Bài đọc tiếng anh trình độ B2 trong các kỳ thi có cấu trúc như thế nào? Cách làm bài ra sao? Tải mẫu bài đọc tiếng anh B2 ở đâu? Tất cả sẽ được Vstep Việt Nam giải đáp tại bài viết này.

Yêu cầu kỹ năng đọc đối với người ở trình độ B2

Tiếng anh B2 là trình độ tiếng anh bậc 4 theo khung tham chiếu châu Âu hay khung 6 bậc Việt Nam. Người đạt trình độ tiếng anh B2 có khả năng đọc hiểu được văn bản về các vấn đề cụ thể cũng như trừu tượng. Nội dung văn bản có thể là những kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

Có khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên, biết sử dụng nhiều từ vựng về các chủ đề khác nhau, nắm rõ về các thì. Có thể viết các dạng văn bản khác nhau một cách chi tiết, có thể nêu rõ ràng điểm mạnh điểm yếu của một vấn đề. Tuy nhiên có thể chưa thể hiện được sự linh hoạt trong các câu đơn, câu phức, đôi khi còn phát âm sai một số từ.

các bài đọc hiểu tiếng anh nâng cao b2
Các bài đọc hiểu tiếng anh nâng cao B2

Cấu trúc đề thi bài đọc tiếng anh trình độ B2 và cách làm bài

Bài thi đọc B2 tiếng anh gồm 4 phần (4 bài đọc). Mỗi phần sẽ có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thời gian làm bài 40 phút với mức điểm tối đa là 30 điểm. Thông tin chi tiết từng phần và cách làm như sau.

Kỹ năng đọc B2 phần 1

 • Gồm 5 câu hỏi, thí sinh đọc 5 biển báo, thông báo, tin nhắn…Phần này thường sử dụng dạng đề thi: Multiple choice lựa chọn đáp án đúng A, B, C…. Đây là dạng bài quen thuộc được sử dụng nhiều. Là dạng bài trắc nghiệm và nhiệm vụ của bạn sẽ chọn đáp án đúng dạng A, B, C, D.

Cách làm bài đọc B2 phần 1:

 • Bước 1: Đọc câu hỏi để hiểu tiêu đề và tập trung, gạch chân keywords để xác định đúng đoạn văn cần đọc
 • Bước 2: Đọc lướt bài đọc để xác định đúng từ khóa/paraphrases của câu hỏi
 • Bước 3: Đọc kỹ lại nội dung sau đó dùng phương pháp loại trừ để xác định đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi: 

There can be no doubt at all that the Internet has made a huge difference to our lives. Parents are worried that children spend too much time playing on the Internet, hardly (1) doing anything else in their spare time. Naturally, parents are (2)….. to find out why the internet is so attractive, and they want to know if it can be harmful for their children. Should parents worry if their children are spending that much time (3)….. their computer? Obviously, if children are bent over their computer for hours, (4)….. in some game, instead of doing their homework, then something is wrong. Parents and children could decide how much use the children should make of the Internet, and the child should give his or her (5)….. that it won’t interfere with homework. If the child is not holding to this arrangement, parents can take more drastic steps. Dealing with a child’s use of the internet is not much different from negotiating any other sort of bargain about behavior.

Question 1:  A. always    B. rarely     C. never     D. ever

…..

Kỹ năng đọc B2 phần 2

Gồm 5 câu hỏi, phần này thường sử dụng dạng đề thi: Matching Heading Questions 

Dạng bài này yêu cầu thí sinh nối tiêu đề (headings) được cho trước vào những nội dung tương ứng. Hai phần nối này sẽ không giống nhau về số lượng, có thể có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn.

Cách làm bài đọc B2 phần 2

 • Bước 1: Đọc tất cả các Heading được cho, hãy gạch chân các từ khóa trong heading khi đọc.
 • Bước 2: Đọc vào nội dung trọng tâm của bài đọc.
 • Bước 3: Đọc lướt tất cả headings, chọn đáp án.

Mẫu câu hỏi: 

List of Headings

 1. The environmental impact of modern farming
 2. The effects of government policy in rich countries

III. Governments and management of the environment

 1. The effects of government policy in poor countries
 2. Farming and food output

Section A

The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns, and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm price support to protection for coal-mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.

Section B

No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion Is rising. World food output per head has risen by 4 per cent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilisers in the 1970s and 1980s.

…….

Xem thêm:

Kỹ năng đọc B2 phần 3

Gồm 5 câu hỏi, phần này thường sử dụng dạng đề thi: Short answer questions. Đây là dạng câu hỏi ngắn, yêu cầu thí sinh trả lời bằng từ hoặc cụm từ theo yêu cầu từ thông tin bài đọc.

Cách làm bài đọc B2 phần 3

 • Bước 1: Đọc kỹ đề bài, xác định số từ giới hạn cần điền cho mỗi chỗ trống.
 • Bước 2: Tập trung vào câu hỏi và gạch chân keyword trọng tâm.
 • Bước 3: Vận dụng phương pháp Skimming (đọc lướt) để nắm ý chính của bài.

