt hay không tốt).
 • Opinion (Quan điểm của bạn như thế nào)?
 • Problem Solution (Vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý).
 • To what extent do you agree or disagree (Bạn đồng ý toàn bộ hay chỉ một phần) ?
 • What are some of these problems ? (Vấn đề này là gì)
 • What are the benefits, drawbacks (Những lợi ích và khó khăn)?
 • What are your views on this (Quan điểm cá nhân của bạn về một vấn đề)
 • What solutions can you suggest for solving these problems (Bạn có phương án nào để giải quyết vấn đề này).

Các bạn hãy tham khảo mẫu đề thi writing B1

Mẫu đề thi task 1:

You should spend about 20 minutes on this task.

You received an email from your Belgium pen friend, David. He asked you about your TV in your country. Read part of his email below.

“One of my hobbies is watching TV. There are many fantastic programs for me to

watch. Sometimes I can spend my whole day watching TV. Could you tell me about

TV in your country? Are the programs interesting to you? What is your best favourite

TV program? What is that program about? How much TV do you watch every day?

Do people in your country watch too much TV these days?

I‟m looking forward to hearing from you soon.”

Write an email responding to David. You should write at least 120 words. You do not need to include your name or addresses.

Mẫu đề thi task 2:

You should spend about 40 minutes on this task.

Read the following text from an article about smoking.

“Medical studies have shown that smoking not only leads to health problems for the

smoker, but also for people close by. For this reason, smoking should not be allowed

in public places. Opponents argue that the forbiddance of smoking would possibly

affect the freedom of choice or lead to the closure of many bars and pubs. However,

Supporters of this ban place people‟s health problems at the top of the scale.”

Now, write an essay to an educated reader to discuss your opinions about whether public smoking should be banned or not. Include reasons and any relevant examples to support your answer. You should write at least 250 words.

Xem thêm:

Download đề thi writing B1

Để làm quen với cấu trúc bài thi, nắm rõ những chủ đề thường được sử dụng trong bài thi viết tiếng anh B1. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập với những bộ đề thi Writing B1 Vstep những năm trước. 

Dưới đây là một số đề thi writing B1 mà Vstep Việt Nam đã tổng hợp. Các bạn hãy tham khảo

Xem thêm:

Hướng dẫn làm phần thi writing B1

Trước khi làm bài writing B1 các bạn hãy đọc thật kỹ đề bài, đánh dấu lại các yêu cầu và xây dựng dàn ý bài writing B1 theo các yêu cầu để tránh bị lạc đề. Hãy làm thật cẩn thận phần task 2 bởi vì phần này chiếm ⅔ số điểm thi của phần writing.

Tất cả các dạng bài writing B1 các bạn đều cần phải làm đầy đủ cả 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Các bạn có thể tham khảo cách làm như sau.

Cách làm Task 1: Viết thư hoặc email

Mở bài: Mở đầu các bạn hãy dùng những cụm từ như: Dear hoặc Hi…để chào người nhận thư, email. Sau đó hãy sử dụng những cụm từ lịch sự để bắt đầu bức thư:

 • How are you?
 • Lovely to hear from you.
 • Hope you’re well.
 • ………

Đặt vấn đề nội dung bạn sẽ viết cho người đọc bằng những cụm từ như:

 • I’m so pleased to hear…
 • It’s great to hear…
 • ……

Thân bài: Hãy viết về những nội dung chính và khéo léo dùng những từ nối đề bài writing của bạn được mạch lạc, thống nhất hơn. Phần này các bạn có thể sử dụng những cụm từ như:

 • …ask you about…
 • Anyway……
 • The reason I’m writing to…
 • I thought I’d write to tell……
 • ……

Kết bài: Bạn hãy sử dụng các cụm từ như:

 • Well, that’s all for now.
 • Write back soon.
 • Looking forward to hearing from you soon

Hoặc sử dụng những câu chào tạm biệt như:

 • Yours sincerely,
 • Best regards,
 • Warm regards
 • Yours faithfully (Chào trang trọng người mà bạn không quen biết).

Cách làm Task 2: Viết bài luận

Mở bài: Hãy viết tên chủ đề mà bạn sẽ trình bày trong bài luận. Cố gắng viết ngắn khoảng 2 – 3 câu nhưng vẫn đảm bảo cho người đọc hiểu được bạn sẽ trình bày về điều gì. Để gây ấn tượng cho phần mở bài, các bạn hãy sử dụng những phương pháp như: Đưa ra lời trích dẫn, quan điểm được số đông công nhận…..

Thân bài: Các bạn hãy làm từ 2 -4 ý, hãy dùng những lập luận để khẳng định quan điểm của bạn hoặc giải thích chủ đề mà bạn đang làm. Hãy dùng những từ nối thật khéo để tránh đoạn văn của bạn bị rời rạc không thống nhất.

Kết bài: Bạn có thể tóm tắt lại nội dung đoạn văn của mình hoặc dùng câu khẳng định để chốt vấn đề. Hãy sử dụng những cụm từ như: Generally / In the general… hoặc In conclusion… để kết thúc bài luận phần writing B1.

Lưu ý: Đối với dạng bài paragraph (yêu cầu viết đoạn văn mô tả) các bạn nên viết liền mạch không nên xuống dòng. Nếu không bạn sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu như mắc phải sai lầm này.

Xem thêm:

Các mẫu bài thi viết tiếng anh B1

Mẫu bài luận chủ đề: Health and body.

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the substances contributing to the air pollution found in these gases is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment. Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinct. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life. As the air is seriously polluted, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

bài mẫu writing chủ đề sức khỏe
Bài mẫu writing chủ đề sức khỏe

Mẫu bài luận chủ đề: Weather

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestions for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government had suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air. Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

This brings me to the end of my presentation. To sum up, I would like to mention what I have said so far. First, I will talk about the causes of air pollution. Next, its effects are mentioned, and finally, I suggest some solutions to protect our air. Thanks for listening. 

Bài mẫu writing tiếng anh B1 chủ đề môi trường
Bài mấu writing tiếng anh B1 chủ đề môi trường

Mẫu bài luận chủ đề: Sport

There are many friends who like to play soccer, volleyball, and badminton. I personally like to play basketball. I started playing this sport when I was 10 years old. Back then, because I was too small, my dad made a basket to match my height. Playing basketball helps you to develop a remarkable height. Now I’m the tallest person in the class. To play basketball you need practice to have a supple body and good judgement. You also need to combine smoothly with the other players on the team in a very good way. In football, people try to get the ball into the opponent’s goal, and in basketball we try to put the ball into the opponent’s basket. This process is extremely demanding and requires a lot of effort. I usually play basketball during recess or after school with my team. I love to play basketball but I only play it for fitness and entertainment purposes. In addition to the above benefits, basketball also gives me very close friends. I love basketball.

Mẫu bài luận chủ đề:  Daily life (Discuss the advantages, disadvantages).

Both city life and country life have advantages as well as disadvantages.

In the city, the houses are supplied with electricity and drinking-water. It is very convenient for city people to go from place to place by bus, by taxi or by motorbike. They can buy everything they need in supermarkets and department stores everywhere. For entertainment, they can go to theatres and amusement centres. However, they have to suffer from air pollution and noise pollution, which are very harmful to their health.

Many people prefer to live in the country because they can enjoy the fresh air, the peaceful atmosphere and the beautiful landscape. However, life in the country is not comfortable and easy. Country people lack such comforts and conveniences as electric cities, drinking water, good transportation and entertainment.

I think city life is more suitable for young people. Elderly people should enjoy life in the countryside.

Trên đây là những bài mẫu writing B1 Vstep, hy vọng với những bài mẫu này các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành tốt bài thi viết tiếng anh B1. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7