Mẫu câu hỏi: 

 “Your kitchen is fantastic! Did you do it all by yourself?” – “No, I ….. by a professional.”

 1. had it designed
 2. have it to be designed
 3. had designed it
 4. designed it

……

Xem thêm:

Kỹ năng đọc B2 phần 4

Thí sinh đọc một bài văn và 5 câu hỏi, lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D. Phần này thường sử dụng dạng đề thi: Completing sentences  Đề thi sẽ đưa ra các câu chưa hoàn thành và yêu cầu thí sinh sử dụng những từ có trong đoạn văn để điền vào chỗ trống.

Cách làm bài đọc B2 phần 4

 • Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn và xác định giới hạn từ được điền.
 • Bước 2: Đọc câu cần làm, gạch chân keyword và xác định vị trí đó cần từ loại gì hoặc nghĩa như nào.
 • Bước 3: Vận dụng phương pháp scan để xác định câu trả lời.
 • Bước 4: Điền câu trả lời, kiểm tra ngữ pháp và số từ điền đã phù hợp với yêu cầu hay chưa.

Mẫu câu hỏi: 

The development of writing (1)…..a huge difference to the world and might see it as the beginning of the (2) …… Pieces of pottery with marks on that are probably numbers have been discovered in China that date from around 4000 BC. Hieroglyphics and other forms of “picture writing” developed in the (3) ….. around Mesopotamia (modern-day Iraq), where the ancient Sumerian civilization was based, from around 3300 BC onwards. However, the first (4)…..alphabet was used by the Phoenicians around 1050 BC. Their alphabet had 22 letters and it is estimated that it lasted for 1000 years. The first two signs were called “aleph” and “beth”, which in Greek became “alpha” and “beta”, which gave us the (5) ….. word “alphabet”.

Question 1: A. did     B. had     C. made     D. took

…..

Ngoài ra đề thi còn sử dụng dạng đề: Identifying information. Đây là dạng câu hỏi True/ False hoặc Yes/ No. Dạng bài này sẽ đưa ra một list câu hỏi và yêu cầu bạn quyết định thông tin đó là Đúng – Sai …Trong đó:True – False: dạng này bạn cần dựa vào các fact có trong bài. Yes – No: đây là dạng bài cần suy luận theo quan điểm và ý kiến của tác giả

Cách làm bài như sau:

 • Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài và lưu ý những động từ quan trọng như suggest, calm, believe and know
 • Bước 2: Đọc nhanh và cố gắng hiểu ý của cả câu thay vì chăm tìm keywords. Đặc biệt, cần lưu ý các từ chỉ tần suất, vì nghĩa của câu có thể thay đổi qua một số từ
 • Bước 3: Đọc kỹ các phần đáp án và tập trung vào những từ synonyms – từ đồng nghĩa
 • Bước 4: Tập trung vào phần câu hỏi sau đó đối chiếu với phần thông tin để xác định đáp án chính xác. Lưu ý là nếu đáp án mang nghĩa tương tự thì đó vẫn là đáp án sai.

Nhận trọn bộ đề thi tiếng anh Vstep B2 – Cập nhật theo định dạng đề thi mới nhất từ giảng viên Đại học Hà Nội

Nhận đề ôn thi miễn phí

Mẫu câu hỏi: 

READING

 1. Read the text and choose True or False.

School pupils love me very much. I take them to school in the morning. I bring

then home in the afternoon. I always observe traffic rules. I stop when I see the red

lights. I go when I see the green lights. I always stop for people to cross the streets. I

never go fast in busy streets. I always slow down when people block my way. I pick

up pupils along my way to the school. I stop for pupils to get on or get off. I love

pupils and they love me. Can you say what I am?

1.It takes pupils to school in the morning.

2.It brings pupils to the city in the afternoon.

3.It stops when it sees the traffic lights.

4.It always goes slowly in busy streets.

5.It picks up pupils along its way home.

6.It stops for pupils to get on or get off.

…..

Xem thêm:

luyện đọc tiếng anh B2
Hướng dẫn làm bài thi đọc tiếng anh B2

Download đề thi đọc B2 tiếng anh

Các bạn hãy tham khảo một số bộ đề thi B2 tiếng anh dưới đây để nâng cao kỹ năng làm bài Đọc Vstep B2:

Ngoài ra để nâng cao trình độ đọc hiểu, các bạn hãy tham khảo thêm một số cuốn sách luyện đọc B2 tiếng anh rất bổ ích như.

Trên đây Vstep Việt Nam đã giới thiệu đến các bạn cấu trúc đề thi và mẫu bài đọc tiếng anh trình độ B2 kèm hướng dẫn trả lời. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện đọc tiếng anh B2. Chúc các bạn thành công.

Lớp Luyện Thi B2 Vstep Toàn Quốc: Đào Tạo Online Trực Tiếp Với Giảng Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại Học Hà Nội & Đại Học Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội

Nhận tư vấn từ giảng viên

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.560.903 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7